Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Program akcí Městské policie Mělník v roce 2007

Nyní v únoru je tomu 15 let, co na Mělníku vznikla městská policie. Strážníci se rozhodli po celý letošní rok připomínat úspěšné akce z oblasti prevence kriminality, které v posledních devíti letech připravovali pro veřejnost a zejména pro děti a mládež.

 

Nenechte si ublížit – žákyně 9.tříd - únor

Tento projekt speciálně zaměřený na děvčata ve věku od 14 do 18 let funguje na Mělníku již několik let a velmi názorně ukazuje, jak se dívky  mohou bránit případným násilnickým útokům.

 

Přes silnici jen bezpečně – děti ze 2.tříd - březen

Program je určen pro žáky 2.tříd ZŠ a týká se výuky správného přecházení přes silnici.Děti za přítomnosti strážníka hodnotí chodce. Přestupky páchané chodci se v současném provozu stávají citlivým problémem všech měst. Celostátní  statistiky jednoznačně ukazují nárůst usmrcených chodců při nesprávném přecházení komunikací. Jednou z možností, jak prohloubit návyky u dětí pro bezpečné chování v silničním provozu, je dát jim možnost hodnotit, samozřejmě  za určitých pravidel, přímo v terénu, zda se chodec chová správně či nesprávně.

 

 Děti hodnotí pejskaře – děti 4.tříd - duben

Projekt je zaměřený na kontrolu dodržování čistoty města ve spojitosti s venčením psů na veřejných prostranstvích. V tomto projektu se hlavně jedná o působení dětí, kdy za přítomnosti strážníků přímo v terénu hodnotí chování tzv. pejskařů. Majitele psů děti hodnotí pomocí vlastně namalovaných obrázků s kladným nebo negativním motivem.

 

Bez přílby na kole nepojedu! – děti z Mělníka od 10 do 15 let – květen/červen – nový projekt

Nový projekt zaměřený na děti, které se už samy mohou pohybovat na silnici bez doprovodu dospělých. Ze zákona je cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Strážníci budou na katastru města  od 1.5.do 15.6. sledovat děti na kolech, zda nosí helmu, budou si psát jméno, spojení, školu. Proberou s nimi povinné  základní vybavení kola – světla apod., předají leták s informacemi, jak se pohybovat na kole na silnici a s povinným vybavením kola.

Na konci akce se provede velké slosování o ceny: 1.cena - horské kolo, 2. cena – přílba, 3. cena  - cyklocomputer, 4. – 5.cena – brašna  na kolo, 6. – 8. cena – rukavice na kolo, 9. – 10. cena – láhev na kolo                         

     

Auto není trezor -  děti ze 6.tříd - září

Ve spolupráci s P ČR - preventivně informativní akce na vytipovaných parkovištích  místních obchodních domů. Cílem je upozornit řidiče zaparkovaných automobilů na skutečnost, že by během nákupů neměli na sedadlech svých vozidel nechávat různé cenné předměty, aktovky a doklady, které by mohly motivovat pachatele ke krádežím. Akce probíhá za účasti dětí ZŠ  sady a příslušníků Policie ČR.

 

Děti, dávejte na sebe pozor!   -  MŠ - říjen

Pro děti z mateřských škol. Jde o exkurzi dětí na pracoviště městské policie, kde se děti seznámí s technikou, s tím, co vlastně strážníci MP ve městě dělají, součástí je i seznámení dětí se základními informacemi z oblasti bezpečnosti ( důležitá telefonní čísla, řešení nebezpečných situací).

 

Bezpečné stáří – ve spolupráci s CSM – senioři - listopad

Městská policie provede besedu v Domově Ludmila v ul. Fügnerova a v domě s pečovatelskou službou v ul. 17.listopadu. Cílem bude seznámit starší občany, jak předcházet možným útokům v předvánočních dnech ( krádeže peněženek, různé podvody, bezpečné chování v nákupních centrech ).  

 

Bojové sporty s Městskou policií Mělník – MKD – velký sál – II.stupeň ZŠ - prosinec

Vyvrcholení celoročních akcí - pro zájemce ze všech mělnických škol  –  předvedení fyzické přípravy strážníků a ukázky bojových sportů :taekwondo, judo, karate, sebeobrana, aikido, atd.

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice