https://www.traditionrolex.com/7

 15 let Městské policie na Mělníku | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

15 let Městské policie na Mělníku

Zákon o obecní policii

 Dne 6.prosince 1991 byl tehdejší Českou národní radou přijat zákon číslo 553, o obecní policii, který stanovil základní zákonné principy fungování této nové instituce, jejímž úkolem mělo být zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působností obcí a měst, které ji zřídí. Citovaný zákon nabyl účinnosti 1.ledna 1992 a tímto okamžikem v řadě míst skutečně strážníci začali fungovat.

Obecní policie je definována jako orgán obce, která při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů, podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona  zejména :přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

 

Zřízení Městské policie Mělník

 Městská policie v Mělníku byla zřízena krátce po nabytí účinnosti zákona o obecní policii, a to obecně závaznou vyhláškou č.16, která nabyla účinnosti 12.února 1992.

Již v prosinci roku 1991 přijato osm strážníků, kteří po krátké přípravě a přijetí vyhlášky začali na Mělníku vykonávat svoji činnost.

První strážnice byla umístěna na radnici městského úřadu v přízemí. Počáteční vybavení odpovídalo vybavení běžné kanceláře úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl zpracován žádný provádějící pokyn k zákonu ani metodika, prvotní činnost strážníků byla bez jakýchkoliv počátečních zkušeností. Postupem času činnost strážníků nejen na Mělníku, ale v celé ČR začala nabírat určitého řádu.

Po volbách v roce 1994 byla Městská policie v Mělníku rozšířena na patnáct strážníků, v tomto roce byla také přemístěna z již nevyhovujících prostor do nové služebny v ulici Husova, kde působí do dnešního dne. V tom roce bylo zakoupeno pro činnost městské policie první služební vozidlo s označením.

V následujícím roce 1995 došlo k reorganizaci městské policie, nastoupil jsem do vedení městské policie. Postupně došlo ke zkvalitnění kádru strážníků,  městská policie byla postavena na úroveň polovojensky organizovaného sboru. Došlo ke zkvalitnění materiální a technické základny.

V současné době službu městské policie zajišťuje patnáct strážníků a šest operátorek,  je řízena ředitelem, který má dva zástupce.

Městská policie zajišťuje ve městě jak malé, tak i významné sportovní a kulturní akce. Spolupracuje s odboru městského úřadu, s institucemi, školami, hasiči, PČR, zdravotní záchrannou službou. Významnou úlohu sehrála při povodních zejména v roce 2002.

 

Program prevence kriminality a kamerový systém

V roce 1997 město Mělník vstoupilo do projektu prevence kriminality. Jeden z prvních projektů, který zpracovala městská policie, byl projekt městského kamerového systému, který byl realizován v roce 1998. Po první etapě následovaly další projekty na rozšíření kamerového systému, k dnešnímu dni je ve městě devět kamer. Díky dobře zpracovaným projektům na ně město získalo od MVČR dotaci kolem 3,5 milionu korun. Kamerový systém včetně operačního a vyhodnocovacího pracoviště je obsluhován od prvopočátku městskou policií.

Městská policie se od roku 1998 intenzivně věnuje preventivní činnosti, připravila celou řadu projektů, zejména co se týče práce s dětmi a mládeží, a také situační prevenci ( nákup vysílaček, propojení kamerového systému na PČR,atd.).

 

Nezastupitelná role strážníků ve městě

Na závěr mohu zcela zodpovědně konstatovat, že Městská policie Mělník si v uplynulých 15 letech zcela zaslouženě vydobyla svou nezastupitelnou pozici a jsem přesvědčen, že v současné době si lze stěží představit, že by strážníci na Mělníku nebyli.  Společně s vedením radnice udělám maximum pro to, aby  strážníci svou zodpovědnou prací pro občany stále upevňovali dobré jméno a nezastupitelnost ve městě, neboť nároky na službu městské policie se neustále zvyšují.

 

Poděkování občanům

Chci poděkovat všem občanům Mělníka za spolupráci v předešlých patnácti letech, a věřím, že společnými silami vytvoříme z Mělníka krásné a bezpečné město, kam se lidé budou rádi vracet.

 

                                                

                                                                                 

                                                                                        Svatopluk Zachoval

ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Chtěl bych reagovat na


Chtěl bych reagovat na poslední odstavec- "poděkování občanům". Nerad bych, aby tento závěrečný odstavec nebyl jen prázdnou větou, kterou se s námi dusty rozloučil. Zároveň chci ale poukázal na fakt, že některé telefonáty na linku MP, který jsem vykonal, se stávají nepříjemné.

Příklad za všechny: v ulici Vlasákova bránilo vozidlo ve výjezdu ostatním zaparkovaným vozidlům. Vozidla si nikdo nevšiml a nebo si poradil po svém- projel se po trávě. Já jsem na tuto skutečnost telefonem cca v 5:50 upozornil dispečerku, ale tu zjevně zajímala jiná skutečnost, A tou bylo, proč se o TO zajímám, jestli tam bydlím apod. Na toto mohu jen reagovat, že býti mimomělnický, tak snad se ani práva nedočkám. Tento stav je v ulici Vlasákova, ale i v jiných ulicích Mělníka trvale se zhoršující. Parkování na zeleni, na chodnících a na nebo v různých zákazech.

Auta jsou synonimem moderní doby a proto se každý řidič snaží zaparkovat to SVÉ, co nejblíže jeho oknům. Bohužel někdy i bezohledně vůči ostatním občanům. Ano chci bydlet v krásném a bezpečném městě!!!


https://www.traditionrolex.com/7