Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Systém včasné intervence na Mělníku

ZM schválilo na svém zasedání dne 19.12.2006 realizaci projektu Systém včasné intervence a schválilo také náklady na jeho realizaci.

Zavedení systému včasné intervence technicky (počítačové vybavení a speciální program)  propojí a podpoří spolupráci a činnost institucí zúčastněných na péči o delikventní děti a mládež. 

Cílem zavedení Systému včasné intervence (SVI) je:

 • rychle, efektivně a adekvátně reagovat na delikventní jednání dětí a mládeže
 • minimalizovat páchání trestné činnosti a zlepšovat efektivitu ukládaných opatření
 • zajistit rychlý přístup k informacím a větší znalost prostředí
 • v co největší míře podpořit snahu o odklon klienta od kriminální kariéry
 • vytvoření databáze delikventních dětí a mládeže
 • plánování ověřených postupů a preventivních aktivit v lokalitě

 

V první fázi realizace projektu bude Systém včasné intervence zaveden v těchto institucích:

 • Městský úřad Mělník – oddělení sociálně-právní ochrany
 • Městská policie Mělník
 • Policie České republiky
 • Okresní soud Mělník
 • Státní zastupitelství
 • Probační a mediační služba Mělník

 

Ve druhé fázi budou k systému připojeny školy, zdravotnická zařízení, poradny, krizová centra, příslušné neziskové organizace apod.

 

Financování projektu

Podáním projektu do výzvy Ministerstva vnitra ČR v roce 2007 máme možnost získat 90% financí potřebných na realizaci, 10% se musí podílet město a zcela z prostředků města by musely být hrazeny roční náklady spojené s provozem systému.  

 

Položka

cena v Kč

Popis

cena projektu

1 500 000

odhad nákladů zavedení SVI

90 %

1 350 000

financuje Ministerstvo vnitra

10 %

150 000

10% ceny projektu z prostředků města

roční provozní náklady

225 000

zcela z prostředků města

 

Personální zajištění projektu

Zavedení systému včasné intervence je náročný a nový proces. Projekt musí být zajištěn osobou, která bude koordinovat jeho realizaci od editace projektu po fyzické provedení, vyzkoušení a kontrolu funkčnosti systému. Tento projekt zaštítí a jeho realizaci zajistí kancelář euromanažera MÚ Mělník.

 

 Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví


Město - z radnice