Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Systém včasné intervence na Mělníku

ZM schválilo na svém zasedání dne 19.12.2006 realizaci projektu Systém včasné intervence a schválilo také náklady na jeho realizaci.

Zavedení systému včasné intervence technicky (počítačové vybavení a speciální program)  propojí a podpoří spolupráci a činnost institucí zúčastněných na péči o delikventní děti a mládež. 

Cílem zavedení Systému včasné intervence (SVI) je:

 • rychle, efektivně a adekvátně reagovat na delikventní jednání dětí a mládeže
 • minimalizovat páchání trestné činnosti a zlepšovat efektivitu ukládaných opatření
 • zajistit rychlý přístup k informacím a větší znalost prostředí
 • v co největší míře podpořit snahu o odklon klienta od kriminální kariéry
 • vytvoření databáze delikventních dětí a mládeže
 • plánování ověřených postupů a preventivních aktivit v lokalitě

 

V první fázi realizace projektu bude Systém včasné intervence zaveden v těchto institucích:

 • Městský úřad Mělník – oddělení sociálně-právní ochrany
 • Městská policie Mělník
 • Policie České republiky
 • Okresní soud Mělník
 • Státní zastupitelství
 • Probační a mediační služba Mělník

 

Ve druhé fázi budou k systému připojeny školy, zdravotnická zařízení, poradny, krizová centra, příslušné neziskové organizace apod.

 

Financování projektu

Podáním projektu do výzvy Ministerstva vnitra ČR v roce 2007 máme možnost získat 90% financí potřebných na realizaci, 10% se musí podílet město a zcela z prostředků města by musely být hrazeny roční náklady spojené s provozem systému.  

 

Položka

cena v Kč

Popis

cena projektu

1 500 000

odhad nákladů zavedení SVI

90 %

1 350 000

financuje Ministerstvo vnitra

10 %

150 000

10% ceny projektu z prostředků města

roční provozní náklady

225 000

zcela z prostředků města

 

Personální zajištění projektu

Zavedení systému včasné intervence je náročný a nový proces. Projekt musí být zajištěn osobou, která bude koordinovat jeho realizaci od editace projektu po fyzické provedení, vyzkoušení a kontrolu funkčnosti systému. Tento projekt zaštítí a jeho realizaci zajistí kancelář euromanažera MÚ Mělník.

 

 Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví


Město - z radnice