Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Aktualizace Akčního plánu realizace strategie rozvoje města na rok 2007

„První“ Akční plán byl schválen na rok 2006 s výhledem na další období. Tento dokument je plánem  realizace dlouhodobé strategie rozvoje města a je nutné jej průběžně aktualizovat. Řada projektů vycházejících z AP je již zrealizována a na druhé straně jsou známy nové projekty, které je možné do tohoto plánu zařadit a jejich realizace může naplnit vytyčené dlouhodobé strategické cíle.

 

V průběhu měsíců října až prosince roku 2006 provedlo město Mělník aktualizaci AP v těchto krocích:

 

1) Ve spolupráci s odbory bylo provedeno zmapování současného stavu jednotlivých akcí obsažených v AP.

 

2) Byl svolán strategický tým (zastupitelé, vedoucí pracovníci MÚ), jehož členové

  • rozhodovali, zda konkrétní akce ponechat či vyškrtnout z AP,
  • u stávajících akcí opravili harmonogram, celkové náklady apod.,
  • zařadili nové akce, které odpovídají definovaným strategickým cílům rozvojových dokumentů města (realizováno v rámci pracovního zasedání ZM dne 28. 10. 06).

 

3) Z vyškrtnutých akcí (= ty, které byly dokončeny)  byla vytvořena nová kapitolu v AP „Úspěšně realizované projekty“, která zahrnuje následující projekty:

 

Ø      Podjezd vlečky do přístavu - Bezručova ul..

Ø      Modernizace autobusového terminálu Mělník.

Ø      Inventarizace a pasportizace ploch pro podnikání a průmysl dle ÚZ města.

Ø      Zpracování studie "Hodnocení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v Mělníku a doporučení pro realizaci podpory v této oblasti městem".

Ø      Rekonstrukce biokoridoru.

Ø      Rekonstrukce sociální ubytovny v Mělníku, Dukelská 2668.

Ø      Vytvoření sítě veřejně přístupných míst k internetu v Mělníku. 

 

4) Mezi nově zařazené akce do AP jsou například:

 

Ø      Revitalizace historického centra města Mělník

Ø      Hřiště u ZVŠ Sportovní

Ø      Sportovní hřiště v lokalitě Pivovar

Ø      Rozvoj služeb cestovního ruchu na Mělnicku

 

5) AP byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 19. 12. 2006.

 

6) AP je uveřejněn na internetových stránkách města Mělník www.melnik.cz, odkaz současnost – rozvoj města.

 

 Ing. Tomáš Martinec, euromanažer


Město - z radnice