Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Výsledky činnosti Městské knihovny Mělník za rok 2006

V roce 2006 se v knihovně zaregistrovalo 1  706 čtenářů, z toho 479 bylo v dětském oddělení. Ti v knihovně uskutečnili 28 442 návštěv a půjčili si 113 274 knih a časopisů.

Čtenářům jsme zodpověděli 1 608 bibliograficko-informačních dotazů a vyřídili 160 požadavků na meziknihovní výpůjční službu, z toho 2 mezinárodní. V knihovně proběhlo 51 besed pro děti, 5 pro dospívající a 1 pro dospělé posluchače, kterých se zúčastnilo 1 101 návštěvníků.

Do knihovny jsme nakoupili 2 540 knih v celkové hodnotě 515 198,- Kč. V letošním roce je nákup knih nižší než v předchozích letech, kdy jsme byly knihovnou pověřenou regionálními funkcemi a nakupovali jsme knihy pro výměnné soubory, které se půjčovaly na malé vesnické knihovny. V letošním roce krajský úřad změnil koncepci a tuto funkci pro okres Mělník vykonávají knihovny v Mladé Boleslavi a Kladně.

Informační centrum, které při městské knihovně pracuje, za rok 2006 navštívilo 1 260 zájemců. Mohou zde využít 2 počítače, připojené na internet a kopírku. Služby informačního centra využívá především středoškolská mládež.

V roce 2006 získala naše knihovna grant ministerstva kultury ve výši 200 000,- Kč na přechod z automatizovaného knihovnického systému LANius na modernější verzi. Na konci loňského roku byl zakoupen program a upravena technika. Nyní pracujeme na převodu dat a na zaškolení všech pracovníků, abychom mohli co nejdříve zahájit provoz nového výpůjčního systému.

V říjnu byla otevřena nová pobočka na Chloumku. Pobočka se nachází v rodinném centru a její služby zatím převážně využívají maminky s dětmi. Doufáme, že časem i další obyvatelé Chloumku ocení snadnější dostupnost výpůjčních služeb mělnické knihovny.

 

Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka knihovny

 

Městská knihovna, Husova 40 – 41, 276 01 Mělník, tel.: 315 622 783

e-mail: [email protected]

 

 Město - z radnice