Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

MKD Mělník v roce 2006

V minulém roce oslavil MKDM 70. let svého vzniku. Byť s určitým zpožděním bylo toto výročí opravdu důstojně oslaveno. Týden oslav zahrnul všechny oblasti, se kterými je možné se potkat. Den otevřených dveří, koncert vážné a populární hudby, divadelní představení ochotníků i profesionálů, přednáška a výstava o historii stavby. Výročí nastolilo i řadu otázek, kam jednotlivé činnosti směřují.

Stavba byla budována s určitými ideály a představou o činnosti. Je otázkou, zda v dnešní době je ještě původní idea nosná či zda se již přežila. Zde je nutné rozlišit i hledisko ekonomické a obecně prospěšné (kulturní, vzdělávací a osvětové).

Na úvod  jednu velmi dobrou zprávu – po několika letech poklesu návštěvnosti došlo v loňském roce k nárůstu o 20% oproti roku 2005. Rok 06 tak byl nejlepším rokem od r. 2003, druhé pololetí pak překonalo i rok 2003. To je bezesporu potěšitelná zpráva. Ukazuje se, že kvalitní pořady jsou schopné přitáhnout diváky. Na druhou stranu – není to zadarmo. Pojďme se podívat podrobněji na jednotlivé oblasti.

Jazykové a příbuzné kurzy i v tomto roce představují poměrně rozsáhlou oblast činnosti. Dlouhodobě se ovšem projevuje pozvolný pokles zájemců (mladší generace je většinou jazykově vybavena ze školní docházky). Jde spíše o doplnění znalostí, případně další jazyk. Ekonomicky jde o oblast lehce ztrátovou.

Přednášky vzdělávacího, populárně naučného a cestopisného charakteru mají svoji stálou, leč omezenou klientelu.  Ekonomicky ztrátové.

Výstavy – v této oblasti se podařilo rozšířit výstavní plochy o velmi zajímavý prostor vstupní haly. Bylo uspořádáno několik velmi navštěvovaných výstav, zde připomenu Mělník z ptačí perspektivy.  Ekonomicky  jde ovšem oblast plně dotovanou.

Koncerty vážné hudby jsou velmi problematické. V posledním půlroce zde hrála tělesa z naší absolutní špičky v tomto oboru.  I přes to je návštěvnost  naprosto tragická, jiné slovo nelze použít. O ekonomice nebudeme radši ani mluvit.

Koncerty populární hudby a taneční večery. Zde platí – lidé sice chodí, leč téměř na všem jsme prodělali. Např. u tancovaček jde spíše o podporu volnočasových aktivit střední a starší generace.

 Divadelní představení pro děti a mládež mají na Mělníku dlouholetou tradici s dobrou návštěvností. V poslední době je i zde pociťován odliv diváků daný vzrůstem tzv. kufrových divadel. O co jde? To přijede umělec s kufrem, rozbalí své divadlo v tělocvičně, jídelně či sálku školy či školky. Nikdo nemusí nikam chodit, vše je pohodlné, „kvalita až do domu“ zaručena. Výsledek je ovšem mnohdy více než problematický. Ale to je na samostatný článek někdy příště. Ekonomicky se pro nás tato představení  v ročním úhrnu pohybují v rámci mírného  zisku.

Divadelní představení pro dospělé se těší dobré návštěvnosti. Bohužel ne vždy je doceněna kvalita představení, úspěch mají spíše lehčí kusy s kvalitním obsazením. V ročním úhrnu ekonomicky malý zisk.

Komponované pořady z vlastní produkce nebo od spřízněných uskupení. Velmi solidní návštěvnost,  většinou jako pořady volně přístupné jsou ekonomicky ztrátové.

Shrnutí předchozích bodů je velmi jednoduché. I přes mnohé problémy jsou diváci schopni a ochotni přijít na kvalitní programy. U profesionálních programů se dařila i určitá forma ekonomické návratnosti, u ostatních jde o formu kulturní podpory veřejnosti. To je samozřejmě závislé na rozpočtu, takže jako vždy končíme u peněz.

 

MKDM by měl být místem pro setkávání a zázemím pro široké spektrum kulturních aktivit. Rok 2006 byl v tomto směru určitým nakročením. V tomto roce bychom chtěli vše rozvinout tak, aby si každý z návštěvníků vybral to svoje. Budeme se na vás těšit!

ředitel Ing.Radim Vajchr

 Město - z radnice