https://www.traditionrolex.com/7

 Odbor dopravy - zpráva o činnosti | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor dopravy - zpráva o činnosti

V polovině roku 2006 byl odbor dopravy posílen o 3 pracovníky na přestupkovou agendu a bodový systém v souvislosti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích.

 

Registr vozidel ( výběr)

provedených změn                                                                    13 367

evidování vozidla v ČR                                                                1 467

evidování - změna registračního místa                                          2 078

odhlášení z registračního místa                                                        14

vyřazení z provozu § 14                                                                 401

trvalý vývoz do zahraničí                                                                  29

výměna motoru nebo podvozku                                                      191

změna barvy vozidla                                                                      177

změna vlastníka                                                                           624

výměna registrační značky                                                              446

přestavba                                                                                      21

technická prohlídka                                                                       229

vybavení - nestandardní provedení                                                  461

výměna technického průkazu                                                         353

osvědčení o registraci                                                                    595

dočasné vyřazení z provozu                                                            357

změna registračního místa                                                             460

 

Pro potřeby veřejnosti je aktualizován podrobný návod k vyřízení úkonů týkajících se registru vozidel a řidičů vyvěšený v čekárně odboru a na internetových stránkách Městského úřadu Mělník (www.melnik.cz) pod odkazem "Jak žádat o ...".V rámci recyklace registračních značek bylo provedeno znehodnocení cca 2 500 kg těchto značek. Znehodnocování se provádí ručně pákovými nůžkami.

 

Registr řidičů

vydané řidičské průkazy                                                            3 606

            - z toho nové po autoškole                                              529

vydané mezinárodní řidičské průkazy                                            187

            - z toho            typ "Vídeň"                                             132

                                    typ "Ženeva"                                           55

zákazy řízení motorových vozidel                                                 158

odnětí řidičských průkazů                                                            148

vydaná profesní osvědčení                                                          513

výpisy z evidenčních karet řidičů                                                1 235

zaevidováno přestupků do evidenčních karet řidičů                      2 147

 

V rámci výměn řidičských průkazů vydaných cizími státy za řidičské průkazy české bylo vyřízeno 40 cizinců, a to převážně z východních zemí.

 

Zkušební komisař

 

počet uchazečů prvních zkoušek v autoškole                                  886

počet uchazečů opakovaných zkoušek 

- z testů                                                                        176

            - z jízd                                                                            87

            - z ovládání a údržby vozidla                                             73

počet neúspěšných uchazečů o řidičské oprávnění                            11

rozhodnutí o vydání povolení k provozování autoškoly                        1

rozhodnutí o odejmutí povolení k provozování autoškoly                     1

 

Zkoušky prováděné zkušebním komisařem odboru dopravy se konaly v těchto autoškolách:

Fišer František, Fišer Martin, Kaňka Josef, Krejča Martin, Krejča Zdeněk, Odehnal Bořivoj, Rádl Dušan st., Rádl Dušen ml., SOÚZ, Střední odborné učiliště Liběchov, Střední zahradnická škola

 

Přestupková agenda

přestupky podle kategorií:

            - proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu                                  396

            - ostatní přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství                28

            - provozování vozidla bez zákonného pojištění                                     226

            - na úseku ochrany proti alkoholismu a jiným toxikomaniím                  214

 

Taxislužba

K 31.12.2006 bylo evidováno 19 aktivních provozovatelů taxislužby ve vymezeném území obce s rozšířenou působností.

Odbor dopravy
vedoucí Ing.Zdeněk Zrcek


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7