Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Práce jako hodnota

Město Mělník, Technické služby města Mělníka a Základní škola J. Matiegky připravili v rámci prevence kriminality pilotní projekt „Práce jako hodnota“, který by měl žákům základních škol připomenout, že práce může být životní hodnotou.

Podstata projektu je založena na tom, že se vždy jedna třída základní školy připojí k pracovníkům technických služeb a uklidí s nimi např. část sídliště, prostranství dětských hřišť apod. A protože každá dobře vykonaná práce má být po zásluze odměněna, i žáci si pak užijí den ve speciálně vybavené tělocvičně pod odborným vedením, kde si budou moci vyzkoušet některý ze stylů bojového umění. Toto sportovní odpoledne bude nejen odměnou, ale může být i motivací k volnočasovým aktivitám.

Cílem projektu je poukázat na důležitost úcty k práci druhých, ať je jakákoliv, potřebnosti vytváření prostředí, ve kterém žiji a obecná podpora vztahu k práci jako takové. A přesně z těchto důvodů jsou prvními, kdo se projektu zúčastní, žáci deváté třídy, které čeká rozhodování o budoucím povolání. Po této praktické a sportovní části se s žáky ve škole setká i sociální kurátorka, která jim přiblíží práci s osobami společensky nepřizpůsobenými.

Projekt odstartujeme dne 17. 10. 2012 v 8:00 hodin a poté proběhne vyhodnocení, ze kterého vyjdeme při další realizaci. Věříme, že naše myšlenka najde své uplatnění a možná nás samotní žáci přivedou na její vylepšení.

 

Irena Podivínská, DiS. – manažerka prevence kriminality Města Mělníka
Kryštof Marounek – Technické služby města Mělníka
Mgr. Vladimír Škuta – ředitel ZŠ J. Matiegky MělníkMěsto - z radnice