https://www.traditionrolex.com/7

 Co bude dál s nalezeným podzemním lomem V Kroupovci? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Co bude dál s nalezeným podzemním lomem V Kroupovci?

 

   V roce 2010 se na město Mělník obrátila historicko-báňská společnost s tím, že ve Vehlovicích by měl být kromě známého lomu u hřiště ještě jeden podobný prostor v ul. V Kroupovci. Od místních občanů zjistili, kde je patrně vstup do těchto prostor. (Historicko-báňská společnost je sdružením nadšenců, speleologů, kteří se zabývají opuštěnými důlními díly).
   Město se s touto společností domluvilo na tom, že provedou průzkum oblasti. Po geodetickém zaměření lokality, které město zadalo, se zjistilo, o jak rozsáhlé prostory se jedná – jde o cca 3500 – 4 000 m3 prostoru.
 
   Nad tímto podzemním prostorem se nachází komunikace, inženýrské sítě, je zde postaven poměrně nový rodinný domek a podle územního plánu jsou i další pozemky nad lomem připraveny k nové výstavbě.
   Odborníci odhadli, že nadloží má mocnost 7 – 9 metrů, ovšem základní statický průzkum zjistil, že podloží není stabilní a že jsou v něm pukliny a trhliny.
Vzhledem k tomu, že o tomto lomu nejsou žádné podkladové materiály, mapy, obrátilo se město na ministerstvo životního prostředí, které opuštěná důlní díla eviduje, aby bylo jasné, jaké další kroky je třeba učinit. Další cesta vedla na ministerstvo průmyslu a obchodu, které si tento problém vzalo za svůj. Zadalo státnímu podniku Palivový kombinát Ústí, který se zabývá zahlazováním takových děl v celé republice (např. Ostravsko, Kladensko), aby vyhodnotil stav lomu a podnikl opatření k jeho zajištění. Vyhodnocení již proběhlo a bylo jasně stanoveno, že nehrozí bezprostřední ohrožení života občanů a jejich majetku, ale vzhledem k nestabilitě podloží je nutno provést zajištění celého podzemního prostoru zaplavením certifikovaným elektrárenským popílkem.
   Palivový kombinát Ústí zpracoval potřebnou dokumentaci, nyní probíhá veřejné projednání tak, aby ještě letos bylo vydáno povolení Báňského úřadu k provedení stabilizace podzemí.
   Zástupci města Mělníka a podniku Palivový kombinát Ústí se začátkem října sešli se všemi vlastníky pozemků, pod nimiž se nachází lom, aby jim byl podrobně vysvětlen technologický postup prací. Vše proběhlo za strany občanů s velkým pochopením a vstřícností.
   Protože jde o lokalitu poměrně špatně přístupnou – úzké místní komunikace nepřipravené na těžké vozy – jednají již nyní odborníci s Odborem dopravních a správních agend MÚ Mělník o podmínkách a nejvhodnějším řešení dopravní dostupnosti pro techniku nutnou k zaplavení daných prostor.
   Vlastní práce by měly být zahájeny na jaře 2013, vzhledem k rozsahu prostor a nutnosti dodržet přesný technologický postup potrvají  4 – 5 měsíců. Veškeré náklady bude hradit stát.
 
Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník


Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 Petice


Na Vehlovice jsme se přistěhovali před 16ti lety z Prahy,ze které jsme prakticky utekli kvůli zdravotním potížím první dcery.Moc se nám to tu zalíbilo,všude stromy,louky na kterých se pásly srny,pár metrů od domu vinice s malebnou vyhlídkou na Mělník.Prostě romantika a to ticho.

Mohla bych říct,že nejsem rodák,ale toto místo nás tak oslovilo,že máme pocit aspoň já,že tu žijeme ad jaktěživa.Ikdyž časem ticha ubývalo,přistavovaly se další domy,srny se sráhly do ústraní od hluku,vinice se pomalu likvidují,ale stále je to tu žádané místo jak na pěší turistiku,cyklostezku nebo třeba jen na procházku.

V den,kdy jsem si přečetla článek v novinách o zaplavení jeskyní a štol vedle nás,prakticky přes dvě zahrady mě to zvedlo doslova ze židle.Každý rok a to na den dětí se na hřišti pořádá veřejná prohlídka jeskyní s odborným výkladem,s možností vidět při troše štěstí netopýry,kteří tam převážně přezimují kvůli konstantní teplotě.Je to nezapomenutelný zážitek a všem jen doporučuji.Nedovedu si ani při troše fantazie představit,jak se dotkne tento byrbarský zásah nejen na život nás lidiček,kteří tu žijeme, pěstujeme pro své děti co se dá,aby měli aspoň něco bez chcemie,ale jak se do dotkne i jiných tvorů,kteří tu s námi život sdílí.To je nějaký trend ničit vše krásné,živé kelem nás,musíme už žít jen s odpadem,protože ho není kam dát,tak se začně uklízet pod zem???

Nechceme se s touto možností smířit a pokusíme se s tím něco udělat.Přeci nemůžou rozhodnou o nás a bez nás kde a jak budeme žít!!!

2.2 Člověk by si po


Člověk by si po přečtení tohoto příspěvku řekl, jaká je to přírodní idylka ty Vehlovice. Že jsou pouze 3 km od komínů elektrárny, téměř v jejich výšce, a navíc východně (tedy ve směru převládajího větru), to asi nikomu nevadí Smiling

2.1 Četl jsem, že


Četl jsem, že rozhodnutí se setkalo se souhlasem a velkým pochopením občanů, kterých se to týká. Tak co se tady řeší?

2.1.1 souhlas


Každý, kdo s něčím takovým souhlasí by se měl zajet podívat na složiště popílku u elekrárny. Bude prima, až se ten sajrajt dostane do spodní vody, protože ten systém pod zemí není důkladně prozkoumaný a nikdo neví, kam všude to nateče. Možná, že už jen záměr něco takového udělat, je na trestní oznámení, ale nejsem právník.

2.1.1.1 Ve zprávě z města se


Ve zprávě z města se píše, že počátkem října bylo vše s občany probráno a vysvětleno.Tak jak je možné, ze paní Hradecká o tom neví?

2.1.1.1.1 Nebyla jsem rozhodně jediná kdo o tom nevěděl


Zdravím pane Fryček,

rozhodně nejsem jediná kdo o tom nevěděl. V ulici bylo informováno pět vlastníků pozemků na nichž mají být umístěny vrtné soupravy. Ostatní obyvatelé, kteří bydlí třeba i naproti těmto pozemkům nebyli o plánech města vůbec informováni.

Podzemní prostory nebyly celé prozkoumány a nikdo neví kam chodby vedou protože jsou z části zasypané atd. Elektrárenský popílek smíchaný s vodou zatéká na velké vzdálenosti. Opravdu si nemyslím, že sousedům, kteří bydlí oproti a mají studnu není nic do toho, že bude podzemí zaplavováno popílkem.

Ulice v Kroupovci je velmi úzká a pokud se zde potkají dvě osobní vozidla musí si vzájemně uhnout. Domy jsou povětšinou hned u silnice. Někteří obyvatelé proto mají obavy i o statiku svých domů, protože popílek bude samozřejmě navážen těžkou dopravní technikou.

MH.

2.1.1.1.1.1 Dobrý den paní


Dobrý den paní Hradecká. Nechtěl jsem vyjádřit nesouhlas s Vaším názorem, jenom mě zajímalo, proč jsou informace tak odlišné. Asi by se měla vyjádřit paní Vavřinová, proč se podepsala pod zprávu, která neodpovídá skutečnosti.

Ondra Fryč

1 Nesouhlasíme s řešením lomu v Kroupovci


 

Bydlím v ulici v Kroupovci, cca 130 metrů od místa kde chtějí podzemní chodby zaplavit elektrárenským popílkem. Ačkoli paní Mgr. Vavřínová ve svém článku tvrdí, že se toto řešení setkalo s "velkým pochopením a vstřícností" na straně dotčených občanů, není to zcela pravda. Město o záměru zaplavit chodby odpadem z elektrárny informovalo pouze 5-6 přímo dotčených obyvatel, některým z nich chtějí na zahrady umístit vrtné plošiny zkrze které bude popílek smíchaný s vodou proudit do podzemních chodeb. Poté co jsem včera obešla nejbližší sousedy jsem zjistila, že akce se rozhodně neshledává s pochopením a vstřícností. Dle posudku, který jsem dostala k nahlédnutí existují i jiná řešení, vyhovující pro zajištění stability podzemních chodeb jako jsou například betonové opěrné sloupy. Dle laického názoru je to rozhodně menší zlo než elektrárenský popílek, ze kterého se mohou do spodních vod a půdy uvolňovat těžké kovy, karcinogeny, arsen a celá řada dalších "mňamek". ve zprávě statiků se mimo jiné píše, že situace rozhodně není havarijní, že bezprostřední nebezpečí  nehrozí a že zajištění je potřeba spíš z hlediska budoucnosti. Proto by mě zajímalo, proč chce město tak narychlo získat povolení Báňského úřadu??? 

Soustava podzemních chodeb V Kroupovci, stejně tak na Vehlovicích je velmi spletitá a nikdo skutečně neví, kam všude chodby sahají. V posudku na zaplavení popílkem se mimo další nevýhody píše, že popílek smíchaný s vodou se dostane prakticky všude a může zatékat na velké vzdálenosti. 

Nemám ráda definitivní řešení. Zaplavit chodby, kde naši předkové těžili opuku, ze které se po celém Mělnicku stavělo? Není to přeci jen škoda definitivně to zlikvidovat? nestálo by za to spíš se zamyslet nad tím, že by se tato bludiště dala do budoucna nějak využít, zpřístupnit...Betonové sloupy jakožto výztuž by dalším záměrům rozhodně nevadily.

A proto sepisuji petici proti záměru města bez jakékoli diskuze s občany direktivně nařídit zalití chodeb elektrárenským popílkem a je mi jedno nakolik je popílek "certifikovaný".

Michala Hradecká

obyvatelka ulice V Kroupovci

1.3 Víra v občanskou společnost


Čas od času to tu či tam probleskne. Z OVČANA SE STANE OBČAN. Jako krajní řešení situace sepíše petici. On a všichni podepsaní tím svým zvoleným zástupcům vyšlou jasný signál, že jsou s jejich prací nespokojeni. A zároveň, je dobré připomenout, že OBČANÉ chodí k volbám ( nepleť si s OVČANY, ti sedí doma a dělají hudry hudry ) a v příštích volbách budou upravovat volební lístky. Je to čím dál tím více třeba.

,,Já tam nebydlím, proč bych to podepisoval, mne se to netýká´´, řekne si OVČAN.

Příště se ho bude týkat jiná zhovadilost, kterou ten či onen volený zástupce nebo úředník vymyslí.

Já tam také nebydlím, ale petici paní Hradecké podepíšu. Už proto, že mám stejný názor jako ona a další kritici této něčí hlouposti nebo naopak dobrého podnikatelského záměru.

Mimochodem jsme v polovině volebního období, a podle článkú na Mělníčku to vypadá, že jsme všichni spokojeni ( nebo otupělí ).

Možná by nebylo špatné si zde opět začít vyměňovat názory na situaci na Mělníku, a pokud jsme s něčím nespokojeni, tak bez negativního kritizování a pomlouvání, jak to bylo občas dříve, navrhnout pozitivní řešení toho, co není podle našich představ.

                                                                                         R.

1.3.1 Všechno je jinak!


Oni to udělají a zasypou i bez vaší volby čehokoli a kohokoli.
Jsem z Prahy a původ mám v Mělnickém okrese. Vehlovice mám prolezlý a jsem zásadně pro jejich ochranu tak, aby bylo podzemí zachováno. Jenže v tomto státě hrají největší roli peníze a korupce. O lidi zde bydlící jim ale opravdu nejde a nikdy už nebude chtít jít! Klidně vám všem otrávi vodu popílkem a budou tvrdit, že je to neškodné. Naopak! Budete v budoucnu od nich odebírat vodu z řádu a budete ji dráze platit jako my v Praze. Vy budete ovšem platit svým, které jste si zvolili! Zničí svým zasypáním zároveň zimoviště vzácných netopýrů a tím následně i ty tvory, protože oni pak už nedokáží najít něco jiného a nebudou chtít ani jít jinam, neboť jsou zvyklí právě tam předáváním zimoviště z pokolení na pokolení a jsou zžití s lokalitou. Prostě skoro všichni zahynou genocidou vašich radních.
Tak aby bylo jasno, tak před tím vším jsou vždy v této společnosti přednější peníze a korupce příslušných úředníků na Mělníku, které nelze demokratickými protesty zastavit, i když se bude postiženým lidem (vám) žít čím dál tím hůře za dražší peníze jejich vinou. Nezajímáte je. Znám je. Stačí mně osobní názory Mělnických radních a specielně úředníků Katastrálního úřadu na Mělníku jako je např. pan Havelka a jiné! Korupce je jen velmi těžce prokazatelná, i když je otevřená, a o to víc proto bují vždycky z jejich strany. Divil bych se, kdyby Vehlovice byla výjimka a zasypání jste vy domácí zabránili! Sad

1.3.1.1 Jen takový postřeh.


Tak asi řada lidí má zkušenost, že petice někdy zaberou, ale mnohdy také ne. Například to letiště ve Vodochodech, kde protestovali starostové okolních obcí. Někdy tak přicházejí na řadu takzvaní aktivisté, kteří spí třeba 3 noci v koruně stromu, aby ho nikdo nepokácel, blokují přístupové cesty, nebo lezou na komíny továren atd. Paradoxně mnohdy vzbuzují úsměv veřejnosti. Ono i tak trochu platí, že čím dál je něco od domova, tím více je to člověku volnější, však on to vybojuje někdo jiný, nebo se nám prostě někam nechce a nejsme zvyklí tam chodit. Takže, teď už víme, že petice je na světě a kde se podepisuje. Co to vyvolá, toť otázka druhá. Vždy je ale špatně, když druhá strana nevidí, nebo nechce vidět věci z jiného úhlu. To pak můžeme stále polemizovat o nevyčíslitelných škodách, o penězích, které mohly přijít v podobě turistického ruchu a asi to nebude nic platné. Kolik věcí, které nikdo nechtěl, nebo o ně nijak dvakrát nestál již bylo jen vytvořeno? A naopak, kde jsou ty návrhy na radostné a prosperující zítřky, které by se třeba i zde někde nějaké našli?

1.2 Kde bude možné tuto


Kde bude možné tuto petici podepsat?V lomu jsem byla a je to moc krásné místo, které by mělo být spíš "ochráněno" a zpřístupněno veřejnosti než aby mělo být zničené. Předem díky za odpověď

1.2.2 Petice k podpisu


petiční archy proti zaplavení lomu V Kroupovci elektrárenským popílkem jsou připravené k podpisu v hospodě U Beníšků.

děkujeme za podporu.

1.2.2.1 Petice.


Tak, jak přibývají podpisy? Do kdy se vlastně bude petice podepisovat?

1.2.2.1.1 Přesvědčení.


Tak toto bych vyhodnotil ( žádná reakce) tak, že vlastně nikdo nikam nechodí a petici nepodepisuje. Čili, spousta povyku a teď mrtvo. No, škoda pro všechny sympatizanty a příznivce myšlenky.

1.2.2.1.1.1 Petice předána


Zdravím,

omlouvám se, že jsem Váš dotaz přehlédla. Petici jsme předali toto pondělí. Byli jsme i na zastupitelstvu, kde nám pan starosta Mikeš mimo jiné přislíbil hledání jiného řešení. 

Petici podepsalo 53 obyvatel ulice v Kroupovci a celkem necelých 300. 

MH.

1.2.2.1.1.1.1 Děkuji.


Sice  jsem v podzemí v Kroupovci nikdy nebyl, ale zvažoval jsem při nejbližší návštěvě zmíněné restaurace podporu. Budiž tato diskuse příkladem, na co všechno člověk dá a čím se nechá ovlivňovat, což platí například leckdy třeba i o volbách. Držím tedy palce, ať se podaří najít dobré řešení.

1.2.1 Petice


jakmile budeme mít připravené petiční archy, písnu kde  bude možné podepsat.

děkuji za podporu

1.2.1.1 taky bych podepsal


taky bych podepsal určitě je zajímavější zachování než zaplavení sajrajtem.

1.1 Lom


Hned přiznám, že do problematiky nevidím, nejsem geolog ani nic podobného, a o lomech ve Vehlovicích se teď dozvídám prvně. Ale zaplavit je nějakým sajrajtem z elektrárny mi tedy rozhodně nepřijde moc košer.

Ale třeba jsou na radnici fundovanější mozky, které tomu rozumí. Smiling Každopádně doporučuju zainteresovaným zajímat se o věc blíž, dokud není pozdě.

1.1.1 že by elektrárenská lobby?


Zbaví se odpadu a město dostane penízky, vlk se nažere, koza zůstane celá...a po nás potopa...

Nevím, doba je moc rychlá na to, aby se dalo zjistit, do jaké míry zatopení přinese užitek nebo je to  nopak  jen pokus zbavit se pohodlně nepohodlného odpadu.

Víte o podobné sanaci, jak to vypadá po  nějaké době? Dost by mě to zajímalo.

Aby se to nemuselo za 20 let na velké náklady zas  odstraňovat nebo to nemělo dopad na spodní vody.

1.1.1.1


bych to neházel na nějakou elektrárenskou lobby, pro ně to nemůže být moc zajímavé, ale bude to zajímavé pro město, protože za uložení odpadu dostane pěkné peníze a nemusí do ničeho investovat. Nic jiného bych v tom nehledal, krom možná osobního prospěchu toho, kdo o tom rozhoduje.

1.1.1.1.1 To jsou vůbec záhady.


O lomu kdesi ve Vehlovicích se tu a tam minimálně za posledních 20 let občas něco prosákne na povrch. Čas od času tu prý udělají turisté, nebo cykloturisté akci, během níž se  zastaví u zdejšího podzemí a zájemcům ( účastníkům akce) ukážou část prostor. Kdysi mi to někdo říkal, ale je to moc dávno. A konečně, v jednom starém článku kdesi na Soutoku je článek, kde nám Roman Rak představuje obrazem zdejší prostory. Zalívání podzemních prostor popílkem z elektrárny je zvláštní kauza. Prvně jsem se o ni dočetl v roce 2005, kdy se jednalo o sklepech přímo na Mělníku v centru. Když se o několik let později objevila jakási chodba pod radnicí, tak to tu bylo znovu. Je to divná směsice záměrů, kterým snad ani občan nemůže rozumět. Na jedné straně se mluví o turistickém využití, přínosu z turistického ruchu a na straně druhé, že je to vše moc drahé, nevyjasněné majetkoprávní vztahy, není znám řádný průzkum podzemí, muselo by se udělat to a to a hlavně je vždy potřeba, když se o věci začne mluvit, tak ji z bezpečnostních důvodů ,, dočasně" zajistit a uchovat pro časy ekonomicky příhodnější. Nechť si občan vybere.

1.1.1.1.1.2 Vehlovické jeskyně


Opukových lomů na Vehlovicích bylo několik. Vehlovické jeskyně, ty o kterých se psalo dříve, jsou za fotbalovým hřištěm (dva vchody, dnes přírodní památka). Jeskyně V Kroupovci, o kterých je řeč nyní, mají minimálně dva vchody, na každé straně ulice V Kroupovci a všichni místní vědí (narozdíl od města), že jsou propojeny pod komunikací a tedy že ulice je podkopaná. Na každé straně ulice je těžební jáma z povrchové těžby (dnes částečně zasypaná, zarostlá) a v dolním místě, podobně jako za hřištěm, těžili už jen nejkvalitnější opuku hlubinným způsobem. Z toho vznikly podzemní prostory nepravidelného tvaru, kdy z velkých komor vybíhají menší "kapsy", zřejmě se těžilo po puklinách, kde se kámen lépe lámal (i zde jsou vidět záseky ručních klínů). Někde jsou po stranách tzv. odvaly z nekvalitního materiálu a opěrné sloupy (z rostlé skály nebo vyskládané), aby držely strop. To vše v hloubce (uváděno 7-9 m, někde zřejmě i více) ve skalním masivu. Asi století to všechny nechávalo klidným, po ulici se jezdí, nedávno se nad jeskyní položil horkovod a nyní jakoby se někdo probral a objevil Ameriku, tedy další vehlovické jeskyně.

Ten nápad s popílkem, kdy stát zaplatí zaplavení v podstatě neprozkoumaných prostor popílkovou kaší, mi připadá jak z minulé doby. Třeba lom Trojslava byla také zavezen odpadem (výkopkem z metra), a tady má zase přijít odpad, který se papírově stane vhodným materiálem. Bez ohledu na kulturně-historickou hodnotu, bez ohledu na netopýry (všechny druhy chrání celá Evropa) a bez ohledu na názor většiny. Je-li opravdu potřeba zajistit nad jeskyní postavený dům, stavební pozemek či doposud bezproblémovou ulici, jde to určitě jinak než likvidací celého podzemního prostoru.

LP

1.1.1.1.1.2.1 Díky


... a dávám bod. Ano, u těch prvních jeskyní se opravdu mluvilo o fotbalovém hřišti ve Vehlovicích a ještě jednou díky za popis těchto prostor. Určitě sem neměl v úmyslu obhajovat nějaké zavážení podzemních prostor, ale skutečně se jen podivuji tomu celkovému smýšlení na rozhodujících místech. Naopak, vždy jsem tvrdil, že právě podzemí je ten pravý turistický magnet tohoto města. A že to v tomto případě ignoruje zcela rostlinnou a živočišnou říši, která má jistě velikou hodnotu, tak o tom jistě není pochyb.

1.1.1.1.1.1 Jenom ještě dodatek.


Je fakt, že většina z nás nadává, když nám EU nařizuje, co všechno máme přejmenovat za potraviny a máme pocit, že by mohli v Bruselu řešit něco jiného. Na druhou stranu docela rychle zapomínáme, že pod spoustou projektů je napsáno, že byly vytvořeny z finančních prostředků EU, či za jejím přispění. A je otázkou, kdo je jak umí čerpat. Umí je Mělník čerpat? Nevím. Hořín z nich třeba postavil protipovodňovou zeď a vesnice kolem Vysoké si vytvořily eurocesty. Zájem o Labskou cyklostezku byl nadnárodní.


https://www.traditionrolex.com/7