Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Most ponese jméno Josefa Straky

   Klub veslařů mělnických 1881 vás zve na slavnostní odhalení pamětní desky Josefu Strakovi na starém mostě ( Mělník – Rybáře)  v sobotu 3.11.2012 ve 13:00 hodin. Most od této chvíle ponese jeho jméno. Josef Straka byl úspěšný veslař a olympionik,

který vesloval v mělnickém klubu KVM.  Josefu Strakovi bude nyní v listopadu na Dnu města udělen Zlatý řád města Mělníka in memoriam.

13.00
 - slavnostní pojmenování mostu jménem Josefa Straky

13.30 - 14.30 Závod kolem pilíře na gigové čtyřce, návštěva veslařského klubu KVM, občerstvení, sledování závodu, povídání a vzpomínání

15.00 - Strakovy sklepy v ulici 5. května/ Mydlárna - prohlídka, občerstvení

Prohlídka nejstaršího veslařského bazénu, který v bývalém pivovarském sklepě postavil Josef Straka pro zimní přípravu svou i mělnických veslařů

 
Ve 14:00 hodin bude následovat závod okolo pilíře na památné gigové čtyřce s kormidelníkem jménem  Kanec. Gigová čtyřka s kormidelníkem, neboli plátová loď Kanec, je nejstarší dochovanou lodí v mělnické veslařské loděnici. Pro klub ji v roce 1931 zakoupil pan  Jiří Kristián Lobkowicz, který rovněž v mělnickém klubu vesloval.
 
   Těšíme se na Vaši účast  a poté i  na Vaši návštěvu v klubovně KVM
 
 Ing. Pavel Štyler
předseda KVM 1881


Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 Řeč k pojmenování mostu po Josefu Strakovi


 PhDr. Jan Vojta - 3.11.2012


Vážení přítomní,
nové jméno, které ode dneška ponese starý mělnický most je symbolem mnoha osudů statečných a obdivuhodných občanů nejen našeho města. V jejich osudech se protínají
křižovatky historie prvé i druhé poloviny 20. století. Josef Straka je tím po němž bude
pojmenován tento most. Na Josefa Straku budeme vzpomínat jako na nejúspěšnějšího
veslaře KVM v celé jeho historii a jako na jednoho z nejúspěšnějších českých veslařů
Československé republiky 20. století, v KVM působil od roku 1920 do roku 1946.
Vzpomínka je to neustále živá a pro mě je konkretizovaná setkáními party mělnických
Veslařů scházejícími se u sklepmistra Šerhanta na mělnickém zámku. Pravidelně, když
přijížděl strýc Karel Kučera na Mělník bylo jasné, že také přijedou další jako  Josef
Straka, Václav Balcar, Vojtěch Hvězda, Jaroslav Anděl, dr.Vladinír Tadra, Bohuslav
Brendl a připojí se mělničtí Vladimír Vaina, Karel Stibor, Karel Klos, dr.Mirko Matějka
a další. Tato pravidelná, několikrát ročně konaná setkání pro mě byla symbolem
sounáležitosti a soudržnosti mělnických veslařů. Byli to kamarádi a toto kamarádství
jim vydrželo po celý jejich život. Z této sounáležitosti a soudržnosti také pramenily
úspěchy KVM. KVM patří mezi nejstarší veslařské kluby v ČR a patřil za prvé
republiky mezi nejúspěšnější veslařské kluby v mistrovských kategoriích. Tyto úspěchy
nebyly bez vazeb na mělnické občany, kteří s klubem cítili a výrazně jej podporovali.
Nebyli to jen Strakovi, Vainovi, ale i Kallmünzerovi, Brožkovi, Johnovi, Šircovi,
Vykysalovi, Lobkowiczovi a další. Mělník se sdružoval v KVM a významně jej
podporoval. V této souvislosti nelze nezmínit vztah Josefa Straky s dr. Otakarem
Johnem. Oni dva stáli při největších úspěších mělnického veslování, Straka jako veslař
a dr. John jako trenér. On budoval a trénoval vítěze primátorských osem a Josefa
Straku na skifu. Měl neoddělitelnou zásluhu na všech úspěších KVM. Rok  1940 je
bílým místem mapě úspěchů Josefa Straky a to jen proto, že na Josefu Strakovi ležela
největší tíha odpovědnosti za znovuobnovení klubovny zničené povodní.
Josef Straka pocházel ze staré mělnické mydlářské rodiny bydlící přímo v centru města,
Narodil se 14. července 1904, zemřel 29.6.1976, jako druhý syn otci, který patřil k prvým¨
členům KVM a  působil zde jako předseda i místopředseda. Prosperující mydlářská
firma byla oporou i zaměstnáním pro Josefa Straku. Nový skif postavený přímo na váhu
Josefa Straky se podařilo koupit právě díky jeho  mamince, která tento záměr prosadila.
Nejednalo se o malou částku, „pouze“ 5.000 Kč, což nebyly malé peníze. Firemní nákladní
auta Straků či Vainů  povětšině zajišťovala dopravu lodí na veslařské závody. Prvý
veslařský bazén postavený u nás byl ve sklepení mydlářské firmy a fungoval od roku 1927
do  šedesátých let 20.století. Zde probíhaly zimní tréninky a i já jsme tento sklep často
navštěvoval. Jen tento letmý pohled na určitý výsek dokládá nezastupitelnou roli Josefa
Straky.
Ačkoliv je to všeobecně známo při této příležitosti je nutné zmínit všechny úspěchy Josefa
Straky na veslařských kolbištích.
1922 prvý start na domácích závodech, kdy strokuje nováčkovskou čtyřku
1923 prvý start na veřejných závodech v Praze na nováčkovské čtyřce
1924 počátek Strakových úspěchů, prvé vítězství a překvapivé v jarním skulérském závodě
         nad Gerhardem, prvé vítězství KVM
1925 prvé vítězství nad Zinkem v mistrovském závodě a ve stejném roce prvý mezinárodní
         Závod na dvojskifu s Bernardem a třetí místo na ME

Celkový výčet:
skif 1925 – 1929, 1931 a 1935
čtyřka bez 1942
čtyřka s 1938, 1941, 1944
osma 1937,1938, 1943, 1944 1946
ME 1925, 1926, 1927, 1929, 1931, 1932, 1933, 1935, 1937
OH 1928, nejúspěšnější start Josefa Straky 5.místo na OH z celkově
       14 skifařů a 1936
Regaty: Terst, Bydhošť, Budapešť, Drážďany

Svou veleúspěšnou veslařskou kariéru Josef Straka končí v roce, kdy slavil své
40té narozeniny, tedy v roce 1946, na mistrovských závodech, zde na rodném Mělníce,¨
kdy získává dva tituly na osmě a čtyřce

Dnešní pojmenování mostu jménem Josefa Straky je rovněž velkou satisfakcí za všechna
příkoří, kterých se mu dostalo po nástupu komunistů k moci v roce v roce 1948. Po roce
1948 byl vyvlastněn celý majetek rodiny a v roce 1949 následovalo nucené vystěhování
do Litoměřic a věznění. Možná několik pamětníků si vzpomene, jak byla rodina Straků,
společně s rodinou mlynáře Otce Vainy, dlouholetého předsedy a podporovatele KVM,
dehonestována zabavenými mýdly a moukou vystavenou na náměstí ve výkladu u Bati,
jako ukázka hamižnosti keťasů a zrádců nově nastupujícího režimu. V Litoměřicích
Josef Straka nakonec pracoval jako uhlíř rozvážející uhlí po domácnostech. I toto je jeden
z konkrétních osudů lidí, kteří měli nezpochybnitelný význam pro naši společnost a
nakonec se jim dostalo ponížení a nikdo jim ani nepoděkoval za to, co vykonali. Osud si
zahrál s druhou polovinou života Josefa Straky krutou hru. Nyní chceme ocenit zásluhy
a osobnost Josefa Straky a napravit chyby a křivdy minulosti. Toto činíme dnes a buďme
pyšní, že to činíme my a nezapomínáme na vše, co Josef Straka znamenal pro KVM,
naše město, republiku i společnost.
 

2.1 Tedy, to je dlouhé


... a zarážející na tom je to, že se to čtenář musí dozvědět až někde od diskutujícího na Mělníčku, což je jen podle některých občanů takové usměvavé neoficiální bezvýznamné médium, kde si jen tak plácají rozumy někteří jezdinci, místo toho, aby navštěvovali, nebo oslovovali oficiální místa a instituce.( Jest-li to není tím, že ty oficiální věci trochu nudí a lidé si tak trochu nemyslí, že by neměli běhat oni, ale ti, co veřejně dobrovolně pracují.) Dodnes se setkávám s lidmi, kterým jméno Josef Straka nic neříká. Až když jim připomenu ,,den otevřených dveří" a návštěvu mělnických sklepů v roce 2005 ( pokud tam byli), tak se dozvím odpověď:,, Jo, to je ten, jak tam měl ten trenažer na konci chodby.Aha. Ten si matně pamatuju". Ale, je docela zajímavé, že ty pomníky významným lidem začaly růst všechny až teď. Jinak jsem byl na hlavním náměstí a je potěšující, když člověk vidí, jak domy dostávají opět nové fasády. Jen to tam někde na jednom místě moc dlouho trvá, ale to si dosaďte sami. To je stavba, co překročila tisíciletí Smiling.