Tip: Přehledný program nejbližších kin v regionu naleznete zde.

Piloti v ohrožení? Kníže Lobkowicz rozoral ranvej mělnického letiště? Nikoli!

Vážení čtenáři, v reakci na různé reportáže v českých médiích, a také v reakci na diskuzi na Mělníčku, jsme obdrželi od oficiálního mediálního zastoupení Jiřího Lobkowicze tento článek. Považujeme za slušné a férové ho zveřejnit, takže tak tímto činíme. Článek jsme nijak neupravovali a zveřejňujeme ho přesně v podobě, v jaké jsme ho dostali.

 
V mediích, tentokrát původem ze „zpravodajství“ Televize Nova ze 4. listopadu, odtud dále v deníku Blesk 5. listopadu, deníku Dnes – příloha Střední Čechy 6. listopadu, v Mělnickém deníku 6. listopadu, vše 2012, a některých dalších novinách, se objevil nový případ nebývale skandalizující mou osobu.
 
V tomto případě nejde jen o obvyklé hanění mé osoby a mých blízkých, tedy o jakýsi běžný, zdánlivě neškodný bulvární byznys. Publikováno bylo šokující, stěží uvěřitelné osočení ze zvůle a vážného ohrožení bezpečnosti provozu na „tzv. mělnickém letišti“, které však fakticky neexistuje, možná snad – jak ohlašuje titulek – i života pilotů. Takové napadení na hranici mediální kriminalizace nelze jednoduše přejít mlčením.
 
Pozorný a nezaujatý divák, resp. čtenář, jistě postřehl flagrantní rozpory a nesmysly v obsahu vlastní zprávy. Neprofesionalita se tu pojí s cílenou dezinterpretací!
 
Za prvé, onen letitý spor o pozemky tzv. letiště v Hoříně u Mělníka mezi mnou a Aerocentrem, jeho provozovatelem, vágně předeslaný v úvodu zprávy, je de facto virtuální realitou. Pozemky, o něž se tu jedná, nejsou předmětem žádného soudního řízení ohledně vlastnictví k těmto pozemkům a jsou již bezmála dvacet let v mém vlastnictví. Po celou tu dobu je mám zapsány v katastru nemovitostí, jak je správně, ovšem jen jaksi na okraj, podotknuto ve zprávě. Přísluší k zemědělskému půdnímu fondu! Na těchto pozemcích není situováno žádné letiště!
 
Za druhé, užívat a obhospodařovat tyto pozemky jsem oprávněn dle jejich zařazení a charakteru pouze já. Pan Lubomír Ogurčák, jednatel jmenované provozní společnosti, ode mě nikdy nedostal žádný souhlas k jakémukoli jejich užívání. Ohání-li se ve zprávě rozhodnutím Nejvyššího soudu z roku 2011, že je může využívat jako startovací a přistávací plochy pro letadla a vrtulníky, tak si je buď chybně vykládá a/nebo lže. Rozhodnutí Nejvyššího soudu se totiž týkalo zcela odlišných pozemků uvnitř oploceného areálu, nikoli inkriminovaných pozemků č. 347/28 a 437/1 a dalších pozemků v dané lokalitě, jejichž výlučným vlastníkem, resp. spoluvlastníkem se svým bratrem, jsem od roku 1992, resp. 1993.
 
Za třetí, odstraněním panelů z předmětného pozemku jsem se nedopustil ničeho, za co bych měl být jakkoli napadán a očerňován. Domnělá cesta není a nebyla pozemní komunikací v pravém slova smyslu. Panely ležely na orné půdě (na tzv. porostu) pozemku, který patří mě a i panely jako součást pozemku jsou v mém vlastnictví. Jejich „vytrháním“ nemohl být nikdo na zemi, a tím méně ve vzduchu, ohrožen. Panely bylo nutno odstranit, neboť netvořily regulérní polní cestu, zanesenou v katastru nemovitostí.
 
Za čtvrté, rozorání „přistávací plochy“ neboli onoho ranveje si stěžovatel, pan Ogurčák, a zpravodajové Novy přisadili, ve skutečnosti vymysleli. Jde o cílenou dezinformaci, aby celá „kauza“ získala hlavní, neskutečně děsivý náboj, dovolující stvořit šokující, vpravdě však hanebný titul zprávy. Ano takto se vyrábějí poutavé bulvární titulkové zprávy, články, reportáže (a mnohdy nejen bulvární). – Faktem je, že všechny zorané pozemky byly a jsou v mém vlastnictví. Žádná přistávací plocha ani rozorána být nemohla, neboť zde fakticky žádná neexistuje.
 
Za páté, ve všech dotčených zprávách, zvláště v článku ve středočeské mutaci deníku Dnes, v příloze Střední Čechy z 6. 11. 2012, nazvaném Lobkowicz rozoral kus letiště. Na pozemku, který není jeho, je veřejnost klamně a lživě informovaná o vlastnictví předmětných pozemků. Pravdou je, že panu Ogurčákovi a jeho společnosti nikdy nepatřil ani 1 m2 z inkriminované plochy. Neplatil žádné nájemné ani z mých, ani ze státních pozemků, ačkoli je přes deset let neoprávněně užíval ke svým obchodním aktivitám. Navíc licenci k provozování heliportu – na mé půdě! – obdržel od státních úřadů na základě falešných informací a dokumentů. Oba tyto případy v pravý čas rozřeší nezávislý soud a příslušné státní úřady.        
 
Suma sumárum, opak je pravdou. Letecký klub Mělník, jemuž bylo již v září roku 2010 odňato oprávnění užívat předmětné pozemky v mém vlastnictví, a pan Ogurčák a někteří další uživatelé se léta chovají svévolně a protiprávně. Oni a nikoli já mají být dotazováni a poháněni k zodpovědnosti, a to zejména za rušení mé pozemkové držby, za podvodné jednání, nyní navíc přinejmenším i za pomluvu a falešné obvinění. Díl viny za tuto tristní situaci nese i Okresní soud v Mělníku, jehož mluvčí Gabriela Antonie Bartová zřejmě omylem v rozporu se skutečností informovala veřejnost o právních vztazích, prostřednictvím dotčených médií, a dovolila si vzkázat, abych se tam – tj. na mých pozemcích – nechoval jako majitel.
 
Zakrátko si budeme připomínat třiadvacáté výročí konce totalitního komunistického režimu, počátek nové éry demokratické občanské společnosti v právním státě. Žel i po tak dlouhé době může být vlastnické právo soukromé osoby nestoudně napadáno a zpochybňováno, tato osoba vláčena tiskem a špiněna za skutky, jichž se reálně nedopustila. Znamená to návrat komunistických praktik, nebo jejich kontinuální pokračování?       
      
        

Jiří Jan LobkowiczMěsto

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

6 Rovní a rovnější


Hezky jste se tady rozpovídali. Jen do toho nezatahujte moc nenávisti a osobního osočování. Já jsem asi trochu mimo, když tuto debatu nechápu. Debatu o tom, jestli vlastník může nakládat se svým majetkem.

Na druhou stranu asi nikoho nezajímá, že strategický pozemek v centru města - Na podhoří, ZM poskytlo, spíše ale darovalo jednomu mělnickému podnikateli, aby na něm mohl vybudoval příjezdovou cestu ke svému pozemku.

Máme to tu dobré hospodáře.

Tuto cestu ze zámkové dlažby pak předá městu, aby se mu o ní, zejména v zimních měsících na své náklady staralo a udržovalo mu ji. Vede totiž pouze k jeho pozemku, ostatní vlastníci pozemků mají jaksi smůlu. Nevím kde to žiju. Mělničtí odpovědní opět něco neuhlídali. Výsledkem bude zničená zeleň Na Podhoří, vznik nebezpečné komunikace pro každého, kdo tudy chodí do města. Běžte se podívat i Vy, kteří za to odpovídáte. Číst to budete určitě a tak by neškodila zpětná vazba.

 

Přeji Vám všem krásné sobotní odpoledne

 

 

 

Jaromír Jirmář

6.2 Hospodáři


Ale ne, oni hospodaří velmi dobře, proto se také na radnici hrnou. Jen hospodaří na svém, nepleťte si to s obecným zájmem. Kolik tak mohl dělat úplatek?
 

6.1 ale zajímá


Byli osloveni všichni zastupitelé,jednalo se o tom na městě,sepisuje se petice,každopádně to asi k ničemu nepovede,když už pan starosta tu smlouvu podepsal. A to že v návrhu smlouvy a podepsané smlouvě jsou dost velké ruzdíly ho moc nezajímalo.

6.1.2 Jednání zastupitelstva 19.11.


Podle hodně vlažné reakce pana starosty i ostatních vyvolených vám musím dát za pravdu. Půjde o další nevýhodný obchod pro město jako byl třeba prodej pozemku Hamburk nebo výměna pozemků na Chloumku za bezcenné přístupové cesty. Je pro ně společná nevýhodnost pro město a výhodnost pro druhou stranu. Jako vždy v těchto případech to byla hra o  dohodě 11 zastupitelů. Pokud se 11 zastupitelů dohodne - máte smůlu. Jejich motivy nechci raděj posuzovat.  Z petice občanů města přečtené na posledním zastupitelstvu je jasné, že je někdo obešel a zájem pana Rybáře prosadil proti zájmu občanů nejen v uvedené lokalitě. Čas od času tudy projde nejspíš většina z nás, pro děti z mateřské školky je to asi nejbezpečnější cesta do města.

Na tomto jednání také zastupitelé odmítli prodat manželům Flekovým nepřístupnou zahradu o pár metrů dál - ve Smetanově ulici, pod 1000 korun za metr. Stavební pozemek dalo panu Rybářovi k postavení příjezdové cesty zadarmo. Až cestu dokončí daruje ji městu, a to mu ji bude zadarmo uklízet. Připadám si, že žiju v Kocourkově.

 

Zdravím Jirmář

6.1.2.1 Město nemůže stavební pozemek Na Podhoří


v hodnotě okolo 2 milionů jen tak někomu darovat, jak zde píšete. Zřejmě máte nepravdivé informace. Na prodej pozemku musí být vypsáno výběrové řízení. Majitelem pozemku se pak stane ten kdo dá nejvyšší cenu. Nežijeme přece v Kocourkově pane Jirmáři.

 

                                                                                                                                                               R.

6.1.2.1.2 No


no bohužel pan Jirmář pravdivé informace má 

6.1.2.1.1 Mělník


Tím Kocourkovem si nejsem tak úplně jistý.

6.1.1 Pozemek na Podhoří


Víte o který pozemek se jedná, a o co v petici jde? Pokud vím prodej pozemku majitelům sousední zahrady manželům F. byl odložen. Zájemci byla nabízena nízká cena. Město požadovalo 2000 Kč za m2, posléze cenu snížilo na 1000Kč  za m2, ani s tím však zájemci nesouhlasili, protože se jedná o těžko přístupný pozemek. Materiál byl odložen.

Děkuji

6.1.1.1 ano


Ano,vím,o který pozemek sek jedná.Vím o co v petici jde.O prodeji pozemku manželům F. nevím,ale vím o smlouvě města s panem Rybářem.

5 :-)


Je hezké, jak chudákovi všichni ubližují. Je škoda, že nezmínil skutečnost, že Okresní soud rozhodl o neplatnosti vydání pozemků v restitučním řízení a jeho rozhodnutí je platné už od 8.9.2011.

5.1 Okresní soud ale řešil jiné pozemky


Pokud si pozorně přečtete vyjádření p. Lobkowicze, pak se dozvíte, že zoral pozemky, které již 20 let vlastní a soud rozhodl o jiných. Lze to ověřit i na katastru nemovitostí.

4 Neexistující letiště


Tak vidíte, žádné letiště tam vlastně nebylo, jen se nám to zdálo.

4.1 Demagogie..


Pokud byste se o tento případ trochu zajímal, pak byste se mohl dozvědět, že nějaký soukromník provozoval své podnikání na cizím majetku. K vlastníkovi se choval nepřátelsky, dal ho k soudu a pomlouval, kde se dalo. A s ním parta hlupáků i novinářů. Vlastníkovi jednoho dne došla trpělivost a začal se chovat jako skutečný vlastník.

4.1.1 Zajímatel


Ale my jsme rádi, že se zajímáte za nás, pane starosto, vážně.

3 Stydím se.


Redakce: Příspěvek byl moderován redakcí, protože odporoval podmínkám použití služeb. Vynechte prosím osobní útoky, urážky, hanlivá označení apod. Neradi bychom jakékoliv příspěvky mazali, ale zodpovědnost za obsah neseme (bohužel), také a především my, jako provozovatelé.

Stydím se že tu je ***** ***** jako je p.Lobkowicz, asi je na tom tak špatně že ho takový kousek půdy vytrhne.

3.2 Tak si to strč někam,


Tak si to strč někam, svobodu projevu si snad mohu dovolit.

3.1 Návrh na smazání


Navrhuji smazat uživatele Marty z důvodu veřejného urážení. A uchovat informace o jeho přístupech na tyto stránky, aby mohly být předány vyšetřovateli v případě, že bude podán podnět policii (urážka na cti je zásah do osobnostních práv uvedených v § 11 Občanského zákoníku)

3.1.1 STB


Praxe z STB? Nebo šlo jen o pomluvu? Pak byste měl stíhat i uživatele Mělničan, pokud to není pravda.  A možná vlastně nechat smazat všechny, kdo s vámi nesouhlasí.

Nám se takové vyjadřování také nelíbí, ale už je jiná doba. Máme hodnocení uživatele namísto gumové hadice.


Dvě otázky:

Čeká-li vás veřejná funkce, vystoupíte z anonymity?

Má uživatel Mělničan pravdu nebo jde o veřejné urážení, když uvádí, že jste byl byl nadporučík STB I. správy SNB? Urážka na cti je zásah do osobnostních práv uvedených v § 11 Občanského zákoníku.

Prosíme o vyjádření.

3.1.1.1 Demokracie je o respektování práv druhých


Tak, kde někdo nespravedlivě pomlouvá, ubližuje a zraňuje jiné, již nestačí jen hodnocení uživatele. Demokracie je o tom, že ctíme práva druhých a trestáme ty, kdo porušují zákon.

Většina lidí tu používá jen přezdívku, neznám vás, ani nikoho jiného. Snažil jsem se jen vyjádřit jako občan Mělníka k několika diskutovaným problémům. Netušil jsem, že některé diskutující nezajímá co se píše, ale kdo to může být.. ač sami také píší pod přezdívkou.

Nejsem ten, za koho mě považujete, ale dle vašich reakcí soudím, že je to slušný člověk, který se dokáže věcně, slušně a zdvořile vyjadřovat. Mimochodem, znám i pár slušných lidí, kteří pracovali u STB..

3.1.1.1.1 U STB???


U STB nikdo slušnej nikdy nemohl pracovat!!!  Jste si asi spletl rok, ne? Proberte se!!!


TV

3.1.1.1.1.1 Svět není jen černobílý


Nevím, kolik je Vám let, ale svět není černobílý. Stejně jako všichni komunisté nebyli a nejsou špatní lidé, také v STB nebyli jen zlosynové. Prostě se neztotožňuji s názory těch, kteří po roce 1989 navrhovali zavřít všechny členy  KSČ (pak by každá druhá rodina měla někoho ve vězení) a zakázat zaměstnávání bývalých zaměstnanců STB. Nikdy jsem nebyl členem žádné strany (to pro ty zvědavé).

Znám však spousty zlodějů (naštěstí ne osobně), kteří to s námi mysleli upřímně a nikdy v STB ani v KSČ nebyli.

3.1.1.1.1.1.1 STB


Už ve druhém příspěvku se zastáváte (lidí u) STB, přímou odpověď na otázku, zda jste pracoval u STB, jsme nedostali.

Vypadá to tedy, že pracoval a budu to respektovat - pokud budete ve veřejné funkci, hodně lidí by přímé prohlášení "ano, byl jsem nadporučíkem STB", proti vám popudilo.

Všichni ti "slušní lidé" tam totiž pobírali minimálně pětinásobek platu oproti zbytku národa, kterému dělali bachaře ve vězení zvaném ČSSR a na to se jen tak zapomenout nedá.

3.1.1.1.1.1.1.1 Nebyl jsem u STB


Pokud vás to potěší, pak jsem nebyl u STB a děti tam ani tehdy nebrali Smiling A své dětství v ČSSR rozhodně za vězení nepovažuji, bylo tu docela fajn. Připadá mi, že se tehdy i méně závidělo.. ale to je pouze můj názor.

Dovolte, abych se v této diskuzi dál odmlčel, původně jsem se chtěl jen zastat pana Lobkowicze. Přeji vám klid v duši..

3.1.1.1.1.1.1.1.2 Socialismus


Nojo, bejvávalo dobře. Teď, aby se člověk bál o penzi, dovolená na Západě ho stojí hříšný peníze a nemůže se rozhodnout, koho volit. Taky už ho auto nestojí pět ročních platů ale jen jeden, takže to pak žere benzín, co stál dvě koruny a teď - hanba mluvit. A ty noviny, oni si tam píšou co chtějí a jak se to vyjadřují o prezidentovi, zavřít by je měli.

"Tyhle aféry každého jenom otravují."

3.1.1.1.1.1.1.1.1 STB


Děkuji za odpověď.

3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ING. PATOČKA se zase odmlčuje


To ste tomu dal pane whatever. A přitom máte pravdu s tim vyšetřením. Nejlíp by to samozřejmě vyšetřil pIP, akorát nevim jestli by mohl vyšetřit sám sebe, aby to nebylo zavádějící. Taky nevim co tady máte proti STB. Viděl jsem nedávno seriál Vyprávěj tam to všechno je, stejně jako v Zemanovi. To jejich hrdinství a slušnost. V jakejch podmínkách ty chudáci museli kolikrát pracovat a za jaký peníze. Takovej chudák ńákej nadporučík si s bídou přišel na 3600 ksčm. A co všechno za to musel dělat, takovou práci si ani představit normální lidi neuměj, natož aby byli schopný to dělat. No snad se zase za čas až se přestane zbytečně stydět vrátí zpátky mezi nás, třeba pod přezdívkou nadporučík abysme ho nepoznali.

čest práci už se na to moc těšim

3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Aspoň jeden


To jsem tomu dal. Jediný zastánce občana Lobkowicze a my o něj v naší přínosné diskuzi přišli. Tak snad se existuje ještě někdo, aspoň jeden.

2 Podpora panu Lobkowiczovi


Největší množství morálního bahna vzniká po dešti pomluv. Špatní lidé píší špatné věci nejen v internetových diskuzích. A hlupáci zpravidla křičí nejvíc. Většina občanů však ctí soukromý majetek, tedy alespoň doufám...

1 Zajímavý...


...že je tu článek už docela dlouho a zatím nikdo z předchozích "kritiků" u prvního článku ještě nepřispěl svojí "pravdou" Smiling