Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!
CEZ distribuce - pracovni pozice

Vyjádření předsedy Leteckého klubu Mělník

Jako reakci na článek "Piloti v ohrožení? Kníže Lobkowicz rozoral ranvej mělnického letiště? Nikoli!" nám své vyjádření zaslal Ing. Vítězslav Juříček, CSc, předseda leteckého klubu Mělník.
Opět považujeme za slušné a férové ho zveřejnit, takže tak tímto činíme. Článek jsme nijak neupravovali a zveřejňujeme ho přesně v podobě, v jaké jsme ho dostali. 

 

Dovolte, abych se jako předseda Leteckého klubu Mělník a obyvatel Hořína také vyjádřil k problematice rozorání letiště Mělník – Hořín a reagoval tím na vyjádření Jiřího Lobkowicze.

Na Mělníku žiji asi stejnou dobu jako pan Jiří Lobkowicz, jsme i stejný ročník. Musím konstatovat, že fakta uvedená v jeho článku jsou většinou pravdivá (soudní spor na parc. 347/28 běží) a musím polemizovat hlavně s jejich interpretací. Pan Lobkowicz cíleně zapomněl, že letiště existovalo už před jeho příchodem na Mělník, je řádně zaneseno v územním plánu a bylo zřízeno se souhlasem jeho předka. Písemná smlouva neexistuje, ale pamětníci tvrdí, že smlouva byla stvrzena podáním ruky, na 99 let a bezplatně. Na původně amatérské letiště bylo později vydáno kolaudační rozhodnutí po přestavbě na „práškařské“ letiště. Toto rozhodnutí má žalující strana k dispozici. Stavba byla zanesena v Katastru, nedošlo k vynětí ze zemědělské půdy, což byla bohužel běžná „socialistická“ praxe, na počátku 90. let byl zápis odstraněn ???, jinak by pozemek nebyl vydán.

Pan Jiří Lobkowicz nám, tj. Leteckému klubu Mělník, po roce 2000 několik let neexistující letiště smluvně pronajímal, jak pozemky, které již dnes soudní cestou ztratil, tak i pozemek pod spornou vzletovou a přistávací plochou a pod příjezdovou cestu k ní. Máme jako LK Mělník originály dvou smluv (uzavřených po r. 2000), protože část pozemků byla vydaná Jiřímu a část oběma bratrům. Pronájem ukončil Jiří Lobkowicz přibližně v momentě, kdy pravomocně prohrál spor u Nejvyššího soudu a musel vrátit „oplocené“ pozemky zpět Pozemkovému úřadu.  Podle smlouvy měl také LK Mělník vrátit jistinu, což dodnes neudělal. Pokud tvrdí, že letiště neexistovalo, naprosto nemá pravdu. I po rozorání travnaté plochy zůstává stavba asfaltových konců dráhy, heliport a manipulační plochy pro plnění agrochemikálií do letadel. V současnosti běží žaloba na neoprávněnost vydání v restituci orné půdy pod vzletovou a přistávací dráhou, tj. pozemku parc. č. 347/28. Katastrální úřad vložil plombu na pozemek parc. č. 347/28, což znamená, že zakonzervoval stav před podáním žaloby, až do soudního vyřešení sporu.

V sobotu 3. listopadu dopoledne jsme měli schůzi členů LK Mělník v klubovně na letišti. Poslední kdo vzlétl, byl Pavel Pokorný, přistál kolem 9 hodin před schůzí. Kolem 14 hodin mě volal další kolega pilot Václav Kresta, že nám traktory ničí dráhu. Nechal jsem okamžitě práci na zahradě a přijel, abych zabránil nejhoršímu.

Na ploše oraly dva traktory, které se mi podařilo zastavit. Větší stroj patří zemědělci, který údajně obdělává asi 300 ha knížecí půdy. Dostal na vybranou – všechno nebo nic. Mladší traktorista je zaměstnancem p. Lobkowicze a mohu potvrdit, že se bál vyhazovu z práce. Na vzdálenější straně od hangárů zůstal pruh asi 10 m široký po celé délce dráhy. Letiště bylo ještě způsobilé aspoň k nouzovému přistání. Jako perličku jsem od traktoristů slyšel, že nad nimi před chvílí kroužilo letadlo. Později jsem zjistil, že šlo o ulrtalehký Zephyr z letecké školy na Sazené, běžně u nás nacvičovali přistání, stejně jako mí žáci na Sazené. Oba traktoristé volali mobilem svým nadřízeným, i já jsem informoval o situaci majitele letiště, pana Řeháka. Byl už v obraze, celá akce začala už v pátek vytrháním panelů na cestě k objektu p. Ogurčáka, ten ho průběžně informoval a dohodli se na nezbytných právních krocích, které mohou samozřejmě zařídit nejdřív v pondělí.

Oba traktoristé dostali od svých nadřízených příkaz pokračovat. V tom okamžiku jsem je poučil o nebezpečnosti jejich konání vzhledem k leteckému provozu a zavolal policii. Větší traktor po dohodě odjel orat jiný pozemek v blízkosti letiště. „Knížecí“ traktorista chtěl pokračovat, ale podařilo se mi vytáhnout klíče ze zapalování. Čekali jsme na příjezd policie z Lužce, ten den už snad třetí. Klíče od traktoru jsem po jejich příjezdu vrátil.  

Policisté volali svým nadřízeným a zjišťovali stav věcí. Bohužel se informovali na jiný pozemek, než pod dráhou a na něm plombu nenašli. Sám jsem znovu zápis kontroloval a v sobotu večer tam byly 2 zápisy, jeden k rozvodovému vypořádání majetku a druhý jako důsledek výše uvedené žaloby v naší věci. Nakonec nám policie sdělila, že není kompetentní k zastavení orby. Mají ve spolupráci s námi zabezpečit, aby se na letišti nestala nehoda.  Ještě večer, a pak druhý den ráno jsme označili plochu jako nezpůsobilou k přistání.

Hned v sobotu kolem 16 hodin jsem podal oznámení na p. J. Lobkowicze. Zformuloval jsem poškození cizí věci, maření úředního rozhodnutí a obecné ohrožení. Nechci nikoho kriminalizovat, ale ani železničářům se nelíbí vytrhávání kolejnic, pražců, panelů nebo kabelů na dráze. Souhlasím s respektováním soukromého vlastnictví. Nelezu v noci přes plot do zámku, nechci, aby mi někdo oral letiště. Je na soudci, aby našel pravdu a rozhodl. Jako občan tohoto státu budu věřit, že soud rozhodne brzy a v mém zájmu.

Pan kníže nám pilotům několikrát opakoval, že zájem několika (asi 30) jedinců, musí ustoupit zájmu veřejnosti (výstavba domů, jízdárny, golfového hřiště…). Neumím hrát golf ani jezdit na koni, přesto mám rád koně a na golf se občas dívám v televizi. Mám dvoumístné ultralehké letadlo v ceně auta střední třídy, umím ho pilotovat, stejně jako můj syn. Vnuk se právě začal připravovat na pilotní zkoušky. V ČR máme stovky přistávacích ploch, Kralupy, Roudnice, Štětí mají v blízkosti větší nebo menší letiště. Neznám okresní město, kde není. Toto letiště je (bylo?) navíc součástí integrovaného záchranného systému. Kdo z mělnických obyvatel si chtěl koupit předražený dům v zátopové oblasti, ať mi promine, ale kdo je ta veřejnost, které se mám podřídit?

Závěrem mi dovolte, abych se vyjádřil ještě jako obyvatel Hořína. V celém sporu jde samozřejmě o peníze. Na samém konci stavebního boomu bylo vydané územní rozhodnutí na západní část Hořína, kde se měly stavět domy ve dvou etapách. Realizace druhé etapy je podmíněna zrušením letiště. Tady je třeba zdůraznit, že dosud nebyla zahájena ani první etapa, které nic nebrání. Pravděpodobně se nenašel investor. V katastru obce Hořín už 20 let chátrá několik staveb v majetku pana Lobkowicze. Některé stavby – mlýn, hájenka v hořínském parku, zídky kolem statku  - nezajištěné, neoplocené polozříceniny, už ohrožují bezpečnost našich dětí, v mém případě vnoučat.  Někdo kompetentní by na to mohl pan knížete upozornit a zaměřit tak jeho aktivitu jiným směrem.

Osobně panu Jiřímu přeji hodně zdraví, šťastné manželství a brzké vyřešení osobních problémů. Mrzí mě v tomto sporu ještě jedna věc. Když už mi v minulosti dal číslo na svůj osobní mobil, tak se v sobotu svou novomanželkou neměl nechat zapřít, jako malý kluk.

Autor: Ing. Vítězslav Juříček, CSc. - HořínMěsto

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele milk

90 Ono je to jednoduché:Mezi


Ono je to jednoduché:Mezi zadarmo používanou plochou za humny a vzdálenější placenou plochou je podstatný rozdíl.

9 Reakce na článek: Vyjádření předsedy Leteckého klubu Mělník


LKM PODRUHÉ
Pan předseda Leteckého klubu Mělník (LKM) Ing. Vítězslav Juříček, CSc., ve svém druhém vyjádření předestřel svůj názor na věc, tj. z jeho pohledu na „neoprávněné“ rozorání půdy na bývalém, dnes již neexistujícím letišti Mělník-Hořín. Pustil se ovšem do značně složité občansko-právní materie a justičně právních záležitostí, které zřejmě nezná. Do svých úvah zahrnul mnoho dojmů, legend, žel i nepravd a svých zbožných přání, kupříkladu, aby Městský úřad Mělník byl oprávněnou institucí ve věci letiště Mělník-Hořín. Proto si dovoluji panu Ing. Juříčkovi a veřejnosti předložit fakta. Těch bychom se měli držet. – Zanechme zbytečných osobních invektiv, jedovatostí a šťouchanců.
1.) Rozhodnutí MÚ Mělník z 5. 11. a 15. 11. 2012 jsou zcela v rozporu se základními právy vlastníka věci, která jsou mu garantována nejenom zákonem, ale také ústavními zákony a zakotvením lidských práv včetně jejich ochrany. Obě rozhodnutí nutí účastníka, aby navrhovateli umožnil užívat Pozemky, které jsou v jeho výlučném vlastnictví, aniž by si vůbec před tím v souladu s požadavky správního řádu opatřil potřebné, byť i jen základní důkazy a podklady pro vydání podobného správního rozhodnutí. Tento postup MÚ je o to více zarážející, že jím vydaná rozhodnutí zcela zásadním způsobem omezují účastníka jako vlastníka v užívání jeho Pozemků ve prospěch jiného subjektu, který nemá absolutně žádné oprávnění dané Pozemky užívat a který svým postupem vždy popíral základní právní principy a i elementární principy slušného chování.Mnou odvoláním napadená rozhodnutí tedy spočívají a vycházejí pouze z jednostranných nepravdivých tvrzení navrhovatele pana Ogurčáka a nikoliv z důkazů a podkladů, které měl MÚ k dispozici a které by si MÚ, jako správní orgán, v rámci správního řízení, měl opatřit, jak mu ukládá správní řád. Správní orgán je přitom povinen z úřední povinnosti zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a pokud v dané věci rozhodoval bez zjištění takového stavu, postupoval při vydání napadených rozhodnutí v rozporu se zákonem. Tento základní princip je třeba přiměřeně aplikovat i pro prostup při rozhodování dle ustanovení § 5 obč. zák. MÚ jako správní orgán s svými rozhodnutími porušil základy právního řadu, jimiž se musí řídit správní řízení:Zásada legality, Zásada zákazu zneužití správního uvážení a Zásada materiální pravdy.
2.) Rozsudek NS ČR, o kterém se opakovaně zmiňuje pan Předseda LKM se týkal zcela jiných pozemků, a to pozemků uvnitř oploceného areálu. Pozemková parcela 347/28 pochopitelně v tomto rozsudku být nemohla a je třeba zdůraznit, že byla v rámci restituce vydána již v roce 1992, a to zcela jednoznačně jako orná půda.
3.) Rozorání parcely č. 347/28 v katastrálním území Hořín bylo oprávněné. Jako vlastník jsem (podle § 123 ze Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi. Cituji § 126 (1) ze stejného zákona Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje.“Za tohoto faktického stavu je zcela nepřípustné, aby si předseda LKM ve svém vyjádření usurpoval práva vlastníka pozemku ve prospěch někoho, kdo nemá jakékoliv oprávnění dané pozemky užívat. Ani LKM, ani pan ŘEHAK, ani pan OGURČAK ani kdokoliv jiný takováto práva nemá. Takovéto cílené vyjádření pana předsedy LKM je návratem do doby minulé, kdy bylo vlastnické právo a volné užívání zemědělské půdy vlastníkem prioritně popíráno a potlačováno. S takovýmto postupem nelze v době výročí 23 od sametové revoluce souhlasit, neboť takovéto vyjádření zcela popírá lidská práva a lidské svobody a odvrací se od principů právního demokratického státu, na nichž stojí občanské právo evropských demokratických států, ke kterým se již 23 let také znovu řadíme. Podobné signály bezpráví, jaké jsou obsaženy v tomto vyjádření, jsou nanejvýš alarmující a nebezpečné pro právní cítění občanské společnosti.
4.) Inkriminovaný pozemek, tj. parcela č. 347/28 v katastrálním území Hořín, je dle evidence katastru nemovitostí (jak mimo jiné dokládá výpis, resp. List vlastnictví č. 420 k dnešnímu dni 4. 12. 2012) pozemkem v mém vlastnictví, druhově je ornou půdou a přísluší k zemědělskému půdnímu fondu. Takovéto vyznačení druhu pozemku a způsobu jeho ochrany umožňuje jeho jediné využívání: zemědělské obhospodařování, mj. i kultivaci orbou. Žádný soudní spor týkající se vlastnictví této parcely č. 347/28  ani č. 347/6 a č. 347/7  neprobíhá a nikdy neprobíhal. Tyto parcely v k. ú. Hořín byli spolu s jinými vydané v restitucích Státním statkem Mělník mému otci, panu Otakaru Lobkowiczovi, jako orná půda (jemu konkrétně na základě Rozhodnutí Okresního úřadu Mělník ze dne 12. 8. 1992, čj. PÚ/6000/92–1429/II) v roce 1992, a od něj přešla darem (dle Darovací smlouvy ze dne 19. 11. 1992, zaregistrované Státním notářstvím v Mělníku dne 30. 12. 1992) na mě, jeho syna Jiřího Lobkowicze. Dodnes toto mé vlastnictví trvá, aniž by bylo kýmkoli a jakkoli zpochybňováno; již 20 let platím daň z nemovitosti u Finančního úřadu Mělník za tento pozemek.
 
5.) Na dotčených pozemcích č. 347/28, 347/6, 347/7 nebo 437/1  neexistuje žádná stavba či úprava, která by byla samostatnou věcí v právním slova smyslu a je zde tedy k dané věci tj. pozemku dáno výlučné ničím neomezené právo vlastníka pozemku, tj. mě, Jiřího Lobkowicze. Nad rámce výše uvedených skutečností, uvádím, že panely, které se nachází na předmětném Pozemku, jsou v mém vlastnictví. Otázkou vlastnictví panelů položených na pozemcích se již několikráte zabýval Nejvyšší soud, kdy několikráte již judikoval, že položené panely na pozemek se stávají součástí daného pozemku a tedy vlastnicky přináleží vlastníkovi daného pozemku.
6.) Předseda LKM dále uvádí, že tyto pozemky slouží jako rozjezdová a přistávací dráha a přístupu k přistávací a rozjezdové dráze, což však není pravda. Předseda LKM, pan Řehák a pan Ogurčak uvádějí zcela klamavé a zavádějící informace, neboť je zcela zásadní uvést, že žádné letiště ani rozjezdová dráha neexistují, v tomto směru odkazuji na vyjádření Úřadu pro civilní letectví čj.:6914-12-701 ze dne 13. 11. 2012, kde je výslovně uvedeno „samotný areál „Mělník – Hořín“ provozovaný společností AEROCENTRUM s.r.o. a ostatní pozemky uvedené ve Vaší žádosti (jedná se o pozemky par. č. 347/6, 347/7, 347/28, 437/1) nejsou v seznamu letišť a heliportů, vedeném Úřadem, evidovány.“ Z uvedeného vyjádření ÚCL dále pouze vplývá, že na části pozemku par. č. 347/28 s živičným povrchem - asfaltovým je provozován heliport. Pro tento heliport je vymezena vzletová a dosedací plocha (VDP), která je dána kruhem o průměru 21,5 m. Je nutno uvést, že pozemek č. 347/28 má výměru 29219 m2 a jedná se o ornou půda. V katastrálním území Hořín žádné letiště de lege není.
 
7.) Jeho neexistenci v tomto smyslu dokládá také vyjádření Ministerstva dopravy ČR ze dne 16. 6. 2010 (zn. 195/2010-220-SP/6) na mou žádost ze dne 12. 5. 2010 ve věci heliportu Mělník-Hořín. V něm Ing. Jaromír Štolc, ředitel Odboru civilního letectví na MD ČR, podal toto kvalifikované a relevantní stanovisko: „K odpovědi na výše uvedené otázky je nutné podrobněji objasnit způsob vzniku letiště Mělník-Hořín. Původní právní úprava obsažená v zákoně č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisech znala specifickou kategorii letišť, tzv. pracovní letiště pro letecko-chemickou činnost. Takové letiště bylo zkolaudováno i v katastru obce Hořín, přičemž na základě této skutečnosti se předmětné letiště stalo součástí územního plánu obce Hořín. Vzhledem ke svému účelu vyžadovalo takovéto letiště pouze minimální technické vybavení. Nová právní úprava obsažena v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, již tento specifický druh letišť samostatně nezná… V současné době je v areálu bývalého zemědělského letiště Mělník-Hořín v souladu s platnou právní úpravou provozováno neveřejné vnitrostátní vrtulníkové letiště, tedy heliport Mělník-Hořín, provozované na základě rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví o vydání povolení k provozování výše uvedeného vrtulníkového letiště čj. 3039/02-341/A. Pro tento heliport je vymezena vzletová a dosedací plocha (VDP), která je dána kruhem o průměru 21,5 m a má živičný povrch s únosností 13 000 kg. V souladu s platnou právní úpravou lze další část areálu bývalého zemědělského letiště Mělník-Hořín využívat k letecké činnosti jako plochu určenou ke vzletům a přistáním dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy jako plochu řádně vymezenou k tomuto účelu v územně plánovací dokumentaci. Tolik citace. Na dotčeném pozemku č. 347/28 neexistuje žádná stavba či úprava, která by byla samostatnou věcí v právním slova smyslu a je zde tedy k dané věci tj. pozemku dáno výlučné ničím neomezené právo vlastníka pozemku tj. mě, Jiřího Lobkowicze. – Plocha určená ke vzletům a přistáním dle § 35 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., může být užívaná ovšem jen za předpokladu vyjádřeného v ustanovení § 84d – Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení, odst. 2: „Ke vzletům a přistáním při nepravidelném provozu motorových sportovních létajících zařízení a pravidelném i nepravidelném provozu nemotorových sportovních létajících zařízení může být použito jakékoli další plochy, vysloví-li s využíváním plochy k tomuto účelu souhlas vlastník plochy…“ Takový souhlas jsem jako vlastník všech pozemků mimo dnešní oplocený areál, panu Řehákovi, panu Ogurčákovi, LKM ani nikomu jinému nevyslovil a neudělil. Otázkou je, jestli jmenování pánové obdrželi písemný souhlas Pozemkového fondu (jeho správců) k takovému použití na pozemky uvnitř oploceného areálu (?). Jednoznačně jsem ale pouze já, Jiří Lobkowicz – dle evidence katastru nemovitostí – vlastníkem více než nadpoloviční většiny pozemků na území bývalého zemědělského letiště v Hoříně, čili byl bych vlastníkem tohoto letiště podle § 27 odst. 3, pokud by existovalo ke dni 31. 12. 2009.
 
8.) Dotčená žaloba pana Řeháka na zřízení věcného břemene není žádnou žalobou podle § 30 zákona o civilním letectví (Žádost o povolení provozovat letiště), a tak ve vztahu k této parcele č. 347/28 nemohla být, není a dosud nebyla vůbec projednávaná. Především ale nemá oporu v zákoně ani reálné opodstatnění. Návrh na zřízení věcného břemene je tak v případě pozemku č. 347/28 neopodstatněný a nepodložený. Neexistenci letiště v Hoříně vyjadřuje již stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 6. 6. 2006 (zn. 75431/2006/KUSK), adresované tehdejšímu starostovi v Hoříně, panu Petru Fousovi. V katastru Vaší obce není evidováno v databázi MD ČR, ani v územním plánu velkého územního celku Pražského regionu žádné letiště. O tom všem se lze snadno přesvědčit na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR (www.mdcr.cz), v seznamu AD 1.3 Přehled letišť a heliportů, a na stránkách Úřadu pro civilní letectví (www.caa.cz), v Evidenčním seznamu letišť ke dni 20. 6. 2012.
 
9.) Provozování každého letiště je navíc podmíněno povolením k takovému provozování Úřadem pro civilní letectví (ÚCL), k jehož vydání musí žadatel splnit celou řadu požadavků a zejména prokázat, že je vlastníkem letiště, nebo že k němu má jiný právní vztah (§ 30 odst. 2 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb.). S ohledem na vymezení pojmu letiště tedy žadatel musí prokázat buď vlastnictví, nebo jiný právní vztah, tedy i k oné neoficiální, a tudíž neexistující vzletové a přistávací ploše. – Toto dilema se žadatel pokusil řešit podvodem v podobě kupní smlouvy (KUP 028/2003), uzavřené dne 19. 12. 2003 mezi stranami: Řehák, s. r. o., a Agropodnik Mělník, a. s. Nutno však zdůraznit, že Agropodnik Mělník nikdy nebyl vlastníkem předmětných pozemků. Ve smlouvě ze dne 19. 12. 2003 prodávající (Agropodnik, a. s.) prohlásil kupujícího (Řehák, s. r. o.) na základě Listu vlastnictví č. 452, „že je výlučným vlastníkem rozjezdové dráhy na parcelách č. 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 347/8, 347/10, 347/11, 347/12, 347/14, 347/15, 347/18 a 441/4, bez pozemků, pozemek jiného vlastníka, vše v k. ú. Hořín“. Katastrální úřad Mělník se však odmítl připojit k tomuto podvodu; kupní smlouvu nezaregistroval, jelikož přesně všechny tyto parcely tzv. rozjezdové dráhy byly v mém vlastnictví, a to již od roku 1992 (11 let), jak výše podotknuto v bodě 4. Dnes jsou všechny citované parcely sloučeny v jednu, a sice v parcelu č. 347/28, kterou vlastním já, Jiří Lobkowicz, jak výše zdůrazněno dle Listu vlastnictví č. 420 .
 
10.) Na základě této podvodné, nezaregistrované smlouvy, vznikla po pouhých třech dnech, tzn. 22. 12. 2003, nájemní smlouva. Touto druhou smlouvou pronajal Řehák, s. r. o., společnosti Aerocentrum, s. r. o., vedené panem Ogurčákem, pozemky získané neplatnou kupní smlouvou ze dne 19. 12. 2003 (KUP 028/2003), která pana Řeháka, resp. jeho společnost označila, „že je výlučným vlastníkem rozjezdové dráhy na parcelách č. 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 347/8, 347/10, 347/11, 347/12, 347/14, 347/15, 347/18 a 441/4, bez pozemků, pozemek jiného vlastníka, vše v k. ú. Hořín“. Je však nutno opět zdůraznit, že všechny tyto parcely dnes tvoří jednu jedinou, a to parcelu č. 347/28, která je ornou půdou, je pod ochranou zemědělského půdního fondu, a je vlastněna výlučně mnou, Jiřím Lobkowiczem, od roku 1992 – Obě tyto podvodné, odsouzeníhodné smlouvy z 19. a 22. prosince 2003 jsem zákonnou cestou napadl. 
 
11.) Pokud snad někdo, a to zejména pan ŘEHÁK a pan OGURČÁK využívali ke svému podnikání pozemky v mém vlastnictví, činili tak bez mého souhlasu a proti mé vůli, a tedy protiprávně. Nikdy nic za takového užívání pozemků neuhradili, čímž na jejich straně vzniklo nepochybně bezdůvodné obohacení. Dle ustanovení § 451 občanského zákoníku je ten, kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, povinen bezdůvodné obohacení vydat. Výše bezdůvodného obohacení v tomto případě odpovídá obvyklé ceně, kterou by vlastník získal z pronájmu uvedených nemovitostí, tj. ceně tržního nájemného.
12.) O travnaté vzletové a přistávací ploše bych mohl napsat román, jak se v průběhu dvanácti let, tj. od 30. 7. 1993 do 21. 4. 2005, Agrochemický Podnik Mělník a další výše jmenovaní pokoušeli usurpovat můj majetek. Tuto historii tu lze toliko zpřehlednit na podkladě existujících relevantních dokumentů (rozhodnutí):
 
 1. KÚ Hořín: List vlastnictví č. 490 Otakar Lobkowicz z dne 14. 11. 1992, skupina parcel: ppč. 95, 97, 98, 116, 113/1, 113/11, 117/1 s celku výměrou 17,0362 ha = orná půda.
 2. 19. 11. 1992 darovací smlouva mezi OL a JL na ppč. 95, 97, 98, 116, 113/1, 113/11, 117/1, výměra 17,0362 ha = orná půda.
 3. KÚ Hořín: List vlastnictví č. 420 Jiří Lobkowicz ze dne 13. 9. 1994, skupina parcel č. 95 +KN č. 347/4-347/15, výměra 17,0362 ha = orná půda.
 4. KÚ Hořín: List vlastnictví č. 420 Jiří Lobkowicz ze dne 16. 6. 1995, skupina parcel č. 95: 16,1075 ha +KN č. 347/4–347/15:  0,9287 ha. Dohromady výměra 17,0362 ha = orná půda.
 5. KÚ Hořín: List vlastnictví č. 420 Jiří Lobkowicz ze dne 16. 2. 1998, skupina parcel č. 95 : 13,2223 ha, čili minus 2,8852 ha.
 6. 6. 3. 1998 dopis na Katastr. Úřad Mělník: žádost o opravu.
 7. 26. 3. 1998 Katastr. Úřad Mělník odmítl učinit opravu s odvoláním na podvodný geom. plán č. 169-111/93 ze dne 30. 7. 1993 od Agrochemického podniku Mělník, který zaměřoval cizí majetek JL.
 8. Parc. č. 347/5 = ostatní plocha vytvořená výše dotčeným podvodným geom. plánem (169-111/93), byla 19. 7. 1994 neoprávněně navržena Agrochemickým podnikem M., předložil pan ředitel Bezouška, do záznamu Katastru nemovitostí bez vědomí vlastníka JL; záznam změn na LV 420 JL ve prospěchu LV 452 Agropodnik M.
 9. Je zvláštní a podezřele, že ještě na LV č. 420 JL ze dne 10. 6. 1995 je celá výměra 16,1075 ha, ačkoliv Agropodnik Mělník podal návrh na záznam geom. plánu č. 169-111/93 od pana Ing Zbyňka Dlaska, který potvrdila podpisem a razítkem paní Ketnerová z KÚ Mělník dne 23. 8. 1993.
 10. V roce 1998 začala „bitva advokátů“ s Katastrálním Úřadem Mělník a Českým Úřadem Zeměměřičským Praha o vrácení 2,8852 ha v Hoříně J. Lobkowiczovi.
 11. Až 6. 8. 2002 zaslala paní Ketnerová z KÚ Mělník advokátovi JL „vyrozumění o duplicitním zápisu vlastnictví“ JL + Pozemkového Fondu ČR; v něm se poprvé objevuje parc. č. 347/28 o celkové výměře 2,9228 ha = orná půda.
 12. 15. 10. 2002 jsem na KÚ Mělník získal tzv. „záznam podrobného měření změn“ č. 256 ze dne 1. 8. 2002: oddělení parcel pro zápis duplicitního vlastnictví.
 13. „Bitva advokátů“ pokračovala až do roku 2005, kdy Zeměměřičský a Katastrální Inspektorát Praha vydal 21. 4. 2005 rozhodnutí o „zrušení duplicity“ a vrátil všechny pozemky ze společného listu vlastnického (JL +PF ČR) mně, Jiřímu Lobkowiczovi.
 
 
S pozdravem
 
Jiří Jan Lobkowicz
 
 
 
 
 
 
Obrázek uživatele malý princ

9.3 Sejděte se a domluvte se


Vážení pánové, nechcete se raději sejít a tohle všechno si vyříkat sami mezi sebou? Určitě by to bylo pro vás přínosnější než si tady na fóru dopisovat takovýmito téměř právnickými elaboráty. Pokud oba máte skutečný zájem nastalou situaci řešit, prosím, sejděte se a řešte ji spolu. Děkuji.

A nebylo by vůbec od věci, aby tu Vaši schůzku moderoval někdo zkušený, pokud možno nezávislý a ještě lépe věcí znalý. Ale takového asi těžko budete hledat.

9.3.1 Co třeba tohle?


... Vezměte pana Lobkowicze do letadla, ať se také proletí a podívá shora a třeba najdete lepší vzájemné vztahy. Lidé spolu mohou i někdy ( načas?) vyjít a je to pěkné Eye-wink Smiling.

9.3.1.1 Lepší nápad


Kdyby se mu vrátil všechen uloupený majetek a nájem za 40 let používání nemovitostí,tak si může koupit vlastní letadlo a ostatním účtovat poplatky za používání letiště.

9.3.1.1.1 A Vy víte


.... co mu ještě nevrátili? No, jest-li by se mu chtělo koupit letadlo a létat, to také nevím. Někdy se lidé klidně spokojí, když je někdo jen vezme občas do vzduchu. Pak by možná neměl zájem zrušit zrovna letiště, pokud to tedy zřejmě soudně vyhraje, a třeba by to za přijatelnou cenu nějaký čas pronajímal. A co je lepší? Nemít nic a jezdit někam ,, daleko" (Sazená), nebo moci užívat zase nějaký čas letiště za přijatelný poplatek Eye-wink?

PS: Třeba by nasměroval časem podnikatelské aktivity i k veřejným vyhlídkovým letům Smiling.

9.3.1.1.1.1 Logicky


Například pozemky na kterých se něco postavilo a naopak se nemůže vrátit co se zbouralo.

Teď bude pozemky využívat k čemu jsou určeny:Orná půda na zemědělskou výrobu na které se nesmí stavět.

9.3.1.1.1.1.2 Jenom ještě


... k tomu zemědělství. To je také pěkná ostuda, když zemědělci brečí a někteří marně stávkují, a najednou by měl nejraději na svém pozemku každý kus dálnice, nebo to nějakým způsobem zastavěl. A přitom by mu třeba ti letci ta jeho pole pohnojili, když se lidé dohodnou.

Je dnes krásně, byl jsem se před chvílí podívat od zámku na tu naši pěknou zem. Tak nějak nevím, co by tomu oči říkaly, kdyby na místo polí a luk hleděly zrovna tady na Manhattan.

9.3.1.1.1.1.1 Aha


... takže myslíte zemědělskou ornou půdu kolem Hořína a zřejmě tu na kopečku, jak se tam postavilo spousta domů poslední dobou Eye-wink. Nebo nějaká pole kolem. Jenže, jak byste to chtěl vyřešit? To by se ty lidi museli někam vystěhovat? Spravedlivé není ve své podstatě nic a každá změna někoho postihne. To by se mohli někteří lidé zase rozčilovat, že oni platili celá léta nájem a stejně si museli domy odkoupit do osobního vlastnictví. Nebo si vezměte takové ty ručitelé, kteří ručili někomu v době, kdy to museli lidé zákonitě ( práce byla povinná) splatit. Změnila se doba, dotyční přišli třeba i o práci a udělal za tím někdo onu slavnou tlustou čáru? Také to někdo odnesl.

Nakonec je dnes každý rád za to, co má a nedej bože, aby bylo hůř. Spíš to uvažování lidí je alarmující. Samá závist, právní tahanice apod. Přitom jsou lidé, ke kterým lze hledět s úctou. Na něco přispěli, ( sponzoři zvířátek v ZOO, sponzoři africké studující mládeže) vybudovali, či udělali něco pro šírou veřejnost, nebo občany své obce apod. Vždyť i to člověka může těšit. Vlastnit nějaký velký majetek ani nemůže těšit a jsou s tím jen starosti. A pak, lidé jen nadávají, když jdou kolem nějakých ruin, na jejichž údržbu současný majitel nemá a prodat je nikomu nechce. On by je třeba i prodal, ale za hodně peněz. Peníze zakalili lidem rozum. Přitom jsou šlechtici, které zná celá republika, jako velké muže všeobecného rozkvětu. Například hrabě Chotek, nebo Schwarzenberg. Takže, každá změna někoho nějak postihne Eye-wink. A právě proto, že se nikdo neumí domluvit a vidíme to i v politice, tak to vypadá tak, jak to vypadá Eye-wink.

Obrázek uživatele milk

9.3.1.1.1.1.1.2 No vidíte,tak jste to


No vidíte,tak jste to pochopil.Je to z pohledu tří lidí.Jeden něco má a druhý nemá nic.Ten druhý se  nemusí o nic starat,jenom vymýšlí jak toho prvního o vše připravit.Tak se ten druhý dá k fašistům a pro majetek vyvraždí Židy,nebo ke komunistům kteří toho vyvraždí méně.

Cituji mého otce:"Mě nic nesebrali,to bude asi tím,že jsem nic neměl."

Ostatní okolo nich(ti třetí)potom odsoudí ty druhé a začne dělení majetku.Protože těch třetích je hodně,tak jich většina nedostane nic,ale to nevadí,stejně nejsou schopni se o svůj majetek starat.

Souhlasím s vámi,že musí být bohatí(Chotek,Schwarzenberg...),aby byli sponzoři,jak jste výše uvedl a hodně toho po nich zbylo pro příští generace.Paláce,zámky,hrady a umělecké sbírky by bez bohatých nebyly.

Předpokládám,že po mě a po vás toho mnoho nezůstane. 

Obrázek uživatele milk

9.3.1.1.1.1.1.1 No vidíte,tak jste to


omlouvám se za duplicitní komentář

9.2 Náročné čtení


Chtěla jsem sledovat vývoj situace, neboť mne zajímá, jak to s letištěm dopadne, ale elaborát plný dat a paragrafů mne pro tuto chvíli odradil. Smiling

9.1 :-)


Tady krásně vidíme, jak dva lidé úplně opustili zdravý rozum a uchýlili se k debilitě zvané paragrafy. Pan Lobkowicz pozemky k ničemu nepotřebuje, protože jeho nápad postavit tam luxusní vesnici je jen výplodem jeho fantazie bez sebemenší naděje na realizaci. Na druhé straně pánové z letiště by mohli projevit více pochopení pro jeho vlastnické pudy a třeba mu nabídnout o dost reálnější projekt na rozšíření letiště ve stylu Sazená, nebo Roudnice. Ale jsem laik a do těchto věcí moc nevidím. Jen mi přijde divné, že dospělí, svéprávní lidé se chovají jako parta smradů, která se na písku hádá o autíčko... 

9.1.1 zdravý rozum a debilita


naprosto s Vámi ve všem a bezvýhradně souhlasím. Navrhuji pozemky pana Lobkowicze zabrat, stejně je k ničemu nepotřebuje. Bude-li tady většina souhlasit, v což doufám, navrhuji dále, aby tyto pozemky byly darovány mé osobě, já je potřebuji. Mimochodem, nevlastníte také něco, o čem bych mohl rozhodnout, že to nepotřebujete. Já bych to určitě potřeboval, ať už je to cokoliv. To víte, ekonomická realita.  Nebo debilita?

Obrázek uživatele milk

9.1.1.2 To už tady bylo.


To už tady bylo.

9.1.1.1 :-)


Tak pro ty, kteří můj příspěvek nepochopili: pan Lobkowicz by se plně v duchu tradic šlechtického přístupu MOHL uvolit, že svůj nepotřebný majetek propůjčí poddaným (což ostatně jeho předkové jako skuteční šlechtici dělali zcela běžně). Nikdo mu nic nezabírá, nikdo mu nic nepřikazuje ani nevyvlastňuje. Stačí? Nebo potřebujete k vysvětlení nějaké urážky, invektivy, nebo jiné přívlastky?

9.1.1.1.3 Čope,máte pravdu...


ale máme tu malý problém.Pan Lobkowitz by musel chtít a to je  průser. Na straně jedné velmi nutně a neodkladně potřebuje kus pole na hřiště pro zbohatlíky a tím zruší letiště a několikaletou práci hodně lidí a na straně druhé má majetky které leží ladem a bez využití chátrají,viz. budovy na Pšovce.Kdysi tam bylo snad nějaké učiliště,jsou to ty objekty za bývalým kinem Pšovan.Tam to chátrá,lezou tam hnědočeši,fetky a bezdomy,ale to nevadí,o to nikdo nemá zájem (asi) a netečou z toho bankovky,naopak by se tam musely investovat....to jen takový malý příklad,a jistě by i ostatní diskutující znalí Mělníka o něčem podobném věděli...

Obrázek uživatele milk

9.1.1.1.3.1 On je tu větší


On je tu větší problém.Tu devastaci majetku způsobili komunisté za 40 let jejich socialismu.Ať si majitel s pozemkem vydělává jak chce,hlavně se mu tam nebude nějaká partička prohánět zadarmo.

9.1.1.1.3.1.1 ...


Na komanče se tu lidi budou vymlouvat snad ještě dalších 30 let Smiling Ať už ty jeho nemovitosti komunisti devastovali nebo ne, byly alespoň využívány a nějak se v nich topilo a chodili do nich lidi. Nechat si to vrátit, vyhodit odtamtud lidi a nechat to 20 (a více) let bez údržby... Co je vlastně horší?

Mimochodem, když tak vzpomenu na mnoho soukromých zámků, které často koupili zdevastované jen tak soukromé osoby (i od původních šlechtických restituentů z devasátých let, kteří o tom neměli ánung), tak dnes vypadají naprosto nádherně, např. zámek Nové Hrady. A trvalo jim to tak 10 let? Nicméně chápu, že to všechno udržovat není sranda, jak se může zdát.

9.1.1.1.3.1.1.1 ...asi tak...


jestliže se něco nepodaří,tak je to vina minulého režimu a hotovo,ale že za nich běžely fabriky které zaměstnávaly lidi,stavěly se byty,zkrátka to tu tak nějak fungovalo,to nikdo nepřizná.Dokonce i za těch nenáviděných komunistů právě fungovalo  to učiliště o kterém jsem se zmínil v příspěvku výše (což znamená že objekt musel být udržován),a i to zmíněné kino na Pšovce.Dnes je to tak že kino máme jen jedno a ještě mu hrozí zánik,fabriky nemá cenu komentovat,kdo v nějaké makal ,tak dnes už jen vzpomíná na staré dobré časy a bytů je relativně dost ale jaksi na ně většina z nás NEMÁ PENÍZ... Už se vykašlete na komunisty,zkrátka to tu nějak vedli a né vše bylo špatné  (viz. výsledek voleb) a hlavně se to nedá vrátit. Vymlouvat se na "minulý režim" donekonečna nejde, Venca Klausů taky sliboval blahobyt na úrovni záp. Německa  !!! DO !!!  20 ti let od sam. revoluce a realita je jiná...,no není to tu tak špatné ale jako Němci se tedy rozhodně nemáme. Jídlo máme sakra nekvalitní (viz. různé testy) a o platech a důchodech se nemá cenu bavit....zatím to vidím tak že za komára jsme lezli do zadku rusákům a dnes celému světu a ten si znás dělá akorát popelnici,dovezou nám sem kdejaký brak,odpady a nekvalitní potraviny,tady se na to udělá "AKCE" a chudý a hloupý čecháček to rád koupí a všichni jsou spokojení... Jen pro srovnání bych Vám přál zkusit prát v našem a německém Arielu či Persilu,rozdíl pozná i chlap,natož ženská.Pokud jde o jídlo,stačí se podívat na netu na pořad Romana Vaňka  " Peklo na talíři  " ,tam pak pochopíte co jíme a co by Němec nevzal do úst...a že  by za to mohli taky komunisti ??? Je už 23 let "PO" tak  snad je čas se přestat vymlouvat na minulost....

9.1.1.1.3.1.1.1.1 :-)


Z části mohu souhlasit, ale jestlipak víte, proč v Německu jsou lidé vychovaní k tomu, aby si nenechali líbit špatný salám a nekvalitní prací prášky? Je to tím, že jim bolševici nezkur.ili jejich občanské cítění a sebevědomí. U nás kromě toho, že zlikvidovali devátou nejvyspělejší ekonomiku světa (v roce 1988 jsme vyprodukovali za rok cca o 2,9 bilionu Kč menší hodnotu HDP, než Rakousko - viz http://www.vasevec.cz/blogy/poznamky-k-vyvoji-ceske-ekonomiky-ve-20-stoleti-celkove-zhodnoceni) hlavně úplně pokurvili morálku a lidské hodnoty našich lidí. Udělali z nás ovce, které za hlavní hodnotu pokládají něco ukrást, dobře se v práci zašít a přečíst si v Blesku o něčím neštěstí.

9.1.1.1.3.1.1.1.1.1 ...ano,souhlas...


...mně tu nejde o to abych obhajoval komunisty a vůbec kohokoliv,jen mi nějak nejde pod vousy to jak každý na ně nadává,ale přijde mi že tu dobu nezažil.Napáchali zlo a ne málo,o tom žádná,ale taky něco vybudovali a to co znárodnili,tak s větším či menším úspěchem udržovali.Je pravda že i mnoho zdevastovali,ale podívejme se jak to vedou vlády po nich??? Nelze pořád vše házet na komáry donekonečna,teď se tu střídaly vlády ODS a ČSSD a kam to dovedly...Každý režim má svá pro a proti.Pokud jde o Vámi avizované občanské cítění,vidím to tak, že to ještě chvíli potrvá ale snad se dočkáme....

Obrázek uživatele milk

9.1.1.1.2 Hádejte,kdo může


Hádejte,kdo může vyproduktovat myšlenku,že orná půda je nepotřebný majetek.

9.1.1.1.2.1 Řekl bych, že každý,


Řekl bych, že každý, kdo vidí stav našeho zemědělství...

9.1.1.1.1 pro začátek můžete


pro začátek můžete zkusit urážky, je-li to přívlastek, nejsem si však jistý, že můžete Vy mě urazit. Ale dělejte jak uznáte za vhodné, minimálně Vám uběhne kus pracovní doby, což není tak úplně od věci, a mě to opravdu neublíží. Pokud chcete někomu radit, jak nakládat se svým majetkem, nebo jak řešit spor, dělejte to.Chcete-li hodnotit něčí nápad na vybudování luxusní vesnice, dělejte to. Dělejte si co chcete, jen se nedivte, když se Vám to přihodí taktéž. Protože zrovna tak, jak Vy si myslíte, že někdo něco nepotřebuje, měl by půjčit, neměl by budovat, a já nevím co ještě, tak zrovna o těchto Vašich nápadech , názorech, si já MOHU myslet, že to jsou výplody chorého mozku. A můžete-li takto psát Vy o někomo, dovolím si to samé. A jemi jedno, že vím ho...

8 Pravda


Pane Juříčku, od paní, které si vážím, jsem se dnes dozvěděl:

1. Letadlo ve vzduchu nemělo v plánu přistát na mělnickém letišti a šlo jen o šarádu pro Blesk

2. Letecký klub byl včas informován o rozorání letiště

Prosím o informaci, zda je to pravda, případně o uvedení na pravou míru.

8.1 odpověď


1. Vedle na Sazené je pilotní škola. Měli jsme (a budeme zase mít) kratší dráhu než Sazená a instruktoři běžně u nás trénovali přistání pokročilejších adeptů. My zase cvičíme začátečníky přistávat na Sazené. O tom, že nad hlavou traktoristů létal (asi kolem poledne) ultralehký letoun mně řekl (jako perličku) mladší z traktoristů hned v sobotu odpoledne, když jsem se pokoušel zabránit zorání poslední asi 1/4 šířky dráhy. Paní má pravdu v tom, že si musel dodatečně nějaký reportér dohodnout představení na kameru. Nevím s kým. Určitě to nemohli natočit v reálném čase. Reportér Novy přijel na plochu v sobotu před 16 hodinou, byl jsem přítomen a v tu dobu nic nenalétávalo. S námi si "představení" nikdo nedomlouval, pan JL nás přizemnil.

Za normální viditelnosti pilot na zničené ploše nepřistane, pokud ovšem není v nouzi. S našimi letadly na každých 100m převýšení doletíte 1-2 km. Motory nejsou certifikované a podle předpisů musíte počítat s jejich výpadkem. Představte si, že máte výšku 600m nad zemí, škytne motor a víte, že doletíte 10km. Dráha je v dosahu, ale není v dohledu. Vy na ni spoléháte, byla tam přece vždycky. 

2. Přišli tajně, jako bratrská armáda. Měli jsme dopoledne od 9h pravidelnou schůzi klubu, kolega Pavel P. si ještě před ní zalétal. Začali hned, jak poslední auto odjelo z letiště. Velký traktor oral už několik dní okolní pole. Potkal jsem se s ním ve středu u brány letiště, když jsem cvičil svého vnuka. Věděli jsme, že  JL žádal nájemce pozemků, aby zoral letiště už minulý rok. Tenkrát to odmítl.

V pátek před orbou už začali ničit panelovou cestu k vedlejší firmě (p. Ogurčáka). Ani o tom nikdo z LKM v sobotu dopoledne nic nevěděl. Když jsem přivolal policii, řekli mi, že už tam pojedou potřetí. Byli tam už v pátek s JL.

7 Předseda LKM - podruhé


Uplynul měsíc od neoprávněného rozorání letiště Mělník – Hořín na příkaz p. Jiřího Lobkowicze (dále p. Jiřího L.). Vzniklé vlny zvířily bahno rybníka a objevily se nové okolnosti, které budou mělnickou veřejnost zajímat.

V reakcích na můj předchozí článek i jinde v médiích pan kníže opakovaně argumentuje dvacetiletým vlastnictvím sporné půdy, neexistencí letiště, přesněji vzletové a přistávací plochy. Tvrdím dnes, že letiště Mělník – Hořín bylo řádně zkolaudovanou stavbou a relevantní pozemky byly trvale odňaté z půdního fondu za poplatek lehce přes 262 tisíc Kčs. Jednalo se o 4 parcely pro komunikaci a 4 parcely pro stojánky (oba konce dráhy a přilehlé manipulační plochy) o celkové výměře 0,634 ha. Jsou to jiné, než dnes „oplocené“ pozemky.  Bylo to Rozhodnutí ONV Mělník pod č.j. ZLFH/2941/85, 2776/85 a nabylo právní moci 20.12.1985. Další nalezený dokument uvádí, že travnatý pruh mezi konci dráhy (dnes pro nás nejdůležitější parc. č. 347/28) nebylo třeba vyjmout z fondu zemědělské půdy, změnilo se oficiálně jen využití pozemku na ostatní a dopravní plocha.

Letiště jako vyjmenovaná stavba není v působnosti Obecního úřadu Hořín ani Krajského úřadu, ale právě v působnosti stavebního úřadu Mělník. Ten zakreslil zónu kolem letiště a nepovolí zástavbu, která by byla ohrožená jeho provozem nebo naopak ohrozila letecký provoz.

Dlouho po sametové revoluci existuje zápis z jednání na Pozemkovém úřadu o možnosti vydání pozemků pod letištěm v restituci. Píše se v něm, že pokud by došlo k vydání pozemků, bude na nich zapsané věcné břemeno na provozování letiště. Dokument je z roku 2004 a je podepsaný mezi jinými panem Jiřím L. a paní Lobkowicz. Jeden z podpisů je p. Řeháka, který nedlouho před tím řádně koupil letiště, na budovy i stavbu dráhy byly zpracované odhady, odvedla se daň z převodu nemovitostí.

Po nabytí pozemků p. Jiřím L. bylo po třech firmách požadováno nájemné (z mého pohledu) v astronomické výši, což bylo spolu s následným bráněním v přístupu na část pozemků bezprostřední příčinou podání žaloby na neoprávněnost vydání „oplocených“ pozemků. Pravomocný rozsudek vrací „oplocené“ pozemky do vlastnictví státu definitivně v roce 2011.

 

Daleko zajímavější je, proč nebyla půda, rozoraná před měsícem, tj. hlavní část vzletové a přistávací plochy s dnešním číslem parcely 347/28, zahrnutá v pravomocném rozsudku z roku 2011. Proč nebyla vrácená Pozemkovému fondu spolu s „oplocenými“ pozemky, jako nedílná součást letiště?

Travnatá vzletová a přistávací plocha byla řádně zapsaná v Katastru nemovitostí určitě ještě v roce 1995 pod parc. č. 347/5 s výměrou přes 2,5 ha jako ostatní a dopravní plocha, tedy v žádném případě jako orná půda! V září 2004 dráha nebyla ještě vydaná v restituci, ale už má jiné (dnešní) číslo parcely 347/28 a označení orná půda. Staré číslo parcely (347/5) nezaniklo, bylo přidělené bezvýznamnému proužku půdy (ostatní plocha) s výměrou 116m2, který je dnes nepatrnou součástí „oplocených pozemků“. Okolnosti přečíslování a změna statutu (ca 2,5 ha) plochy se mi zdá dnes klíčová a těším se na výsledky vyšetřování.   

 

Po vyhraném sporu tří firem na „oplocené“ pozemky (2011) řádný majitel vzletové a přistávací plochy p. Řehák následnou žalobou požádal soud o vložení věcného břemena na provozování letištní dráhy na parcele č. 347/28. Pan Jiří L. přehlédl „omylem“ před orbou, že jsou na tomto pozemku zapsané 2 plomby (slovy dvě). Jedna z nich je důsledkem této žaloby.

Městský úřad Mělník jako oprávněná instituce ve věci letiště Mělník - Hořín nařídil 15. 11. t.r. obnovit pokojný stav na dotčených pozemcích. Úřad civilního letectví a další oslovené a v této věci citované instituce v podstatě čekají na vyřešení soudního sporu.  Veřejnost mohu ujistit, že s námi piloty sympatizují.

 

Nakonec něco k nedůtklivé reakci p. Jiřího L. na můj první článek: Souhlasím, že nemám smýšlení tak „vysokého charakteru“, jako můj oponent. Nejsem ale žádný odchovanec komunistů, jsem potomek úplně obyčejných lidí (bez červené knížky), ale připouštím, že jsem odchovanec socialistického režimu. V něm jsem se narodil jen s mírně namodralým obličejem a holou panímandou, jako všichni lidé, pane kníže.  Vystudoval jsem a řádně pracoval, abych uživil a vychoval své děti. To všechno až do pádu režimu, a dokonce i po něm. Vymlouvat se na „komunisty“ po 20 letech postupného chřadnutí nemovitostí působí už dost komicky. 

Těším se moc, až mě znovu obviníte z nějaké lži. Mobilní telefonní číslo s koncovým trojčíslím 911, na které jsem v dobré víře v nastalé krizi volal, jste mi dal Vy osobně, dalo by se dohledat, že bylo Vaše i komu případně patřilo před měsícem. Na druhou stranu, po měsíci už to nepokládám za důležité. Pro mne je podstatné, kdo komu vlastně kam leze. Piloti na pole nebo knížecí traktor na letiště?

Znovu Vám přeji hodně zdraví a užívejte si radostí rodinného života.

Ing. Vítězslav Juříček, CSc. - Hořín

6 ...Co by se stalo ???...


...kdyby se KNÍŽE / HRÁBĚ (nebo co on je) zachoval jako velkorysý člověk a letiště nechal dál fungovat.Majetků má dost,bydlet taky má kde,dle figury hlady netrpí,TAK CO MU CHYBÍ ??? To by si to hřiště nemohl udělat jinde...??? A´t už to je jeho nebo ne,ať to je či není orná plocha,měl by si při jeho rozsahu majetků zachovat nadhled ...

6.1 Re


Jeho Jasnost přijala v roce 1990 československé občanství, takže podle mého názoru není podle platné legislativy nic.
 

5 odveta


Vážený pane předsedo aeroklubu

Pokud chcete pana Lobkowicze potrestat za jeho nabubřelost, zkuste toto:

U soudu napadněte územní plán Hořína. Protože při jeho schvalování nebyl dodržen zákon, soud ho jednoznačně zruší a p.Lobkowicz bude mít z těch desítek hektarů stavebních pozemků desítky hektarů orné půdy což určitě jako dobrý hospodář uvítá a ihned začne orat. 

 

4 Odpověď panu Ing. Vítězslavu Juříčkovi, CSc.


 

Odpověď panu Ing. Vítězslavu Juříčkovi, CSc., předsedovi Leteckého klubu Mělník.
 
Děkuji panu inženýrovi za vyjádření. Dovolím si na ně stručně odpovědět a uvést věci na pravou míru.
 
1.) Soudní spor o parcelu č. 347/28 v katastrálním území Hořín neběží a nikdy neběžel. Tato parcela není předmětem žádného sporu, je v mém vlastnictví od listopadu 1992. Jasně a nezpochybnitelně to dokládá evidence katastru nemovitostí. Mám jeho výpis ze dne 5. 11. 2012, v němž je tato parcela vyznačena jako orná půda, příslušná k zemědělskému půdnímu fondu. Znovu tedy zdůrazňuji, tento pozemek je mým vlastnictvím a je zemědělskou půdou. Každý se o tom může přesvědčit na internetu.
 
2.) Polemika o interpretaci pana inženýra je evidentně postavena na vratkých základech a domněnkách. V současnosti není rozhodující, co bylo před mým i páně inženýrovým příchodem na Mělník.  Dávný stav nepopírám, ten je však již dnes pasé. Jednoznačně to dokládá stanovisko Ministerstva dopravy ČR ve věci heliportu Mělník-Hořín ze dne 16. 6. 2010 (zn. 195/2010-220-SP/6), zhotovené na mou žádost k této věci. V něm se píše, cituji: „Nová právní úprava obsažená v zákoně č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. … (etc.), již tento specifický druh letišť samostatně nezná …“ Tím specifickým druhem letiště v Hoříně bylo, opět cituji: „pracovní letiště pro letecko-chemickou činnost“. De lege tam tedy žádné letiště není! V témže stanovisku MD ČR je výslovně vyjádřeno k charakteru území toto: „V současné době je v areálu bývalého zemědělského letiště Mělník-Hořín v souladu s platnou právní úpravou provozováno neveřejné vnitrostátní vrtulníkové letiště, tedy heliport Mělník-Hořín, provozované na základě rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví … čj. 3039/02-341/A.“ Tento heliport, jak se dále uvádí, je vymezen vzletovou a dosedací plochou, danou kruhem o průměru 21,5 m. Dotčený heliport je na mé půdě! – Neexistenci letiště v Hoříně vyjadřuje již stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 6. 6. 2006 (zn. 75431/2006/KUSK), adresované tehdejšímu starostovi v Hoříně, panu Petru Fousovi. Cituji: „V katastru Vaší obce není evidováno v databázi MD ČR, ani v územním plánu velkého územního celku Pražského regionu žádné letiště“.  O tom všem se lze snadno přesvědčit na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR (www.mdcr.cz), v seznamu AD 1.3 Přehled letišť a heliportů, a na stránkách Úřadu pro civilní letectví (www.caa.cz), v Evidenčním seznamu letišť ke dni 20. 6. 2012.  
 
3.) Odkaz na souhlas mého předka (stvrzení dáním ruky) rovněž nemá za dané situace relevanci. Písemné i ústní smlouvy k majetku přerval komunistický režim, socialismus, jehož neblahé praktiky pan inženýr účelově připomíná. Je nutno brát v potaz současný právní stav věci, tak jak je, nikoli jak by co bylo, mohlo či mělo být.  
 
4.) Nájemní smluvní vztah s Leteckým klubem Mělník na užívání pozemků na neexistujícím letišti, jak správně poznamenal pan inženýr, trval pouhých 5 let (2005–2010). Na konci roku 2010 byl ukončen. Od té doby, jakož i mnoho let předtím (před nájemní smlouvou), Letecký klub užíval mé pozemky bez mého souhlasu, tedy neoprávněně. Pan inženýr to dobře ví.
 
5.) Tzv. zaplombování mého majetku na daném území nemá s touto věcí nic společného. Vložení plomby katastrálním úřadem se týkalo jednak exekuce, která bude záhy ukončena (týkala se mé porozvodové situace), jednak žaloby pana Řeháka na věcné břemeno. O něm dosud vůbec nebylo jednáno a nemá to šanci uspět. Je to jen další pokus, jak uzurpovat můj majetek. – Ani jedno však nezpochybňuje moje vlastnictví pozemku č. 347/28, k němuž, znovu opakuji, žádný soudní spor neprobíhá ani neprobíhal.   
 
6.) Dění o víkendu 2.–4. 11. 2012 na mých pozemcích ponechávám bez komentáře.
 
7.) Trestní oznámení na mě podáno nebylo. Proč také? Já jsem se ničeho nedopustil. Policie ČR může potvrdit, že žádné trestní řízení neprobíhá, resp. nebylo vůbec zahájeno.
 
8.) Podotýká-li pan inženýr, že v ČR máme stovky přistávacích ploch, tak lze předpokládat, že na nich jsou vypořádány majetkové poměry. Pokud si Letecký klub Mělník koupí někde vhodné pozemky, postaví si na nich hangár pro svá ultralehká letadla, tak bude také na svém.
 
9.) Závěr vyjádření pana Ing. Juříčka je jednak falešný, jednak zbytečně neurvalý. Ptám se. Kdo způsobil chátrání staveb v Hoříně? Kdo je tím vinen? Pan Jiří Lobkowicz? Nikoli! – Kdo a co vlastně pohledává na mých pozemcích?  Chodím já snad k někomu do domu, lezu snad někomu přes plot na soukromý pozemek, abych vlastníka vzápětí kritizoval a urážel, že s tím nic nedělá a stěžoval si na ohrožování bezpečnosti dětí. Zesměšňuji snad někoho, kdo má úmysl, jasnou představu a dokonce projekt něco se svým majetkem dělat. – Takové smýšlení a chování je vlastní lidem nízkého charakteru: komunistům a jejich věrným odchovancům.
 
10.) Poslední věta jeho vyjádření je lež. Pan Ing. Juříček nevolal ani mně, ani mé manželce. Takže k žádnému zapření dojít nemohlo.
 
Mrzí mě, že se pan inženýr snížil k takovému „osobnímu“ útoku.
 
S pozdravem
 
Jiří Jan Lobkowicz                      

4.2 Dva lidé


Ing. Juříček je solidní člověk se silnou osobní integritou. Vy jste se neurvalým řešením u nás, občanů města, ve kterém žijete, bohužel zdiskreditoval.

4.1 pohled laika


Tak já se k tomu vyjádřím jako laik..  Eye-wink) Letiště v Hoříně vždycky bylo, má mnohaletou tradici a pokud bylo nezbytné jej zrušit (ať jsou okolnosti jakékoliv), jistě se to dalo udělat elegantnějším a vhodnějším způsobem, než jakým to bylo provedeno. Ať se pak pan Lobkowicz nediví, že tím vzbudil takové vášně.

3 INTERVIEW S PANEM JIŘÍM LOBKOWICZEM - DOTAZY VEŘEJNOSTI


V reakci na některé uveřejněné články v médiích a dotazy veřejnosti odpovídá přímo pan Jiří Jan Lobkowicz v tomto rozhovoru na otázky, které v souvislosti s informacemi zveřejněnými některými médii a lidmi vyvstávají a též tyto informace uvádí na pravou míru s cílem objektivně informovat veřejnost o všech skutečnostech v této záležitosti.

Je letiště v Hoříně opravdu regulérním letištěm?

JL: Není a nebylo. Předešlý majitel areálu Agropodnik Mělník, a.s., požádal roku 1993 Referát regionálního rozvoje Okresního úřadu Mělník o změnu užívání stavby. Jmenovaný okresní úřad dne 1.11.1993 tuto změnu povolil. Stavba se tím stala skladem potravin, elektrozboží a kosmetických výrobků. Tento stav trval přinejmenším do roku 2003, kdy Agropodnik Mělník, a.s., areál odprodal společnosti Aerocentrum,a.s. (vedené panem Ogurčákem).

Kdo provozuje a má licenci na toto neregistrované, tedy neexistující letiště?

JL: Nikdo. Letiště reálně neexistuje. Dokládá to zaprvé dopis Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 6.6.2006, adresovaný tehdejšímu panu starostovi Obecního úřadu Hořín. V něm je výslovně uvedeno, že v katastru obce Hořín není evidováno v databázi Ministerstva dopravy ČR, ani v územním plánu velkého územního celku pražského regionu žádné letiště. Najdete-li si seznam letišť a heliportů na internetu, na stránkách ministerstva dopravy (www.mdcr.cz), tak se o tom můžete přesvědčit. Je tam charakter vlastnictví, jak si vzpomínám, v přehledu heliportů k Hořínu vyznačen jako privátní. Heliport na základě vyjádření ministerstva dopravy z 16.6.2010, s odvoláním na rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví, má vymezenu vzletovou a dosedací plochu, která je dána kruhem o průměru 21,5 m. Na plánku letišť na těchto stránkách ovšem obec Hořín nenajdete. Není tam. A k té licenci? Tu dostal pan Ogurčák na základě nájemní smlouvy na tzv. rozjezdovou dráhu mezi panem Řehákem a Aerocentrem ze dne 22.12.2003. Tato nájemní smlouva je však neplatná, jelikož již předchozí kupní smlouva ze dne 19.12.2003 mezi prodávajícím Agropodnikem  Mělník, a.s., a kupující společností Řehák, s.r.o., je rovněž neplatná. A neplatná je proto, že v ní obsažené tvrzení prodávajícího podniku, že je výlučným vlastníkem "tzn. rozjezdové dráhy", není pravdivé. Vlastníkem pozemků, na nichž se "tzv.rozjezdová dráha" nachází jsem já, a to již od roku 1992. Navíc Katastrální úřad Mělník počátkem roku 2004 tuto "rozjezdovou dráhu" odmítl zaregistrovat na jméno pana Řeháka či jeho společnosti, protože, jak jsem již řekl, dotčené pozemky s touto dráhou jsou mé a mají charakter zemědělské půdy. Onu nájemní smlouvu ze dne 22.12.2003 jsem napadl u Okresního soudu v Mělníku.

A jak je to s tím oploceným areálem "letiště"? Byly s ním dříve či ještě jsou nějaké problémy?

JL: Ano, byly. Parcely, jak je tu čtu, totiž 439/7, 347/3, 347/27 a 441/6, které vlastním od roku 1992, byly uvnitř areálu užívaného panem Ogurčákem, tedy Aerocentrem. Na mé výzvy na uzavření nájemní smlouvy k těmto parcelám pan Ogurčák nikdy nereagoval, a tudíž je užíval neoprávněně, bezplatně až do července 2012. Tehdy na základě tlaku soudních žalob na dlužné nájemné za uplynulých 10 let plot posunul, aniž by k tomu měl souhlas můj a Stavebního úřadu.

"Letiště" je podle novinových zpráv užíváno hasiči a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Jste si toho vědom? Váš zásah by tak znamenal vyloučení letiště z tohoto systému.

JL: Tato skutečnost je pro mě překvapivá. Nikdo se mnou jako s vlastníkem pozemků o takovém využívání nikdy nejednal. Integrovaný záchranný systém je samozřejmě potřebný a důležitý. Opakuji, podle všech platných právních dokumentů, jež mohu doložit, se jedná o zemědělskou půdu, nikoli o letiště.

 

 

 

 

Obrázek uživatele remoska

3.3 odpovědˇ


Celý život modelařím na Mělníku můj otec modelařil můj děda modelařil tak mne hrozně potěší fundované vysvětlení že na místě kde bylo letiště žádné není a budou tam hrát zbohatlíci jakýsi fotbal na koních , no snad bychom jim mohli sbírat.........prostě za modeláře -děkujem , na tohle jsme tady čekali ! Ať žije 17 listopad . Máme Vás rádi !!!

Obrázek uživatele milk

3.3.1 Klidně si modelařte


Klidně si modelařte dál,ale na svém pozemku

3.2 pan "interview" dělá interview s panem "interview"


abyste se do toho, pane "interview", nezamotal! Eye-wink)

3.1 Koukala jsem na www.mdcr a


Koukala jsem na www.mdcr a žádné letiště tam opravdu není uvedeno.....

2 INTERVIEW S PANEM JIŘÍM LOBKOWICZEM 7. 11. 2012


Pane Lobkowiczi, v posledních dnech čteme v novinách o případu Vašeho zásahu na letišti v Hoříně, konkrétně zorání pozemků a odstranění panelové přístupové cesty, který vyvolává údiv, emoce a řadu otázek. Mohl byste na některé z nich odpovědět?

JL: Beze všeho. Prosím, ptejte se.   

V novinách se píše o letitém sporu o pozemky mezi Vámi a panem Lubomírem Ogurčákem, jednatelem provozní společnosti Aerocentrum na hořínském letišti. Můžete mi o tomto sporu říci něco bližšího a vysvětlit, o jaké zorané pozemky se tu vlastně jedná a komu z Vás skutečně patří? Tato skutečnost se jeví být klíčovou.

JL: Ano tato věc je skutečně klíčová. Jednoduše řečeno, já žádný letitý spor o předmětné pozemky s panem Ogurčákem nevedu. O vlastnictví k těmto pozemkům nevedu žádný spor, ani s panem Ogurčákem ani s nikým jiným. Tyto jsou moje od jejich vydání v restitucích v letech 1992 a 1993. To zaprvé. Za druhé, pan Ogurčák je bez mého souhlasu a proti mé vůli, jak jsem ho opakovaně upozornil, tedy neoprávněně, bezplatně užívá již po řadu let. Jedná se o parcelu v katastrálním území Hořín č. 437/1, tedy o pozemek s onou panelovou přístupovou cestou od hlavní silnice, a o parcelu č. 347/28, na níž by měla být údajná ranvej, která však ve skutečnosti neexistuje. Tyto a další mé okolní pozemky jsou zemědělskou půdou, jak se každý může přesvědčit v katastru nemovitostí. Můžu Vám to snadno a jednoznačně doložit. Je pro mne překvapením, že takto zcela jednoznačná věc může být kýmkoliv vůbec zpochybňována.

To by bylo jistě užitečné. Na druhou stranu, pan Ogurčák ale do novin prohlašuje, že on a nikoli Vy je vlastníkem předmětných pozemků, že mu je svým rozhodnutím v roce 2011 přiřkl Nejvyšší soud. 

JL: Mohu dokázat relevantními doklady, že pan Ogurčák nemluví pravdu a že novináře i veřejnost klame. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterého se zřejmě pan Ogurčák domáhá, se jednak týkalo zcela jiných pozemků a i toto rozhodnutí, resp. návazné rozhodnutí Krajského soudu v Praze, panu Ogurčákovi nepřiznalo vlastnické právo k jakýmkoliv pozemkům, ale fakticky deklarovalo, že dotčené pozemky jsou ve vlastnictví státu. Znovu, ale zdůrazňuji , že toto rozhodnutí se týkalo zcela jiných pozemků než těch, o kterých hovoří pan Ogurčák. Moje vlastnické právo k těmto pozemkům nikdo nikdy nezpochybňoval a nemůže tak činit ani nyní. 

Čili Vy jste nechal zorat pouze svoje vlastní pozemky a vytrhat panely z přístupové cesty na své parcele. Proč jste ale k tomu přistoupil právě teď? Oznámil jste to dopředu panu Ogurčákovi? 

JL: Domnívám se, že jsem člověk náchylný k jakékoli rozumné diskuzi. Ale pokud druhá strana se mnou nekomunikuje a nereaguje na mé výzvy k jednání a nadto, jako v tomto případě, přes deset let neoprávněně podniká na mém majetku, tak je fakticky jakákoli diskuze a priory vyloučená. Ty pozemky jsem mohl dát zorat, a možná i měl, již před více lety. Není žádného důvodu, proč bych nevyužíval svou zemědělskou půdu, každý peněžní příjem je v dnešní ekonomicky nejisté době vítaný. Určité pozemky mohl využívat ke své zájmové činnosti Letecký klub Mělník, ale tato možnost na konci roku 2010 zanikla, neboť došlo k ukončení nájemní smlouvy. Pro Vaši informaci, Letecký klub Mělník předtím zhruba 13 let užíval moje pozemky neoprávněně, stejně tak i poslední 2 roky. S panem Ogurčákem jsem nikdy žádnou smlouvu na užívání jakýchkoli pozemků neměl, neboť panu Ogurčákovi zjevně velice vyhovovalo užívat pozemky, které mu nepatří zcela zadarmo.       

Pan Ogurčák tvrdí, že jste mu znemožnil přístup do jeho areálu. Můžete se k tomu vyjádřit? 

JL: Pan Ogurčák opět v tomto směru podává zavádějící informace. Přístup do jím užívaného areálu je možný po přístupové komunikaci, která je též kategorizována jako komunikace. Tato komunikace ústí do sousedního areálu a není žádný důvod, aby pan Ogurčák tuto komunikaci nevyužíval. Panu Ogurčákovi je však vlastní takový způsob chování, že bez zábran užívá cizí majetek a vůbec nerespektuje práva druhých. O to kuriosnější se pak jeví jeho pobouřené reakce, když je mu naznačováno, že takovýto způsob jednání není možný.

2.1 Interview?


Můžu vědět, kdo a pro jaké medium toto "interview" dělal? Proč mi to připomíná takové ty rádoby rozhovory v rádiu v reklamním bloku? Proč se z nás někdo snaží dělat blbce?

2.1.1 Dobré odpoledne,


Dobré odpoledne,

rozhovor byl dělán přímo s panem Lobkowiczem v reakci na některé uveřejněné články v médiích a dotazy veřejnosti. V rozhovoru uvádí pan Jiří Lobkowicz informace zveřejněné některými lidmi a médii na pravou míru. Je tak určen především veřejnosti, aby si na celou věc mohla udělat vlastní objektivní názor.

2.1.1.1 Nenazývejte to rozhovor


Rozhovor je něco jiného. Solidní autoři se také podepisují. Jako zaměstnanec pana Lobkowicze navíc nemůžete být objektivní.

1 Taky názor


 Když je pan "kníže"hladový po penězích,tak by bylo férové od něj uvedené plochy odkoupit.Pak by je majitelé a firmy mohly užívat,podnikat a komerčně využívat neomezeně.Mě by se také nelíbilo,aby se na mém pozemku zadarmo někdo proháněl,vydělával a ještě mě pomlouval.Když se tedy jedná o peníze,tak jsem se tu nikde nedočetl kdo platí daň z nemovitosti,kdo vybírá poplatky za letištní služby a kam získané prostředky plynou.

Pro ty kteří  mi budou dávat mínusy: "Knížete"v lásce nemám.

1.1 Jak si vůbec můžete


Jak si vůbec můžete dovolit komentovat (vy všichni diskutující) rozhodnutí člověka, který řeší práce na svém vlastním majetku? Co je komu do toho? Kde berete tu drzost? Ptáte se snad na svolení občanů, když se rozhodujete o svém majetku?

1.1.2 A vy?


...

1.1.1 Je to skandál


Ano, svoboda projevu by se měla zakázat. A taky všechny ty počítače a internety, které ji umožňují.