Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město Mělník pořádá III. ročník Výstavy poskytovatelů sociálních služeb

    Město Mělník v rámci komunitního plánování sociálních služeb již řadu let sleduje potřeby občanů týkající se možností pomoci s řešením životních situací, v nichž se ocitnou a případně je nejsou schopni sami řešit. Jde o situace, kdy si občan není schopen dostatečně zabezpečit a uspokojit své životní potřeby. Takováto situace bohužel může nastat nezávisle na věku, zdravotním stavu, finanční či sociální situaci, životních návycích, prostředí v němž žijete, ale také ohrožením práv a zájmů trestnou činností jiné osoby, případně z jiných závažných důvodů.
V takovýchto situacích se může občan stát uživatelem sociálních služeb, které je město schopno mu nabídnout v rámci vlastních zařízení či ve spolupráci se soukromými
firmami nebo občanskými sdruženími.
 
   Od roku 2010 se stalo tradicí pořádání Výstavy poskytovatelů sociálních služeb, kde se občané mohou seznámit s tím, které služby pro rodiny, mládež, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené a nepřizpůsobené občany ve městě fungují a co nabízejí.
 
   Letošní již III. ročník výstavy zahájil dne 01. 11. 2012 v 10:00 hodin starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš a přítomni byli opět i zástupci poskytovatelů, jenž výstavu zaplnili svými výstavními panely s informacemi pro veřejnost a kontakty na svá zařízení. I pro letošní rok byla připravená prodejní výstava, na které si mohli účastníci vernisáže zakoupit výrobky klientů tvořivých a chráněných dílen. Výrobky připravili klienti Centra seniorů Mělník, Fokus o.s. Mělník, Zahrada o.s. Nebužely a Střediska rané péče Tamtam Praha.
Výstava byla jedinečná tím, že panely prezentovaly vlastní nabízené sociální služby, ale především inspiraci a osobité ztvárnění této nabídky, což nejlépe vystihuje ducha a filozofii poskytovatelů. Tímto děkujeme všem 24 vystavovatelům za jejich práci pro naše občany z hlediska poskytování sociálních služeb, za přípravu prezentací a zveme všechny občany
k návštěvě, což mohou učinit každý pracovní den v pracovní době úřadu až do konce listopadu.
 
Irena Podivínská, DiS.
koordinátorka komunitního plánování
PřílohaVelikost
3socvys1.jpg51.25 KB
3socvys2.jpg47.73 KB


Město - z radnice