https://www.traditionrolex.com/7

 Projekt „Práce jako hodnota“ zahájen | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Projekt „Práce jako hodnota“ zahájen

  Město Mělník a Technické služby města Mělníka připravili v rámci prevence kriminality
pilotní projekt „Práce jako hodnota“, který byl dne 07. 11. 2012 zahájen.
 
  Pilotní projekt byl realizován po dohodě s ředitelem školy na Základní škole J. Matiegky
v Mělníku. Žáci 9.A této školy se po osmé hodině ranní, v doprovodu své třídní učitelky Mgr.
Kouřilové, sešli s manažerkou prevence kriminality a pracovníkem Technických služeb,
panem Marounkem, ve vstupní hale, kde se dozvěděli základní myšlenku a cíl projektu.
Následně se rozdělili do tří skupin a se svými „parťáky“, pracovníky Technických služeb, si
převzali pracovní pomůcky pro tento den. Pro mnohé z žáků bylo překvapením, že
pracovními pomůckami byly hrábě, lopaty, pytle na odpadky a sběrače odpadků. Parťáci své
skupiny seznámili s tím co a jak budou dělat a odešli na vytypovaná místa. A tak se hrabalo
listí před školou, uklízel se park a dětské hřiště Na Polabí a sbíraly se odpadky v okolních
ulicích. Žáci devátých tříd mohli při této práci přemýšlet, jak moc důležité je zvolit si správně
další vzdělávání, které ovlivní jejich život.
 
  Odměnou za dobře vykonanou práci byl pro žáky připravený trénink ve speciálně vybavené
tělocvičně pod odborným vedením, kde si vyzkoušeli bojové umění TaekWondoo a
Olympijský box. Tato část byla pro žáky dle jejich sdělení velice zajímavá, neboť se
dozvěděli více z pozadí těchto sportů, na vlastní kůži si je vyzkoušeli a také se dozvěděli více
o lidech ze svého okolí, kteří v nich vynikají.
 
  Projekt má před sebou poslední část, kdy žáky ve třídě navštíví sociální kurátorka, která je
seznámí s tím, jak se žije lidem bez domova, lidem ve výkonu trestu odnětí svobody či vazbě,
ale i lidem, kteří dlouhodobě nemohou najít uplatnění na trhu práce a padají do dluhových
pastí či propadají jiným nešvarům dnešní doby.
 
  Po dokončení pilotního projektu dojde s žáky k vyhodnocení přínosu a posléze k rozšíření
projektu do dalších tříd a škol. Věříme, že se podaří alespoň u většiny žáků poukázat na
důležitost úcty k práci druhých, ať je jakákoliv, potřebnosti vytváření prostředí, ve kterém
žijeme a obecně podpořit vztahu k práci jako takové.
 
Realizační tým pilotní verze projektu – odměna v tělocvičně

 
Irena Podivínská, DiS. ,
manažerka prevence kriminality Města Mělníka
PřílohaVelikost
projekt práce jako dohoda 2012.jpg104.73 KB
projekt práce jako dohoda 2012-telocvicna.jpg88.5 KB


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7