Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Zápis dětí do MŠ Pohádka, odloučené pracoviště MŠ Sportovní

 

Zápis dětí do nové MŠ Sportovní se uskuteční dne 7. 12. 2012 v odpoledních hodinách, přesně od 12:30 do 16:30 hodin. Místem zápisu je MŠ Pohádka, Slovany 2966 Mělník, kde sídlí ředitelství organizace. MŠ Sportovní je její odloučené pracoviště. V nové MŠ budou otevřeny dvě třídy pro celkem 50 dětí. Žádost o přijetí dítěte bude k dispozici v den zápisu ve školce. Při zápisu budou rodiče potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pro přijímání dětí do mateřských škol jsou stanovena kritéria –přednostně musí být přijímány děti předškolního věku s trvalým bydlištěm v Mělníku. Tato povinnost je dána školským zákonem. Dále budou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Mělníku, děti na celodenní docházku a děti od tří let věku. Školka bude naplněna do své maximální kapacity povolené hygienou a zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
 
Mgr.Klára Válková, vedoucí oddělení školství


Město - z radnice