Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zápis dětí do MŠ Pohádka, odloučené pracoviště MŠ Sportovní

 

Zápis dětí do nové MŠ Sportovní se uskuteční dne 7. 12. 2012 v odpoledních hodinách, přesně od 12:30 do 16:30 hodin. Místem zápisu je MŠ Pohádka, Slovany 2966 Mělník, kde sídlí ředitelství organizace. MŠ Sportovní je její odloučené pracoviště. V nové MŠ budou otevřeny dvě třídy pro celkem 50 dětí. Žádost o přijetí dítěte bude k dispozici v den zápisu ve školce. Při zápisu budou rodiče potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pro přijímání dětí do mateřských škol jsou stanovena kritéria –přednostně musí být přijímány děti předškolního věku s trvalým bydlištěm v Mělníku. Tato povinnost je dána školským zákonem. Dále budou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Mělníku, děti na celodenní docházku a děti od tří let věku. Školka bude naplněna do své maximální kapacity povolené hygienou a zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
 
Mgr.Klára Válková, vedoucí oddělení školství


Město - z radnice