Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].
Muzeum M

Africká odpoledne na Kokoříně


 

Galerie Truhlárna na Kokoříně Vás srdečně zve na

cyklus přednášek věnovaných Súdánu a Africe

Africká odpoledne na Kokoříně

 

Sobota 8. prosince 2012

Severní Súdán v prostoru a proměnách času

 

Lenka a Pavel Lisí (Geologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)

Severní Súdán, v současnosti nejmladší republika na území Afriky, zažívá v posledních letech podle médií velké politické změny. Přesto je to poklidná země s bohatou historií, upřímnými lidmi a pomalu tekoucí řekou Nil. Přijďte si prohlédnout černobílé i barevné fotografie a poslechnout si, co znamená všední den v Súdánu a jak daleko do minulosti lze vystopovat přítomnost lidí v okolí nilského údolí. Zároveň Vás zveme k nahlédnutí do života české geoarcheologické expedice na poslední a nejmenší Šestý nilský katarakt v pohoří Sabaloka. Součástí přednášky bude promítání filmu „Sabaloka a Šestý nilský katarakt v Súdánu: proměny v prostoru a čase“ vytvořeného jako doprovod ke stejnojmenné fotografické výstavě.

Začátek přednášky: 15.00 hodin

 

Sobota 12. ledna 2013

Napříč Afrikou na stroji času

Petr a Adéla Pokorní (Centrum pro teoretická studia, UK v Praze – AV ČR, Praha, v. v. i.;

Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

Afrika je přinejmenším z poloviny svojí rozlohy pouštní kontinent. Ohromná Sahara kolem

Obratníku raka na severu, pouště Kalahári a Namib kolem Obratníku kozoroha na jihu.

Zatímco Sahara se v průběhu uplynulých 7000 let změnila k nepoznání, jihoafrické pouště

zůstávají stále stejné. Vysychání Sahary způsobilo vlnu vymírání zvířat a rostlin, ale zároveň

bylo příčinou prudkého civilizačního rozvoje. V jihoafrických pouštích je tomu přesně

naopak: Dodnes překypují životem a poskytují domov snad nejkonzervativnějšímu etniku této

planety – křováckým lovcům a sběračům. Cesta do pouště Kalahári je pro přírodovědce a

archeology fascinující cestou do dávné saharské minulosti. Na přednášce uslyšíte o tom, jak

se zkoumá přírodní historie Sahary a jaké poučení můžeme v tomto směru získat návštěvou

dnešních jihoafrických pouští. Povídání bude doprovázeno množstvím fotografií krajin, lidí,

zvířat, rostlin a biologicko-archeologických výzkumů.

Začátek přednášky: 15.00 hodin

 

Sobota 19. ledna 2013

Koptové – Egypťané po faraonech

Marek Dospěl (Český egyptologický ústav FF UK v Praze)

Cílem přednášky je představit dějiny a kulturu egyptského národa před i po arabském dobytí

země, jejich národní církev a vztahy s naším západním světem. Zabývat se budeme i rolí

koptského jazyka pro poznání faraonského Egypta a novodobým vývojem kolem volby nového

alexandrijského patriarchy.

Začátek přednášky: 15.00 hodin

 

Sobota 9. února 2013

Obrazy v krajině, krajina v obrazech

Lenka Suková (Český egyptologický ústav FF UK v Praze)

Co nám může prozradit krajina o skalních obrazech, které v ní nacházíme, a o lidech, kteří je

zde vytvořili? Co vypovídají skalní obrazy o krajině, v níž jsou umístěny, o životě lidí, kteří je

zde zanechali, o jejich bytí a vztahu ke světu? Jakým způsobem a v jakých podobách je v

krajině a skalním umění konkrétní oblasti zastoupen čas? Odpovědi na tyto otázky budeme

hledat v libyjské části pohoří Džebel Uweinát, ve skalnatých oblastech nilských peřejí v Súdánu a na několika dalších místech severovýchodní Afriky.

Začátek přednášky: 15.00 hodin

© Petr Pokorný

 

Cyklus doplní speciální archeologická přednáška:

Sobota 16. února 2013

Knížecí a královská rezidence na Vyšehradě v raném středověku

Ladislav Varadzin (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)

Archeologické výzkumy v posledních letech přinesly nečekané poznatky o podobě Vyšehradu, které vrhají nové světlo na nejstarší českou architekturu, počátky českého státu a otázku církevní orientace v přemyslovském období. Na přednášce budou předvedena nedávná zjištění archeologického výzkumu, která dosud nebyla publikována.

Začátek přednášky: 15.00 hodin