https://www.traditionrolex.com/7

 Úsek státní správy lesů, myslivosti a rybářství se v minulém roce činil | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Úsek státní správy lesů, myslivosti a rybářství se v minulém roce činil

V oblasti státní správy lesů bylo hlavní náplní vedení správních řízení. Celkem bylo vydáno cca 65 rozhodnutí. Rovněž bylo vydáno přibližně 45 vyjádření k hospodaření v lese, umísťování staveb, projektům zalesnění atd. Několik vlastníků lesa bylo vyzváno ke zpracování částí porostů napadených hmyzími škůdci, s následně provedenou kontrolou. Celkem bylo uskutečněno více než 50 venkovních šetření.

V rámci státní správy myslivosti bylo po velmi náročném správním řízení vydáno jedno rozhodnutí o uznání společenstevní honitby. Další tato vedená řízení nebyla dosud ukončena. Dále bylo po správních řízeních vydáno 12 rozhodnutí ve věci, a to zejména o odvolání a ustanovení mysliveckého hospodáře, lovu na nehonebních pozemcích, atd., a rovněž bylo vydáno 11 vyjádření, týkajících se převážně lovu zvěře, která není pro jednotlivé honitby normována. S uživateli honiteb byl projednán plán mysliveckého hospodaření v honitbě a bylo jim vydáno celkem 1 942 kusů plomb k označení ulovené spárkaté zvěře a příslušný počet lístků o původu zvěře. Za vydatné pomoci OMS Mělník bylo zorganizováno hodnocení trofejí s jejich následnou přehlídkou. Pro jednotlivé honitby bylo nově ustanoveno 14 mysliveckých stráží a dále bylo vydáno celkem 156 loveckých lístků jak pro české občany, tak i pro cizince.

Na úseku státní správy rybářství bylo ustanoveno 5 rybářských stráží pro jednotlivé rybářské revíry a vydáno celkem 764 rybářských lístků pro české občany a pro cizince.

 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7