Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

2. ročník literární soutěže pro seniory - Poklady z královského věna

(tématicky věnováno 150. výročí úmrtí vynálezce Josefa Ressela)

 

Kategorie soutěže:

  1. Poezie (bez tématického vymezení)
  2. Próza na téma Technické vynálezy, které změnily život – jak ovlivnila technika soukromý život, chod města, přinesla převrat do výkonu povolání, osudově zasáhla do vývoje událostí…. Libovolný literární útvar.
  3. Josef Ressel, prototyp vynálezce a všestranného člověka (eseje, úvahy a pojednání o životě, díle, významu a odkazu osoby nebo díla Josefa Ressela.

 

Podmínky soutěže:

-         přihlásit se může každý senior, který se narodil nebo bydlí v některém z devíti královských věnných měst: Mělník, Chrudim, Hradec Králové, Jaroměř, Polička, Vysoké Mýto, Nový Bydžov, Dvůr Králové n. Labem, Trutnov.

-         do soutěže je možno zaslat práce, s nimiž se autoři neúčastnili minulých ročníků

-         jeden soutěžící může zpracovat maximálně dvě ze tří vypsaných kategorií

-         soutěžní příspěvky psané rukou, na psacím stroji nebo v počítači lze přinést osobně, poslat poštou nebo elektronicky a to v jednom vyhotovení. Je-li práce na volných nesešitých listech, musí být každý list označen jménem, datem narození a adresou autora.

-         do kategorie poezie zašle soutěžící minimálně pět básní.

-         kategorie prózy může mít max. tři strany formátu A4

-         bude-li práce doplněna obrazovými reprodukcemi, musejí být přiloženy na zvláštních listech a nerozšiřují maximálně povolený počet stran. Reprodukce musejí být rovněž označeny jménem autora, soutěžícího a musí být doplněny popiskou.

-         zaslané práce i případná obrazová dokumentace nebude soutěžícímu vrácena.

-         vyhlašovatel soutěže má právo publikovat soutěžní práce nebo jejich části a v tom případě je i redakčně upravit nebo krátit.

 

Vyhlášení soutěže a organizace základního kola:

-         vyhlašovateli soutěže je Zdravé město Chrudim a Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

-         vyhlašovatel posuzuje tři nejlepší práce z každého základního kola

-         organizátory základního kola jsou jednotlivá královská věnná města – tedy Mělník

 

Přihlášky do soutěže posílejte na adresu: Městský úřad Mělník,

odbor školství a kultury, nám. Míru 51, 276 01  Mělník.

 

Uzávěrka přihlášek je 30.3.2007.Město - z radnice