https://www.traditionrolex.com/7

 Odbor správy majetku a služeb informuje o činnosti | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor správy majetku a služeb informuje o činnosti

Pěkné počasí umožňuje zrychlit stavby

Díky letošní mírné zimě se stále pracuje na chodníku Chloumecká i na chodníku Mladoboleslavská ( zde se mělo začít až v dubnu). Obě akce budou skončeny dříve, než se plánovalo, což jistě potěší tamější obyvatele.

V MŠ Chloumek bylo provedeno odvlhčení části budovy drenáží a byla položena venkovní dlažba v zadní části objektu. V plánu je výměna dešťových svodů a žlabů a oprava střechy garáže.

V současné době byla také dokončena oprava střechy budovy bufetu U Starosty.

 

V zimních měsících se pracuje především v interiérech

V budově motelu v autokempu byly opraveny rozvody vody a kanalizace a v budově pedagogicko-psychologické poradny ve Wolkerově ulici byla opravena elektroinstalace.

V ZŠ Jungmannovy sady byla dokončena oprava havárie podlahy v jedné z učeben a zároveň zde bylo vytvořeno pódium tak, aby mohla učebna sloužit k nejrůznějším aktivitám.

V autokempu se rekonstruuje nevyhovující, 20 let staré sociální zařízení restaurace.

 

ZUŠ se musí bránit proti houbě

V budově ZUŠ bylo zjištěno, že dřevěný krov byl napaden houbou, proto proběhne v březnu a dubnu jeho mechanická a chemická sanace.

 

I letos se ve školách plánuje spousta oprav a rekonstrukcí

Během března a dubna ( dle počasí) se připravuje rekonstrukce dvora v MŠ Tyršova, kde dojde k výměně nevyhovující dlažby za umělý povrch, který budou děti využívat i jako hřiště. Zároveň se provede oprava opěrné zdi směrem k silnici.

Během letních prázdnin vzniknou zcela nové toalety ve školní jídelně v Pražské ulici. Oprava toalet čeká  MŠ Chloumek. V MŠ Mlazice proběhne poslední etapa výměny oken ve třech pavilonech školky. Okna se budou vyměňovat v hospodářském pavilonu MŠ Slovany a na toaletách na Základní škole praktické a základní škola speciální v Seifertově ulici.

 

Na zimním stadionu se připravuje na dobu odstávky výměna kondenzátoru

Na zimním stadionu dojde k výměně kondenzátoru, který zajišťuje chlazení ledové plochy. Současný systém pracuje na bázi chlazení vodou, ten nový bude na bázi chlazení vzduchem, takže se ušetření náklady na elektrickou energii, na údržbu a také se zvýší bezpečnost celého zařízení. Celá akce proběhne v květnu a červnu.

Po loňském odvlhčení haly letos také proběhne kontrola technického stavu již vyschlého dřevěného podhledu haly zimního stadionu. Pokud bude konstrukce bez plísní a napadení dřevokaznými houbami, bude proveden nový nátěr této konstrukce.

 

Veškerá výběrová řízení jsou na úřední desce

Veškeré akce, které provádí odbor správy majetku a služeb, jsou řádně a včas vyvěšeny na úřední desce – i na té elektronické na adrese www.melnik.cz . Podnikatelům a řemeslníkům, kteří mají zájem o zakázky města, doporučujeme pravidelně sledovat tyto úřední desky.

 

 

Ing.Lubor Byzov, vedoucí Odboru správy majetku a služeb MÚ Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7