Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor informuje občany

Matrika
V lednu 2007 se narodilo  v Mělníku 58 dětí, zemřelo v matričním obvodě Mělník 41 občanů. Manželé Karel a Marie Duhovi oslavili kamennou svatbu - prožili spolu 65 let. Bylo nabráno 42 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství dětí do 15 let a 38 žádostí o  výpis z rejstříku trestů.Vidimace a legalizace bylo provedeno 398. Stále narůstá sepisování zápisů o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, které se sepisuje, když rodiče neuzavřeli manželství. Tento zápis lze sepsat již před narozením dítěte a tím se usnadní vyhotovení rodného listu po narození dítěte. Na správních poplatcích za měsíc leden bylo vybráno na matrice cca 30 000 Kč.  

Cestovní doklady

V lednu tohoto roku bylo zažádáno celkem o 192 cestovních dokladů. Z tohoto počtu bylo celkem zažádáno o 179 cestovních dokladů s biometrickými prvky, z toho bylo 29 dětských cestovních dokladů od 5 do 15 let.
O cestovní doklady bez strojově čitelné zóny, které stojí 1 500 Kč pro dospělou osobu a 1 000 Kč pro děti od 5 do 15 let a mají platnost pouze 6 měsíců,  bylo zažádáno celkem  10x.  Dále bylo zažádáno o 3 cestovní doklady pro děti do 5 let, u kterých je správní poplatek 50 Kč a jsou platné jeden rok. Pokud rodič plánuje požádat dítěti do 15 let o cestovní doklad, a toto dítě ještě nevlastnilo tento doklad, musí rodič nejdříve dítěti zařídit Osvědčení o českém občanství, a to na matrice příslušné k trvalému pobytu.

Evidence obyvatel pro správní obvod

Do správním obvodu se za měsíc leden 2007 přistěhovalo celkem 305 obyvatel, odstěhovalo se 96 obyvatel. Bylo zpracováno 62 rodných listů,49 úmrtních listů, 21 rozvodů a 13 oddacích litů. Byl ukončen 1 pobyt na území ČR, zrušeno  25 trvalých pobytů a 82 pobytů cizincům. Poskytnuto celkem 26  výdejů z informačního systému oprávněným subjektům.

Mgr. Květa  Mrázová, vedoucí správního odboruMěsto - z radnice