Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vybudování informačního výstražného a varovacího systému na celém území města Mělníka

Rada města Mělníka schválila vybudování IVVS a doporučila ZM přijetí rozpočtových opatření s tím souvisejících. Zastupitelé města Mělníka by měli tento materiál projednat na svém zasedání 13.3.2007.

Současný stav:

Na území celého města se nachází pouze 7 funkčních rotačních sirén, které umožňují varovaní obyvatelstva pouze akustickým tónem. V Mlazicích (ul. Českolipská a K.Světlé) 2 ks, v centru města (budova MÚ a soudu) 2 ks, na Vehlovicích (požární zbrojnice) 1 ks, na Blatech (u ZZN) 1 ks, na Chloumku (u mateřské školy)1 ks.

Bezpečnostní rada města na svém jednání projednala požadavek na vybudování kvalitního IVVS a doporučila RM uvolnit fin. prostředky a podpořit záměr vybudování IVVS.

Cílový stav:

Celý projekt počítá (dle provedené analýzy a měření pokrytí signálem) z 87 ozvučenými místy (tzv.hnízdy) s celkem 295 ks reproduktorů. Jedná se o moderní bezdrátovou obousměrnou komunikační síť.

Mezi základní funkce systému patří:

  • vyhlašování běžných (informačních) zpráv obecného charakteru (uzávěry, objížďky apod.)

  • vyhlašování výstražných a varovacích zpráv (sirény, gongy a verbální informace)

  • plánování hlášení s opakovaným automatickým odbavením (stav vodní hladiny apod.) a to bez časového omezení (provede se automaticky v zadaný den a čas)

  • možnost napojení na evakuační rozhlasy ve veřejných budovách (školy, úřady apod) a do domácností

  • Systém dále umožňuje zavedení telefonního komunikačního modul GSM - odesílání SMS zpráv.

  • Vyhlašování zpráv a signálů probíhá : lokálně – z centrálního pracoviště, dálkově – pomocí mobilních nebo pevných telefonů, vysílaček

  • Jako další prvky lze do systému integrovat měření plynů, radiace, teploty, srážek, rychlosti a směru větru (důležité při úniku nebezpečných látek).

Projekt doporučujeme rozdělit do následujících etap:

etapa

rok

místo/počet hnízd

fin.částka

1.

2007

centrální (ovládací) prac. u MP

301 000

2.

2008

Mlazice, Pšovka/20

786 000

3.

2009

centrum+sídl.Střed, Podolí/20

786 000

4.

2010

Sídl. Rousovice+Slovany/20

786 000

5.

2011

Vehlovice+Chloumek+Blata/20

786 000

6.

2012

ostatní/ 7

275 100

CELKEM

3 720 100

Na výše uvedený projekt lze požádat MV ČR o účelovou dotaci.Město - z radnice