https://www.traditionrolex.com/7

 Letos se začne s plynofikací starých Rousovic | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Letos se začne s plynofikací starých Rousovic

Již v roce 2004 byla zahájena příprava prací na budoucí plynofikaci starých Rousovic. Plynárny měly být investorem, konalo se setkání s občany této čtvrti se zástupci plynáren, kde se nejen vysvětloval postup prací, ale hlavně se zjišťoval zájem obyvatel. Ten ovšem nedopadl moc slavně, neboť plyn chtělo pouze 20 domácností.

Plynárny neměly zájem o takhle malý okruh zájemců, ale město se nevzdávalo a stále tlačilo na plynárny, aby se akce dál připravovala.

Nakonec v roce 2006 došlo k velkému zlomu, kdy se plynárny rozhodly, že do akce půjdou, ale pouze za podmínky, že investorem bude město Mělník.Plynárny pak v dalších letech plynárenské zařízení odkoupí za 50% rozpočtovaných nákladů a zařízení budou provozovat.

Na konci roku 2006 byla zpracována projektová dokumentace, znovu se jednalo s občany – situace už byla jiná, neboť 79 domácností projevilo zájem o zavedení přípojky.

Vyprojektován je tedy plynovodní řád o délce 1 840 metrů, který povede od Johny baru Růžovou ulicí na křižovatku s ulicí Krátkou. Povede dále ulicí U Vlečky, v části ulice Dolní, ulicí Okružní až k trati ČSD, ulicemi Starou, Mlýnskou, Křivou a Mýtní. Finanční rozpočet celé akce je dle výpočtů projektanta cca 3,5 milionu korun.

Smlouva o spolupráci s plynárnami je již uzavřena. Letos by měla akce začít a v roce 2008 dokončit.

Ale vzhledem k tomu, že právě v této oblasti chystají velkou investici rozvodné závody, odbor správy majetku a služeb MÚ jedná s vedením města o možnosti provést akci společně a akci dokončit už letos.

Z důvodu podpětí v síti elektrického vedení a na základě požadavků občanů, kteří by potřebovali zainvestovat nové rozvojové pozemky ( parcely pro novou výstavby), totiž rozvodné závody chystají na letošní rok právě v oblasti starých Rousovic dvě větší investiční akce.

První se týká vybudování nové trafostanice v ulici Okružní a nových kabelových rozvodů od ulice Mladoboleslavská ( směr od Johny baru), ulicemi Růžová, Křivá a U Vlečky. Zde bude veškeré vrchní vedení elektrických rozvodů včetně sloupů demontováno a uloženo do země.

V ulicích Dolní, Okružní, Stará, Mlýnská a Mýtní bude vrchní vedení na sloupech zachováno, pouze vyměněno za nové.

Tato akce s sebou nese i nutnou investici ze strany města, neboť jakmile středočeská energetická odstraní své sloupy, zmizí tím pádem i veřejné osvětlení a město zde musí vybudovat nové.

Druhá investiční akce se týká vybudování nových kabelových rozvodů v ulici Růžová až ke Skuhrovu a také vybudování nové trafostanice na městském pozemku u ulice Mladoboleslavská. Součástí všech nových rozvodů budou i nové elektro přípojky do domácností.

V současné době probíhají koordinační schůzky s rozvodnými závody tak, aby se podařilo obě akce, plyn i elektrorozvody, co nejlépe skloubit. Všechny domácnosti, kterých se akce dotkne, budou pracovníky odboru správy majetku a služeb včas a podrobně informovány o postupu prací i tom, kdy a jak si připravit kiosky pro měřící soupravy tak, aby bylo možné do nich plynovou přípojku zavést.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7