Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělník uspěl v krajské soutěži

 


V roce 2012 již po osmé proběhla soutěž pro obce Středočeského kraje „ My třídíme nejlépe“ jako součást projektu „Podpora dosažení specifických cílů plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“.
Soutěžící obce a města, tak jako v předcházejících ročnících, byly rozděleny do čtyř kategorií podle počtu obyvatel. Hodnoceno bylo čtvrté čtvrtletí roku 2011 a první, druhé a třetí čtvrtletí  roku 2012. Pro hodnocení bylo rozhodujícím kritériem celková výtěžnost papíru, plastu a skla v nádobovém ostatním způsobu sběru v kg na obyvatele. V tomto ročníku soutěže byl kladen důraz na dostupnost a efektivitu veřejné sběrné sítě.
V kategorii obcí nad 10 000 obyvatel poprvé v historii této soutěže  zvítězilo město Mělník a získalo tak dar ve výši 60 000 Kč.
Slavností vyhlášení výsledků se konalo v pražské restauraci Garden Žofin dne 18. prosince 2012. Ceny předali zástupcům  oceněných měst a obcí náměstek hejtmana Středočeského  kraje PhDr. Marek Semerád a ředitelka oddělení využití odpadů společnosti EKO-KOM a.s. RNDr. Martina Vrbová, Ph.D..
 
RNDr. Jiří Hakl
pověřen řízením odboru životního prostředí


Město - z radnice