Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Alkohol na silnicích – prosinec 2012


    Během uplynulého měsíce provedli policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník, v rámci silničních kontrol, 2 488 dechových zkoušek na alkohol. Osmnáct z nich bylo pozitivních. Šest kontrolovaných řidičů „nadýchalo“ přes jedno promile alkoholu, a tyto případy byly dále řešeny jako podezření z trestného činu, ohrožení pod vlivem návykové látky, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na jeden rok. Dalších dvanáct deliktů skončilo jako přestupky ve správním řízení. Pět osob bylo přistiženo za volantem pod vlivem jiných omamných látek. I těmito případy se budou nadále zabývat správní orgány obcí s rozšířenou působností.
    Mělničtí dopravní policisté prověřili za sledované období 1 553 řidičů. Sedm z nich požilo před jízdou alkohol. Dva případy byly nadále řešeny jako podezření z výše uvedeného trestného činu a pět ostatních bylo postoupeno správním orgánům. Při vyšetřování dopravních nehod odhalili policisté dva řidiče pod vlivem alkoholu.
 
 
Výsledky dechových zkoušek za rok 2012:
 


 
2012
2011
2010
Dechové zkoušky
celkem
27 556
37 160
37 571
Pozitivní
467
423
548
Trestné činy
137
143
180
Přestupky
330
280
368
Omamné látky
153
151
127
 
   
 
 
 
 
 
     Z uvedených údajů lze vyčíst, že v porovnání s předchozím rokem bylo provedeno méně dechových zkoušek, bylo však zjištěno více řidičů pod vlivem alkoholu. Ubylo šoférů, kteří byli podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, policisté ale předali správním orgánům více přestupků k projednání. Zvýšil se i počet osob, které řídily pod vlivem jiných omamných látek.
    Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník budou i nadále věnovat problematice alkoholu a drog za volantem, v rámci výkonu svých služebních povinností, zvýšenou pozornost. Svým úsilím se pokusí dosáhnout toho, aby maximum řidičů usedalo do vozidel tzv. „ s nulou“ a nestali se tak rizikovým faktorem silničního provozu v našem regionu.
 
Zdroj:
Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Preventivně informační skupina
M ě l n í k


Zpravodajství