Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská knihovna - Březen – měsíc Internetu

Svaz knihovníků a informačních pracovníků, společně se sdružením BMI vyhlašují v letošním roce jubilejní již desátý ročník akce Březen – měsíc Internetu. Letošní ročník má motto „Internet – výhoda pro znevýhodněné“. Jeho cílem je upozornit na význam, který má nebo může mít internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel jako jsou lidé se zdravotním postižením, senioři, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní, cizinci apod. Nad letošním ročníkem převzal záštitu předseda senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka.

Naše knihovna se k akci Březen – měsíc Internetu také připojuje každý rok několika akcemi. Čtenáři knihovny budou mít přístup k počítači s Internetem zdarma, dopoledne budou vyhrazeny určité hodiny pro méně časté uživatele Internetu, kteří právě mohou patřit mezi ty znevýhodněné (např. senioři). Všechny zájemce naše pracovnice seznámí se základy práce s počítačem a Internetem. Také besedy pro školy budou zaměřeny na využití Internetu.

Stále také platí nabídka pro nezaměstnané. Ti mají na základě potvrzení pracovního úřadu půl hodiny přístup k počítači zdarma a mohou si hledat nové zaměstnání. Tato služba funguje celý rok a naše pracovnice jim pomohou s nalezením stránek, které nabízejí práci, případně i s vyplněním a odesláním potřebných dokumentů.

Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka knihovny


Město - z radnice