Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Statistika dopravních nehod za rok 2012
 
2012
2011
2010
Celkem DN
719
720
758
Úmrtí
9
3
9
Těžké zranění
59
45
41
Lehké zranění
121
93
104
Celková škoda
45 892 600
50 655 700
67 543 400
Pokuty uložené
viníkům DN ( v Kč)
247 300
218 200
262 600
Alkohol zjištěný
u viníků DN
42
28
45
 
     V uplynulém roce došlo na Mělnicku k největšímu počtu dopravních nehod na místních komunikacích (236 nehod), následovaly silnice I. třídy (198), II. třídy (153) a III. třídy (123). K ostatním nehodám došlo na účelových komunikacích.
     Mezi nejčastější příčiny patří nesprávný způsob jízdy, kdy se řidič řádně nevěnuje řízení vozidla (370 nehod), nepřiměřená rychlost (138) a nehody nezaviněné řidičem, jako např. srážky se zvěří, střety s chodci, technické závady atd. (106).
     Nejvíce nehod měli v uplynulém kalendářním roce na svědomí řidiči motorových vozidel (588 nehod), dále lesní zvěř a domácí zvířectvo (83), řidiči nemotorových vozidel (22) a chodci (13).
 
     Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník se budou i nadále v rámci výkonu svých služebních povinností, týkajících se dohledu nad plynulostí a bezpečností silničního provozu snažit o to, aby se počet dopravních nehod v našem regionu snižoval a ubylo i následků, které tyto události mají na zdraví a životy účastníků silničního provozu. Doufáme, že nám pomohou i samotní řidiči a přejeme všem mnoho šťastně najetých kilometrů v roce 2013.

Zdroj:
Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Preventivně informační skupina
M ě l n í k


Zpravodajství