Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Zhudebnele leto

Dotace na památky

 

   Komise státní památkové péče vyhlašuje I. dotační kolo programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury České republiky. Termín podávání žádostí na MÚ Mělník, oddělení památkové péče je od 18. 2. 2013 do 9. 3. 2013. V I. dotačním kole bude rozdělena celá částka určená pro ORP Mělník – 799 000 Kč v souladu se schválenou Koncepcí podpory péče o památkový fond na správním území MÚ Mělník.
   Podrobné informace, formulář žádosti a další dokumenty jsou k dispozici na webové adrese: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ nebo u vedoucí oddělení památkové péče MÚ Mělník, Mgr. Markéty Fošumové, Ph.D., tel: 315 635 342, email: [email protected].
 
 
Mgr. Helena Vavřinová
tisková mluvčí
 
Městský úřad Mělník


Město - z radnice