Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Na Mělníku se pracuje na Komunitním plánu sociálních služeb

Komunitním plánu sociálních služeb Mělník vznikne v letošním roce díky dotačnímu titulu z grantového schématu Středočeského kraje SROP 3.2.

První schůzka pro vlastní zpracování komunitního plánu sociálních služeb byla svolána 

na 6.3.2007.  Na  ní se zadavatelé z řad zastupitelstva města, poskytovatelé sociálních služeb a uživatelé služeb sešli nad sestavením prvního, funkčního a  efektivního komunitního plánu sociálních služeb našeho města.

V úvodní části   firma  IVP s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na zpracování výzkumů poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a na moderování a organizování  tvorby vlastního komunitního plánu, seznámila všechny účastníky s výsledky sociodemografické analýzy a výzkumů poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

V další části všechny tři zúčastněné strany tzv. triády (poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé) společně aktivně vytvářeli poslání komunitního plánu, formulovali jeho vizi a stanovovali priority. Byla vytvořena SWOT analýza současného stavu sociálních služeb, tj. jejich  silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.

Na závěr byly ustanoveny tři pracovní skupiny, které, podle sdružených cílových skupin – rodina a děti, občané sociálně vyloučení a senioři, na třech pracovních schůzkách během března rozpracují jednotlivé priority.

V polovině dubna se sejde celá tvůrčí skupina zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a komunitní plán nabude své konečné, ale i když nadále otevřené podoby.

Mgr. Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvíMěsto - z radnice