Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
Muzeum M

Výběrová řízení a hodnocení kvality MÚ


V poslední době se na mě obrátilo několik anonymů i konkrétních osob ohledně údajně zmanipulovaných výběrových řízení na úřednické pozice naší samosprávy. Nevím, jak dlouho se říká, že na úřadě „ruka ruku myje“, ale cítím potřebu se k tomu vyjádřit, protože i já jsem byl obviněn, že v tom hraji svou roli. Je pravda, že mám osobní zkušenost s tím, jak se na poslední chvíli mění podmínky přijímacího řízení na vedoucí pozice v rámci úřadu, ale zároveň musím dodat, že jsem byl také první, kdo s takovým postupem hrubě nesouhlasil.

Z tohoto důvodu jsme s paní ing. Palovou  (vedoucí personálního oddělení) iniciovali proces tvorby směrnice výběrových řízení na vedoucí pozice, který by byl užitečným nástrojem pro nastavení kritérií přijímacích řízení. Bohužel, státní správa je zkostnatělý moloch a standardní procesy personálního řízení probíhající v soukromých subjektech nejsou obecně moc podporovány a obávám se, že někdy nejsou ani žádány. Většinou se přijímá podle zákona o úřednících (zákon č. 312/2002 Sb.), kde není specifikována žádná kompetence, kterou by měl úředník disponovat. Jinou povinnost legislativa neukládá.
I přesto (nebo možná právě proto) mám pocit, že tato iniciativa získá podporu vedení města a zvýší tak kvalitu přijímaných úředníků. Současně se plánuje i vytvoření metodiky hodnocení kvality MÚ, aby město nemuselo utrácet za externí firmu, která sice hodnocení nějak zpracuje, ale výstupy skončí pro svou vágnost v šuplíku. Je to sice práce nad rámec úřednických povinností klasického státního personálního oddělení, ale jsem přesvědčen, že svou užitečností následně zefektivní chod úřadu. Vyčlení nekompetentní a nastaví kritéria přijímání kvalitních (tedy pokud se nějací přihlásí). Proto bych chtěl poděkovat pí. ing. Palové za ochotu a vstřícnost ohledně zpracování takového dokumentu.
 
Existují názory, že státní správa vyžaduje určitý typ osobností (rigidní, byrokratický, instrumentálně mechanický, bez tvůrčí invence, hledající stabilitu) a že takový typ se většinou uchází o práci na úřadech. Byrokracie jako systém většinou nevyhovující (rozuměj příliš kreativní, aktivní) zaměstnance sama vyčlení. Ti se cítí být převálcováni tak, že buď rezignují, splynou s úřednickou většinou a stanou se tím typem, který byrokracie vyžaduje (viz výše) anebo odejdou.
 
Sám jsem v tom optimista a věřím, že většina lidí, kteří pracují na našem úřadě, nejsou klasičtí konformní úředníci, ale schopní lidé, kteří rozumějí své práci, chtějí být užiteční a nenechávají se zmanipulovat. Statisticky nicméně není možné, aby takoví byli všichni. A ve vedoucích pozicích potřebujeme kvalitní lidi, kteří své místo získají nikoliv na základě politické objednávky, ale na základě svých schopností a kompetencí.
To je účelem chystaných kroků, které se vždy budu snažit prosazovat. 
 
Toliko vzkaz a odpověď všem, kteří mi psali.
 


Město