Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Dne 13.3.2007 byla v době od 6:00 hod do 10:00 hodin provedena kontrola  

psů - jejich přihlášení, zaplacení poplatku  a  znečišťování veřejného  prostranství  exkrementy.  Kontrolovaní  majitelé  psů  byli  opětovně  strážníky  Městské policie  Mělník poučeni  o nutnosti  mít psa  řádně přihlášeného a psí exkrementy řádně uklízet. Bylo kontrolováno  celkem 33 majitelů psů,  z  nichž jeden  pes  labrador nebyl přihlášen.  Navíc v parku Na Polabí volně pobíhal pes, kterého odchytová služba odvezla do útulku. Ve   třech   případech  bylo  strážníky  Městské  policie  Mělník  zjištěno  porušení vyhlášky města a byla uložena bloková pokuta, celkem ve  výši   1500,- Kč.

 

Během kontrolní činnosti v městské části Podolí bylo  hlídkou MP zjištěno, že na parkovišti Na Svini je převrácené na střechu osobní auto a vytékají z  něj provozní kapaliny. Na místo dorazili hasiči a vyteklé  kapaliny  posypali  neutralizačním přípravkem. Po dohodě s operačním P ČR byla pořízena fotodokumentace a auto bylo za přítomnosti hasičů převráceno zpět na kola, aby   nedocházelo k dalšímu úniku pohonných hmot a oleje.  Věc si převzala policie a vyrozuměla majitelku vozu.

 

Dne 13.3.2007 ve 23:10 hodin spatřila operační MP na kameře monitorovacího systému, jak před  provozovnou Peklo  v ul. Bezručova zaparkovalo osobní auto, jehož  řidič byl  zcela  zjevně  pod  vlivem  alkoholu  či  jiné   návykové látky.  Teto poznatek  byl předán  hlídce MP a operačnímu  OŘ   PČR. V  průběhu prováděné  kontrolní  činnosti  byla  uvedené  vozidlo nalezeno v ul. Vlasákova.Toto bylo řádně  uzamčeno a  v místě  ani v  blízkém okolí  se  nikdo  nezdržoval.  Posléze však vozidlo opět vyjelo do ulic, což zaznamenala operační monitorovacího systému. Hlídka vozidlo uviděla, jak  vjelo do  ulice Krombholcova, která je v úseku od ul.  U  Sadů  do ul. Fibichova označena  značkou zákaz vjezdu do  jednosměrné   ulice. Z  tohoto důvodu  se hlídka  MP rozhodla vozidlo zastavit  a  provést kontrolu  řidiče. Za  použití světelné  signalizace  a  pokynu   rukou,  bylo vozidlo  zastaveno v  ul. Fibichova  před pekárnou  Paul.   Řidič byl hlídkou MP požádán o prokázání totožnosti , ten však ani na opakovanou výzvu nereagoval, neustále   sahal na řadicí páku a motor nechal v činnosti. Až po důrazné výzvě  z   vozidla  vystoupil. Byl  zcela zjevně  pod  vlivem  alkoholu  či  jiné  

návykové látky  a nemohl  hodnověrným způsobem prokázat totožnost  ani   vlastnický vztah k vozidlu. Další osoby se ve vozidle nenacházely.  Na   požádání  se řidič  dobrovolně  podrobil  orientační  dechové  zkoušce. Naměřená  hodnota : 3,1  promile. Z výše uvedených  důvodů   byla  na místo přivolána hlídka  OO PČR,  která si celou věc  převzala  

v 04:05 hodin.

 

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 MP


Jsem velice rád, že se podařilo MP jednoho takového řidiče dopadnout. Ale zároveň se nabízí několik otázek v tomto jednom příspěvku, a to:
A- bylo zjevné, že řidič objíždí v tuto pozdní hodinu nonstop bary ve městě.
B- proč si na řidiče nepočkali u jednoho znich(v ulici Vlasákova jeden takový je).
C- pokud strážníci opravdu projeli ulici Vlasákova nebo alespoň do ní vjeli, nemohli si nevšimnout špatně zaparkovaných vozidel a to přímo proti tomuto baru (zároveň se domnívám, že ono vozidlo také neparkovalo předpisově).

Příklad: pokud mu takový řidič vozidlem, které by nemělo OTP a SPZ by patřilo jinému autu, poškodí řádně zaparkované ostatní auta a ujede- je nedostižný. Ale co ti, kteří stojí na chodnících a to i přes dopravní značku "Zákaz stání"? Důraz na dodržování stanovených pravidel o silničním provozu se bude vyžadovat zase až po nějakém podobném incidentu!