Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Malujte a Vydra ( Václav) vás odmění

Herec Václav Vydra, který se naučil jezdit na koni v Jezdeckém klubu Mělník, se stal patronem letošní akce Českého svazu chovatelů koní. Je o něm známo, že vlastní čtyři koně, které miluje a k jejich ježdění ani nepoužívá uzdu, a to ani při překonávání parkurů. Nepoužívá podkovy. Napsal knihu o koních. Pořádá každoročně Memoriál generála Custera. A díky tomuto příspěvku bychom rádi, aby vstoupilo ve známost, že děti z okresu Mělník mají nyní ojedinělou šanci získat některou z cen, které Václav Vydra věnoval do výtvarné soutěže doprovázející letošní DEN KONĚ. Soutěž má motto „Koně a středověk“ stejně jako samotná akce a je vypsána pro tři věkové kategorie dětí.

První do šesti let, druhá od sedmi do deseti let, třetí od jedenácti do patnácti let. Výtvarné práce musí být na zadní straně označeny jménem, adresou, datem narození a adresou školy, kterou autor navštěvuje a doručeny buď poštou na adresu Jezdecký klub Mělník, Nad Jatky 1723, 276 01 Mělník, nebo osobně tamtéž, popřípadě do obchodu s jezdeckými potřebami firmy Šepra, nově přestěhované do Domu služeb na Karlově náměstí v Mělníku. Ve všech případech nejpozději do 9.5.2007.

Práce budou vystaveny během „DNE KONĚ“ v areále „Na Podkově“, který se koná v neděli 13.5.2007 od 10:00 hodin. V každé kategorii vybere Miss ČR 1996 Petra Minářová a Václav Vydra 10 nejlepších prací. Z nich budou vylosováni tři, jejichž autoři získají ceny Václavem věnované. Budou to VIP vstupenky na letošní memoriál generála Custera pro autora a jeho rodiče, kniha Václava Vydry a VIP vstupenky na některé z představení Václava Vydry. Samozřejmostí bude i diplom pro všech 10 autorů „finálových“ prací, podepsaný Václavem Vydrou. Ceny a diplomy budou předány během odpoledního programu při dni koně. Nejlepší práce budou následně vystaveny ve vestibulu Městského úřadu Mělník.

Vladimír Mestenhauser


Město - z radnice