Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Dopravní nehody na Mělnicku – březen 2013




  2013 2012
Celkem DN 40 64
Úmrtí 0 1
Těžké zranění 2 3
Lehké zranění 6 11
Celková škoda 2 733 000 4 665 600

Při vyšetřování dopravních nehod odhalili mělničtí dopravní policisté v březnu dva jejich účastníky, pod vlivem alkoholu. Ve stejném měsíci roku 2012 to byly tři osoby. Policisté celkem rozdali viníkům blokové pokuty ve výši 9 500,-Kč.

Z tabulky je patrné, že se počet dopravních nehod meziročně snížil, ubylo zraněných a menší byla i celková způsobená škoda. Kladně lze hodnotit i skutečnost, že v březnu nedošlo, při dopravních nehodách, na Mělnicku, k úmrtí žádného jejich účastníka. Touto pozitivní statistikou se uplynulý měsíc připojil k lednu a únoru 2013.



Zpravodajství