Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Jednání královských věnných měst

Zástupci královských věnných měst se  sešli na společném setkání ve čtvrtek 15. března 2007 v zasedací síni mělnické radnice. Jednání se zúčastnila všechna královská věnná města kromě Poličky.

Po úvodním přivítání místostarostou města Dr. Koudelkou se přistoupilo k pracovnímu programu jednání. Byla odsouhlasena výroba společného pexesa KVM (každé město zde bude prezentováno  4 kartami – znak města, fotografie pamětihodnosti, fotografie z významné akce a typický předmět nebo symbol). Dále se projednávaly další formy propagace KVM a diskutován přístup jednotlivých měst k nabídkám na různé formy inzerce a prezentace.

Byly upřesněny informace ke společným akcím, které nás v letošním roce čekají:

  • Výtvarný salon KVM, který se koná v Galerii Celebris v Hradci Králové  v termínu od 19. dubna do 18. května 2007.
  • Letní sportovní hry uspořádá město Trutnov 24. – 25. května 2007.
  • Vrcholnou akcí je každoroční volba královny věnných měst. Letošním pořadatelem je Vysoké Mýto, které tuto akci pořádá 7. září 2007 v rámci oslav 700 let věnnosti královského města Vysoké Mýto.

Hostitelem příštího jednání bude 15. května 2007 Jaroměř.

 

Mgr.Zuzana Jansová, vedoucí Odboru školství a kultury MÚ Mělník


Město - z radnice