Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Dobrovolní hasiči a zvonička v Mělníku – Blatech

 

V roce 1922 byl v Mělníku – Blatech založen sbor dobrovolných hasičů. První hasičská zbrojnice byla vybudována v blízkosti Severozápadní dráhy  a to v roce 1924. Jako součást zbrojnice  byla vystavěna i zvonička se zvonem, která sloužila k přivolávání pomoci  okolních sborů. Zvon byl dodán broumovským zvonařem Otakarem Wintrem. Úhrada zvonu byla zapravena z veřejné sbírky do které přispěli nejen hasiči, ale i občané Blat.

Během války přišel sbor i o svůj původní poplašný zvon, který byl odebrán Němci. Proto v září roku 1946 požádali České dráhy, aby v případě požáru houkala na poplach lokomotiva. Toto nouzové řešení naštěstí netrvalo dlouho. V roce 1947 si členové sboru přivezli z Tachova pro svou zvoničku zvon nový.
Zvonička byla přestěhováno na pozemek mezi č.p. 1845 a 1844 a  hlas zvonu upozorňoval Blatecké občany na mimořádné události.

Vzhledem k tomu, že   pozemek byl  v roce 2012 avizován k prodeji, rozhodla se skupina dobrovolných  hasičů a hasiček v Mělníku –Blatech  dne 18.8.2012 výše uvedenou zvoničku umístěnou na pozemku mezi č. 1845 a 1844 demontovat a přemístit ke stávající hasičské zbrojnici v ulici Požární. Při demontáži zvoničky bylo nalezeno  „poselství„  Blateckých občanů, kteří se  roku 1995   rozhodli, z důvodu zachování zvoničky dalším generacím, zvoničku opravit. 

Bohužel při demontáži zvon již na zvoničce nalezen nebyl. Mezi lety 1995 – 2012 došlo zřejmě k jeho zcizení

Zvonička byla dne  24.11.2012 po provedených rekonstrukčních opravách  postavena Blateckými hasiči na pozemku města Mělníka u hasičské zbrojnice na Blatech.

Zároveň se členové sboru  rozhodli, že odcizený zvon je třeba nahradit novým. Nový zvon je objednán v Kovolitectví Jan Šeda, Kostelec nad Orlicí. Dne 8.6. 2013 bude slavnostně vysvěcen a zavěšen.

SDH Mělník – Blata si dovoluje tímto vyhlásit veřejnou finanční sbírku  a požádat nejen přátele sboru, ale i širokou veřejnost o finanční příspěvek na úhradu nového zvonu.

Pro zaslání příspěvků byl zřízen speciální účet  u  ČSOB a.s.  s názvem

SDH Mělník – Blata,SB , číslo účtu 257397517 / 0300.

Finanční příspěvek je možno odevzdat i osobně každou středu od 19.30 do 21.00 hodin v hasičské zbrojnici v Mělníku –Blatech, Požární ulici  v 1. patře nebo každý den od 14.00 do 16.00  v přízemí stejné budovy v kanceláři Okresního sdružení hasičů.

Pomozte spolu s námi zachránit kousek historie a tradice.
Předem děkujeme za podporu..

                                                                                                 Za výbor SDH Mělník –Blata

                                                                                                     Bc. Pavla UrbanováMěsto - z radnice