Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělnický pěvecký sbor slaví jubileum - skvělou hudbou


Již deset let připravuje Mělnický pěvecký sbor za podpory MOOS, Proboštství Mělník a města Mělníka tzv. „Jarní koncert“. Od roku 2006 s ním pak na přelomu dubna a května pravidelně zahajuje nabídku řady kulturních akcí na podporu Projektu obnovy varhan kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku. V neděli 28. dubna 2013 od 16 hodin v tomto kostele, již tradičně za doprovodu komorního souboru Concerto Praha a v podání sólistů Naděždy Chrobákové - soprán, Renáty Chalupecké - alt, Petra Klímy - tenor, Vladimíra Jelena - bas, zazní díla G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. D. Zelenky a W. A. Mozarta – pro sóla, sbor a orchestr. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na projekt nových varhan chrámu, s jejichž výstavbou se již započalo. K příjemnému prožití nedělního odpoledne všechny milovníky krásné hudby srdečně zvou členové Mělnického pěveckého sboru.Kultura