Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Den bezpečné dopravy - reportáž

 

Město Mělník v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2013 ve spolupráci s dalšími partnery připravilo dne 27. dubna 2013 na Dopravním hřišti Mělník preventivně dopravní akci zaměřenou na aktivní a pasivní prvky bezpečnosti v dopravě.

Akci zahájil MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města, a to otevřením hřiště po jeho rekonstrukci a dovybavení. Vyzdvihl to, že se v posledním roce povedlo zakoupit 12 nových jízdních kol, dovybavit interaktivními prvky a tabulí učebnu pro dopravní výchovu, vybudovat kruhový objezd a podle nového projektu doplnit vodorovné a svislé dopravní značení.

Na dopravním hřišti si mohli návštěvníci z řad řidičů vyzkoušet aktivní a pasivní prvky bezpečnosti pod vedením odborníků Fordu a otestovat si řidičské znalosti pod vedením zkušebních komisařů Odboru dopravně správních agend Městského úřadu Mělník.

Konzultační stánky s prezentačními materiály, kde bylo zodpovězeno mnoho dotazů, si připravili policisté Preventivně informační skupiny a Dopravního inspektorátu Policie ČR Územního odboru Mělník, strážníci Městské policie Mělník i hasiči Hasičského záchranného sboru Mělník. Když už řidiči načerpali informace a byly jim zodpovězeny dotazy, pak si vyzkoušeli chůzi s alkobrýlemi, které pod vedením odborníka BESIPu simulovali opilost při nadýchání 0,5, 1 a 1,5 promile, po vyznačené dráze. Autoškola Krejča nechala návštěvníky proniknout do minulosti výuky v autoškolách a svého nejnovějšího vybavení. Nejen motorkáři měli možnost nahlédnout pod pokličku motosportu s jezdcem Martinem Holoubkem, mistrem ČR v silničních motocyklových závodech na přírodních okruzích (ROAD RACING) ve třídě 600 ccm. Cyklisté si pod vedením zkušebních komisařů ověřili v testech své znalosti a pak konzultací s odborníky Cyklosportu OTTIS zjistili novinky ve vybavení a nabídce jízdních kol.

Rodiče měli možnost s odborníky z Fordu konzultovat výběr správné autosedačky. Rodinné centrum Chloumek připravilo pro děti mnoho soutěžních a výtvarných stanovišť s dopravní tématikou. A šlo nám i o život, takže otázky první pomoci odborně zodpověděli pracovníci Českého červeného kříže Mělník a Lokalizační záchranné služby LokZS.

Všem partnerům této akce děkujeme za spolupráci a věříme, že pro druhý ročník rozšíříme jejich řady o další specialisty, kteří v oblasti dopravní výchovy mají co nabídnout našim návštěvníkům.


Za celý realizační tým

Irena Podivínská, DiS.

manažerka prevence kriminalityMěsto - z radnice