Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Tisková zpráva: Slavnostní otevření Penzionu Alabama Mělník

V dubnu roku 2006 připravil Jan Staněk žádost do GS SROP Středočeského kraje o spolufinancování projektu „Penzion Alabama Mělník“ a v červenci téhož roku byl tento projekt zařazen mezi úspěšné, a to v rámci grantového schématu SROP, opatření 4.2.2 Středočeského kraje.

V rámci realizace projektu bylo vybudováno zcela nové ubytovací zařízení, které tak rozšířilo služby stávajícího restauračního zařízení s bowlingovými dráhami. Penzion vznikl nástavbou a přístavbou ke stávajícímu objektu.

Výstavbou penzionu vzniklo 28 nových lůžek ve 12 standardních pokojích, v 1 nadstandardním a v 1 svatebním pokoji. Modernizací kuchyně došlo ke zvýšení stávajících stravovacích kapacit o 100 jídel a také k energetickým a materiálovým úsporám. Realizace projektu umožní dále vznik 4 nových pracovních míst. Nabídka sportovního zařízení bude projektem rozšířena o petanqueové hřiště a půjčovnu trackingových a horských kol.

Z celkových nákladů, které činily cca 7 mil. Kč, přispěla Evropská unie a Středočeský kraj 50 procenty. Dle harmonogramu projektu měla být celá investice hotova do dubna roku 2007, ale díky dobrým klimatickým podmínkám byla dokončena již v březnu tohoto roku.

Po dobu přípravné, realizační a provozní fáze projektu spolupracuje Jan Staněk s partnery projektu, městem Mělník a Regionální rozvojovou agenturou Střední Čechy, které poskytují odborné konzultace k projektu.

Dne 30. března od 16 hodin se v prostorách Penzionu Alabama Mělník uskuteční slavnostní otevření projektu za přítomnosti zástupců města Mělníka, Středočeského kraje, partnerů projektu a dalších hostů.

 

Jan Staněk

Okružní 2545

276 01 Mělník

 Město - z radnice