Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Den bezpečí a pořádku – IV. ročník - reportáž

 

Dne 07. 05. 2013 proběhl v mělnickém parku Podolí IV. ročník akce Den bezpečí a pořádku.

Jednalo se o prezentaci práce profesionálů z řad strážníků, policistů, hasičů, záchranářů a dalších

složek zastoupených v programu.

Akci zahájil, za přítomnosti vedení zúčastněných složek, starosta města Mělníka, MVDr. Ctirad

Mikeš, který přítomným připomněl důležitost Integrovaného záchranného systému.

Pro mnoho návštěvníků byly připraveny prezentační stánky, kde si mohli „sáhnout“ na práci

profesionálů a získat prezentační materiály s užitečnými radami a informacemi. Připravený program

si zcela získal pozornost přítomných. V prostoru před stánky se všichni mohli zblízka seznámit

s výcvikem strážníků Městské policie Mělník, výcvikem psovodů Vězeňské služby ČR – Věznice

Vinařice, kteří návštěvníky přesvědčili o tom, že hledat drogy je pro jejich psí pomocníky hra a pro

ně nedílná a užitečná součást jejich práce. Na tyto ukázky navazovala prezentace bojového umění

provedená dětmi z klubu TaekWondo Hansoo Mělník. Poté představili přípravu a práci se psy

policejní psovodi a následováni byli zákrokem policistů z Pořádkové jednotky Policie ČR ÚO

Mělník. Po této části programu se návštěvníci přesunuli do prostoru parkoviště vedle HM Tesco,

kde vedle vystavené techniky hasičů a simulátorů bezpečné jízdy BESIP týmu, proběhla ukázka

zásahu při dopravní nehodě, kdy hasiči a záchranáři vyprošťovali osobu z havarovaného

automobilu. Pro letošní rok byla tato ukázka provedena, nikoliv na vraku, ale na voze, který

věnovala Škoda Auto Mladá Boleslav pro zvýšení autentičnosti zásahu. Přivolaní hasiči osobu za

pomoci techniky z automobilu vyprostili a poskytli jí prvotní ošetření. Záchranáři z Asociace

samaritánů si zraněného převzali do své péče a výborně se o něj postarali ošetřením i následným

převozem. Program se po této ukázce vrátil na travnatý prostor mezi stánky, kde byla provedena

ukázka zásahu proti prodejcům drog, a to Středočeskou zásahovou jednotkou Policie ČR. Po

drsnější ukázce přišla na řadu práce policejních hipologů Policie ČR Správy hlavního města Prahy,

kteří předvedli nejen výcvik koní, ale i zásah proti demonstrantům s vlajkami nebo jízdu přes

ohnivou bariéru. Poslední ukázku připravili hasiči, kteří z vysuté plošiny slaňovali a přiblížili i svou

práci při pomoci osobě, která uvízla ve výšce a nemůže se dostat dolů běžnou cestou.

Mimo programu tvořeného dynamickými ukázkami bylo k vidění spousta zajímavostí na stáncích a

mnoho technického vybavení, se kterým se běžně nesetkáváme. Policie ČR nabídla možnost

nahlédnutí do vozidel dopravního inspektorátu, plavidel poříční policie či práce policejních

techniků. Svou techniku dále vystavili hasičský záchranný sbor, městská policie, Vězeňská služba

ČR – Věznice Vinařice. Letos jsme se zaměřili výrazněji i na poskytování první pomoci, a to hned u

několika stánků. První pomoc si oživili návštěvníci u Lokalizační záchranné služby LokZS ČR,

Českého červeného kříže Mělník a AZ-medica o.s.. Zastoupení zde měl i celorepublikový program

Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech. Zabezpečovací systémy

nabídla firma Construct. Soutěže a hry pro přítomnou mládež připravili Zdravotní pojišťovna

Ministerstva vnitra ČR, o.s. Babylon Mělník a Služby prevence města Mělníka, HZS

s preventivním programem Hasík, Dobrovolní hasiči Mělník-Vehlovice a město Mělník ve

spolupráci se studenty Gymnázia Mělník.

Dovolte mi, abych za krásně strávený den ještě jednou poděkovala složkám Integrovaného

záchranného systému, ale i partnerům akce, jimiž byl Mělnický deník, Rádio Jizera, HM Tesco,

Zdravotní pojišťovna MV ČR, Reklama Mazochová, firma TELMO a Technické služby města

Mělníka.

Věřím, že pátý ročník přinese opět nějakou novinku, která přiláká další návštěvníky.

 

Za celý realizační tým

Irena Podivínská, DiS.

manažerka prevence kriminality



Město - z radnice