https://www.traditionrolex.com/7

 Jak proběhly dny otevřených dveří v mělnických sociálních službách? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak proběhly dny otevřených dveří v mělnických sociálních službách?

 

Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi

Den otevřených dveří se konal dne 15.4.2013. Služba sídlí v přízemí budovy MÚ Mělník, nám. Míru 51.  Nabídky využilo 41 osob z řad veřejnosti. Všichni měli možnost vidět prostory, kde se služba poskytuje, ale získali také informace o tom, v čem pomáhá a kdo ji může využít. Podle vedoucí Mgr. Jaroslavy Brabcové zvlášť přínosná byla návštěva studentů  Gymnázia Jana Palacha Mělník, kteří se s profesorkou Dvořákovou aktivně zapojili do diskuze a někteří se přihlásili s aktivní pomocí jako dobrovolníci.

Služby prevence města Mělníka (azylový dům, noclehárna, terénní programy, nízkoprahové centrum pro děti a mládež a sociální rehabilitace se sociálním poradenstvím)

Podle  sdělení Bc.Jany Hostákové zájem o dny otevřených dveří konkrétně v azylovém domě  projevily dvě školy SOŠ Neratovice, studenti oboru veřejná správa, a SOŠ Roudnice nad Labem, studenti oboru sociální práce. Zajímalo je především, jakým způsobem je realizováno poskytování dané sociální služby. Studenti viděli prezentaci, kdy měli možnost se seznámit s chodem zařízení a specifikou jednotlivých služeb - jak probíhá přijetí osoby na azylový dům, s jakými problémy se tyto osoby v nepříznivé životní situaci potýkají. Další zájem projevily zástupkyně mělnické pobočky úřadu práce, které zajímala především skutečnost, jak jsou využívány finanční prostředky, které klientům vyplácejí.

Centrum seniorů Mělník ( CSM)

17.4. 2013 se uskutečnil historicky první „Den otevřených dveří“ v Centru seniorů Mělník. Prohlídky se zúčastnili nejen lidé z široké veřejnosti, ale i rodinní příslušníci uživatelů CSM a dokonce i samotní uživatelé. Zájem o prohlídku a informace o zařízení pro seniory byl překvapivě velký, cca 120 lidí. Při vstupu do zařízení měli návštěvníci možnost získat mnoho informací z různých prospektů, které zájemcům poskytly mnoho důležitých informací nejen o provozu CSM, ale také o Alzheimerově nemoci. Dále měli možnost se seznámit s využitím různých kompenzačních a inkontinenčních pomůcek pro seniory. Návštěvníci si vyzkoušeli testy trénování paměti při práci se seniory. Prohlédli si zařízení pokojů, aktivizační místnosti, masérnu, tělocvičnu, jídelnu a kapli Svaté Ludmily. Největší zájem byl o prohlídku Domova se zvláštním režimem Vážka. Pracovníci CSM nejčastěji odpovídali na otázky týkající se cen za pobyt, stravu a fakultativní služby. 19 zájemců si rovnou vyzvedlo žádost o umístění do CSM.

První dny otevřených dveří mělnických sociální služeb hodnotíme velmi kladně a ze získaných zkušeností vyplynulo, že v prezentaci  a otevírání našich sociálních služeb občanům budeme do budoucna pokračovat.

 

PhDr. Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7