https://www.traditionrolex.com/7

 Prázdninový provoz v mělnických mateřských školách | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Prázdninový provoz v mělnických mateřských školách

 

Provoz mateřských škol bude během letních prázdnin opět rozdělen mezi čtyři školky.

Termíny:                     MŠ:                                         Kontakt:

1.7. – 26.7.              Motýlek, Nemocniční         315 623 114, skolka.nemocnicni@seznam.cz

 

1.7. – 26.7.              Zvoneček, Dukelská            313 118 228, mszvonecek@email.cz

 

22.7. – 16.8.            Pod Vrchem                         315 622 632, 315622632@iol.cz

 

29.7. – 23.8.            Pohádka, Slovany                774 623 817, pohadkams@seznam.cz

 

MŠ V Zátiší bude uzavřena po celou dobu letních prázdnin z důvodu rozsáhlé rekonstrukce sociálního zařízení.

Od 26. 8. budou mít všechny školky tzv. přípravný týden, ve kterém probíhá příprava na nový školní rok, porady, úklid, přípravy tříd a učebních plánů. Nový školní rok začíná 2. 9. 2013.

 

Informace k zápisu do mělnických mateřských škol

Pro školní rok 2013/2014 je stanovený den pro zápis dětí do mělnických mateřských škol na 16.5.2013 od 9:00 do 14:00 hodin. Na mateřské školy se nevztahuje žádná vyhláška o spádovosti, a tak rodiče mohou vybrat školku pro své dítě dle svého uvážení.

Pro přijímání dětí do mateřských škol jsou stanovena kritéria - stále platí, že přednostně musí být přijímány děti předškolního věku s trvalým bydlištěm v Mělníku. Tato povinnost je ředitelkám dána školským zákonem. Dále budou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Mělníku, děti na celodenní docházku a děti vycházející z jeslí. Toto poslední kritérium platí pouze u MŠ Pod Vrchem, jejíž součástí jesle jsou.

Při zápisu je třeba předložit rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti dítěte, doklad o zdravotní způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ a občanský průkaz rodiče (u cizinců pas s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta).

Každá mateřská škola vydává rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k docházce.

 

 

Monika Nová, DiS.

vedoucí oddělení školství

 

 Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7