Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Označení budov čísly popisnými a evidenčními

 

K tomu, abychom se ve městech a obcích snadno orientovali, mohou mít ulice své názvy, na rozdíl od budov, které musí být označovány čísly popisnými nebo evidenčními. Nedávná procházka naším městem mne inspirovala k napsání tohoto článku.

Na řadě domů čísla popisná nebyla vůbec, možná připevněna byla, ale nebyla vidět. Na řadě domů pak byla čísla popisná v různém provedení. Někdo namítne, že v době existence a dostupnosti navigací je to jedno, ale vžijme se do role paní doručovatelky, která je navíc ve svěřeném rajonu krátce. Vžijme se do role řidiče sanity, kterého sice navigace dovede do nastavené ulice, ale dům nenajde, protože není řádně označen.

A protože i tato oblast má daná pravidla, zkusme si je krátce připomenout. Pro číslování budov platí základní právní předpis, tím je tzv. zákon o obcích č. 128/2000 ve znění pozdějších změn a vyhláška č. 97/1961 o názvech obcí, označování ulic a číslování domů.

O názvech ulic a jiných veřejných prostranstvích přísluší rozhodovat obci. Některé menší obce názvy ulic nemají, protože to zákon nevyžaduje. Pokud názvy existují, musí být tabulky s označením ulice nebo veřejného prostranství umístěny na viditelném místě. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezplatné připevnění tabulky na své nemovitosti.

Pro grafické znázornění této tabulky v Mělníku platí jednotný systém a to název ulice v bílé barvě na červeném pozadí v bílém rámečku.

Pravidla jsou také stanovena pro označování budov čísly popisnými a evidenčními. Evidenčními čísly se označují:


-         stavby pro rodinnou rekreaci (chata, chalupa, zahrádkářská chata, rekreační domek atd.)


-         stavby dočasné ( tj. stavby, u nichž dočasnost stanovil stavební úřad)


-         budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu vyjma staveb pro chovatelství o zastavěné ploše 16 m2, zimní zahrady a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a přístřešky, které slouží veřejné dopravě (zastávky)

Ostatní budovy musí být označeny čísly popisnými. Pokud v areálu existuje více vedlejších budov, neoznačují se dalšími popisnými čísly, neboť náležejí k popisnému číslu budovy hlavní. Tabulky s čísly popisnými a čísly evidenčními se umísťují u vchodu tak, aby byly viditelné z veřejné komunikace.

Pro usnadnění orientace v ulicích byla budovám ještě přidělována čísla orientační. Ty se již v současné době nepřidělují.

Rovněž pro grafické znázornění tabulek čísel popisných, evidenčních a orientačních v Mělníku platí jednotný systém.

Čísla popisná mají rozměr 20x15 cm, modré pozadí, bílé číslo v bílém rámečku.

Čísla evidenční mají rozměr 20x15 cm, zelené pozadí, bílé číslo v bílém rámečku.

Čísla orientační mají rozměr 20x15 cm, červené pozadí, bílé číslo v bílém rámečku.

Novým budovám čísla popisná či evidenční přiděluje Městský úřad Mělník automaticky, v ostatních případech na základě žádosti vlastníka budovy. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovy čísly určenými městským úřadem a udržovat je v řádném stavu. Není přípustné, aby se na budovách objevovaly varianty ztvárnění čísla popisného či evidenčního dle uvážení vlastníků nemovitostí. Při vzniku budovy či novém přidělení čísla tabulku vlastník nemovitosti obdrží bezplatně. Další tabulku již musí uhradit. Je řada vlastníků, kteří si i novou tabulku nevyzvedli. Těm, kteří tabulku ztratili, je Městský úřad Mělník schopen zajistit za  příslušnou úhradu novou. Cena tabulky je odvislá od celkového množství objednaných tabulek.

A tak tímto vyzývám všechny vlastníky nemovitostí, fyzické i právnické osoby, aby prověřily, zda označení budovy mají dle platných pravidel, případně provedly nápravu. A pokud si nejste jisti, obraťte se na Odbor výstavby a rozvoje MÚ Mělník.

 

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Vážený byrokrate,


místo takových blbostí byste měl pro Mělník dělat něco pořádného, a nebo pro Mělník nedělat vůbec.