Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

26.03.2007,  9:10

Strážníci městské policie průběžně provádějí preventivní akci pro seniory Bezpečné stáří. Pro  tuto akci jsou speciálně připravené letáky se základními informacemi, jak předcházet nebezpečným situacím. Při dnešní akci v ulici Ludmily strážníky kontaktovala jedna seniorka a požádala je o montáž bezpečnostního řetízku na domovní dveře. 

 

26.03.2007, 10:25

Na linku 156 oznámil mělnický občan, že na sídlišti Sportovní vyhodila neznámá osoba ze 3.patra popelník. Naštěstí nedošlo ke zranění chodců ani k poškození automobilu. a). Strážníkům se nepodařilo dozvonit se na nájemníky příslušného bytu ani na sousedy. Dalším šetřením bylo zjištěno,  že  se  jedná o problémové osoby, které nepořádek  v   domě  dělají opakovaně, navíc si lidé stěžovali, že jsou tito nájemníci cizí národnosti,  zřejmě ukrajinské,  pod  vlivem alkoholu značně agresivní. Situaci dál bude řešit místní úsekář.

 

27.03.2007,  21:30

Strážníci vyjeli do provozovny  U  Skokana  v  ulici  Českolipská,  kde se měl  nacházet velmi agresivní host, který zde napadá svou ženu, některé hosty  a servírku.  Na místě strážníci hovořili s ženou, která sdělila, že  byla fyzicky  napadena svým  manželem,  a  to   přímo v  uvedené provozovně. Dále uvedla, že se velmi bojí  opětovného fyzického  napadání, ke kterému již v minulosti několikrát došlo.  Při   projednávání  celé věci se na místo dostavila   hlídka OO PČR  Mělník. Od přítomných občanů byl hlídkám označen muž, který jmenovanou napadl.   Tento muž,  který byl  zjevně pod  vlivem alkoholu  či  jiné  návykové  látky, byl následně  před provozovnou hlídkami vyzván k prokázání  své totožnosti. Na uvedenou výzvu reagoval vulgárními výrazy, žádný průkaz totožnosti nepředložil a chtěl odejít  do ul. Čertovská. Jelikož   nebylo uposlechnuto  výzvy k  prokázání  totožnosti,  byl  muž  vyzván  

Opětovně,  a to  několikanásobně.  Ani  na  tyto  opakované  výzvy  muž nereagoval a  pokusil se  o fyzické  napadnutí jednoho z členů  hlídky   PČR.  Po  tomto  pokusu  hlídky  přistoupily  k  použití  donucovacích   prostředků, a  to hmatů  a chvatů  sebeobrany.  Jelikož  se  muž  stále  pokoušel obě hlídky  napadat a  také kladl pasivní odpor,  přistoupila  hlídka PČR  k přiložení  služebních  pout.  Při  prováděném  služebním zákroku muž  svou vlastní  vinou upadl  na zem vedle služebního  vozu   PČR. Ve  21:55 hodin byl muž ve  spolupráci   hlídek PČR  a MP  převezen na služebnu OO PČR k provedení  dalších   opatření. Na služebně PČR se muž  několikrát   úmyslně  udeřil   hlavou  do   mříží  a   také  jiným     způsobem  se   sebepoškozoval, např. záměrným utahováním služebních pout, padáním  z lavice atd. Při těchto pokusech o sebepoškození nedošlo k viditelnému   poranění. Následně byla hlídka MP nápomocna při převozu uvedeného muže  na  lékařské ošetření a k odebrání krve do NsP Mělník na  chirurgickou ambulanci.  Při provádění  lékařského vyšetření hlídka dále  dohlížela   nad chováním agresivního muže. Ve 23:40 hodin byl muž převezen zpět na   služebnu OO PČR.  Po  provedení   všech nezbytných úkonů hlídka MP místo opustila.        

 

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník

 Město - z radnice