Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zákon 108/2006 na Mělníku přinesl velké finanční zatížení pro naše seniory

Realizace nového Zákona o sociálních službách zatíží pro tento rok naše obyvatele i rozpočet města.

 

Zákon umožňuje všem, kteří potřebují sociální služby, vybrat si poskytovatele a místo, kde mu budou poskytovány. Možnost výběru se odvíjí od místní nabídky, kterou např. najdete v Katalogu sociálních služeb, který byl vytvořen v komunitním  plánování sociálních služeb na Mělníku.

 

Naše zařízení je jedním z těch, které může nabídnout své služby především seniorům v našem regionu. Domov pro seniory, který se jmenuje Domov Penzion, Domov Ludmila a Domov Vážka, je integrován do bytové zástavby města a nabízí nejen sociální služby. Byla otevřena veřejná internetová kavárna, dílna občanského sdružení Fokus a mezi další poskytované služby patří prodej stravy, praní prádla, masáže, kadeřník, pedikúra. Vzniklo u nás školící centrum, spolupracujeme s dobrovolníky. Svoje služby nabízíme také prostřednictvím terénní pečovatelské služby.

 

Množství poskytovaných služeb i klientů je veliké, proto je pro mne jako zástupce poskytovatele kvalitních služeb otázkou, proč MPSV poskytlo pro tento rok Centru seniorů Mělník jen 19% požadované dotace, tedy částku o 4,6 milionu nižší proti roku 2005.

Donutilo nás tak zvýšit  úhrady za služby pro uživatele a přiblížit se k horní hranici stanovené zákonem.

Denní úhrady v rozmezí 65 - 160 Kč za pobyt  a 125 – 140 Kč za stravu.  Ani toto zvýšení nepokryje zajištění provozu a požadavky na nás kladené novým zákonem a žádáme o navýšení dotace od našeho zřizovatele, kterým je  město Mělník.

 

Výši nám pokrácené dotace pro rok 2007 navrhoval Středočeský  kraj a schvalovala komise MPSV. Nerozumím diskriminačnímu způsobu rozdělování dotací na provoz sociálních zařízení, kdy rozdíl činí až statisíce korun.

Krajskému zařízení ve vesnici v blízkosti našeho města byla poskytnuta dotace na uživatele a rok 109 000,- Kč  a našemu obyvateli musí stačit dotace MPSV ve výši 5 000,- na rok. Na stránkách ministerstva http://www.mpsv.cz/cs/3327  lze  jednoduchou kalkulací, při znalosti počtu obyvatel jednotlivých zařízení,  zjistit, jak velké rozdíly jsou celorepublikově  v poskytování dotací – v přepočtu na jednoho obyvatele zařízení. Dle mého mínění městská zařízení získala nejméně.

V době, kdy nám zákon ukládá zvyšovat kvalitu služeb,  nebudeme schopni ani zajistit službu základní a může to vést až k ukončení činnosti zařízení. 

Samozřejmě, že jsem se snažili informovat nejvyšší místa o naší situaci, ale  na oficiální dopisy a žádosti o pomoc při řešení situace nedostáváme od MPSV ani Středočeského kraje žádné odpovědi.

 

 

Pavla Hýblová

ředitelka Centra seniorů  Mělník

605 231 900

[email protected]

www.ssmm.czMěsto - z radnice