Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Granty města Mělníka v oblasti kultury a zájmů na rok 2007

 ZM schválilo na svém jednání dne 13.3.2007 přidělení grantů v oblasti kultury a zájmů na rok 2007 takto:

1.   Mělnický Vrkoč                                       59 000,-

Sdružení „Mělnický Vrkoč“: Folklorní taneční a hudební festival „Mělnický Vrkoč“

Termín: 8.- 10. června 2007

Festival patří mezi nejvýznamnější kulturní akce pořádané na území města Mělníka a je podporován Středočeským krajem a Ministerstvem kultury ČR. Program: Vystoupení souborů pro základní školy (Mělník, Neratovice, Kralupy n. Vlt.), jarmark lidových řemesel, volná vystoupení ve městě, večerní koncert a program souborů v MKD, setkání souborů na náměstí, hlavní festivalový program

 

2.   ZUŠ Mělník                                              30.000,-

Základní umělecká škola Mělník: Evropský den hudby

Termín: 17. 6. 2007

Jedná se o 3. slavnostní koncert v rámci oslav Dne evropské hudby v parku Na Vyhlídce. Během koncertu vystoupí čtyři hudební soubory ZUŠ Mělník. Projekt navazuje na loňský úspěšný již druhý ročník.

 

3.   Nové divadlo Mělník                               20.000,-

Divadelní spolek Nové divadlo Mělník: Divadelní večery Vladimíra Dědka

Termín: listopad 2007

Jedná se o 4 divadelní inscenace realizované předními amatérskými soubory.

 

4.   Chocholatý David                                                15.000,-

Chocholatý David: Mělník město vína – WINEFEST 2006

Termín: 6.3.2007 srovnávací degustace, 21. 4. 2007 výstava v muzeu

Cílem projektu je vybudovat tradici prestižních výstav vín ve městě s vinařskou tradicí. Jedná se již o 7. ročník.

 

5.   Krišpín                                                     15.000,-

Předvoj toho nového, co přijde, zavrhující to staré, co už dávno mělo odejít: Krišpín 2007 – festival hraných nezávislých a amatérských filmů

Termín: 26. 4. – 28. 4. 2007

Cílem projektu je přivést diváky z řad široké veřejnosti do kina a kulturního domu na zajímavou, neobvyklou a v kraji svým zaměřením ojedinělou přehlídku nezávislé a amatérské filmové tvorby. Součástí přehlídky filmů bude i vystoupení regionálních kapel a soutěžní den v MKD.

 

6.   Hudební a kulturní agentura Renzové     15.000,-

Hudební a kulturní agentura Marie Renzové: „Do Mělníka za zábavou i poznáním“

Termín: 14. 5. – 26. 6. 2007

Organizátoři projektu se snaží přiblížit žákům škol kolorit středověkého a pozdějšího života ve městě a seznámit je s významnými osobnostmi města. Prioritou je předvádění starých řemesel – kovář, košíkář, flašinetář,…projekt je určen pro školní výlety ze škol v celé ČR.

 

7.   MOOS: Dny evr. dědictví                        10.000,-

MOOS:Dny evropského dědictví 2007 (EHD)

Cílem projektu je přiblížit kulturně historické dědictví města Mělníka jeho obyvatelům i návštěvníkům. MOOS bude potřetí lokálním garantem. Tématem roku 2007 bude moderní architektura – Mělník 1. poloviny 20. století. Zpřístupněny budou tyto památky: Zámek Mělník, chrám sv. Petra a Pavla, kostel Čtrnácti svatých pomocníků, kostel sv. Ludmily, evangelický kostel, Masarykův kulturní dům, Žilkova vila, Wenzlova vila, Husův dům Krombholcova vila. Bude zajištěn i doprovodný program.

 

8.   ZUŠ Mšeno- Děti Labe                             9.000,-

Základní umělecká škola Mšeno: Děti Labe

Termín: leden až listopad 2007. Společná výstava dětí z ČR a Německa z oblasti Labe. Pokračování projektu z roku 2005 a 2006.Tento projekt vychází ze záměru zlepšit spolupráci mezi uměleckými školami měst na Labi v ČR a Sasku. Zájem o výstavu projevilo i České centrum v Drážďanech.

 

9.   ZUŠ Mšeno-EHD                                                  6.000,-

Základní umělecká škola Mšeno: Dny evropského kulturního dědictví

Termín: březen – říjen 2007

Projekt je určen pro cca 230 žáků ZUŠ a jeho úkolem je seznámit žáky s kulturními památkami mělnického regionu formou aktivního poznávání. Žáci budou pokračovat a rozvíjet  kreslení historických objektů. Bude i nadále pokračovat spolupráce s panem Fr. Puršem a panem Kiliánem, pracovníkem reg. muzea.

 

10. Dětský rockový soubor                              7.000,-

Dětský amatérský rockový soubor Mgr. Olgy Kneprové: Muzikálové představení s dětmi a nazpívání CD

Dětský soubor připravuje muzikál Jesus Christ Superstar a nahrávku CD s vánočními koledami. Plánovaná premiéra muzikálu bude v květnu 2007. Zkoušky probíhají v divadle Novanta, kde je zvukařská aparatura značně nevyhovující.

 

11. ZUŠ Mšeno - Malíři Mělnicka                  4.000,-

Základní umělecká škola Mšeno: Malíři Mělnicka v Národní galerii v Praze

Po stopách malířů působících na Mělnicku, zejména Josefa a Antonína Mánesů. Vedle vlastní práce dětí se jedná o vytvoření vztahu dětí ke kulturním hodnotám.

 

12. Regionální muzeum - Ptačí zpěv               6.000,-

Regionální muzeum Mělník: Evropský ptačí festival

Termín: 21.9. – 21.10.2007

Cílem projektu je zapojení veřejnosti a především mládeže do problematiky ochrany přírody se zaměřením na ptactvo. Ptačí festival bude probíhat jednak formou terénní pochůzky, kde se lze setkat s ptáky v přírodě a jednak bude nainstalována výstava o ptácích a jejich výskytu v mělnickém regionu.

 

13. Regionální muzeum - Muz. noc                4.000,-

 Regionální muzeum Mělník: Mělnická muzejní noc III.

Termín: 1. 6. 2007

Cílem projektu je zpřístupnění bohatého fondu muzejních sbírek široké veřejnosti. Otevření muzea bude prodlouženo do 24 h, kdy budou zdarma zpřístupněny všechny expozice a výstavy. Výstava „Lidová hračka“ bude s doprovodným programem - jarmark lidových hraček. Součástí programu bude soutěžní putování mělnickými historickými památkami pro děti a rodiče.Město - z radnice