https://www.traditionrolex.com/7

 Finanční příspěvky sportovcům | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Finanční příspěvky sportovcům

ZM schválilo poskytnutí účelové dotace a smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč Tenisovému oddílu SK Mělník na Rekonstrukci klubovny a zázemí sportoviště. Sportovní komise byla informována o skutečnosti, že Tenisový oddíl SK Mělník získal ze státního rozpočtu na rok 2007 z resortu MŠMT dotaci ve výši  1 000 000 Kč na akci „Rekonstrukce klubovny a zázemí sportoviště“.  Celková výše investice je podle položkového rozpočtu 2 850 000 Kč.V rozpočtu města Mělníka na rok 2007 je schválena částka ve výši 1 500 000 Kč na účelové dotace na  investice do sportovišť. Sportovní komise se sjednotila na návrhu, aby pro rok 2007 byla celá tato částka poskytnuta na investici TO SK Mělník tak,  aby tato byla realizována v tomto roce (TO SK z vlastních zdrojů zajistí 350 000 Kč).

Členové komise se dohodli, že v příštím roce budou ve svém návrhu podporovat investiční dotace na menší akce, které nejsou letos podpořeny.

 

ZM schválilo finanční příspěvky na činnost sportovním organizacím na rok 2007 takto:

369 000 Kč    TJ EMĚ Mělník

219 000 Kč    TJ Sokol Mělník

196 000 Kč    HC Junior Mělník

 144 000 Kč   FK Pšovka Mělník

 100 000 Kč   SK Olympik

 80 000 Kč     FC Beck

 47 000 Kč     TJ Liaz Vehlovice

 35 000 Kč     Klub veslařů mělnických 1881

 60 000 Kč     Tenisový oddíl SK Mělník

 50 000 Kč     TJ Kraso

 36 000 Kč     Jezdecký klub Mělník

 27 000 Kč     TJ Judo

 Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7