https://www.traditionrolex.com/7

 Několik slov ke Dni Země | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Několik slov ke Dni Země

Den Země, který připadá každoročně na 22.dubna, by nás alespoň jednou za rok mohl vést k zamyšlení nad našim chováním. Málokdo si uvědomuje, jak obrovské množství zdrojů kryje naše každodenní potřeby. Například na výrobu běžného zubního kartáčku je zapotřebí 1,5 kg surovin a na mobilní telefon, kterých se jen v ČR používá 11 mil kusů, dokonce 75 kg. Hmotnost samostatných výrobků je přitom minimální. Při hodnocení dopadu výrobku nebo služby na kvalitu jednotlivých složek našeho životního prostředí, je třeba přemýšlet nad celým cyklem, od získání surovin přes výrobu, dopravu, používání až po odstranění. Mimo jiné tato metoda hodnocení životního cyklu se využívá při udělování ekologických značek (v ČR např. značka Ekologicky šetrný výrobek). Informace o   českém značení výrobků lze najít na www.ekoznacky.cz

Při jakémkoli nákupu bychom se měli zajímat o energetické náročnosti zboží. Např. ploché LCD monitory spotřebují minimálně o 20 % méně energie než stejně velký monitor „ normální“. Režim standby, kdy je přístroj jakoby vypnutý, je připravený k rychlému zapnutí, což poznáme podle většinou podle svítící kontrolky, spotřebuje až 8 % veškeré elektřiny spotřebované výrobkem. To spotřebovávají i v zásuvce zapomenuté nabíječky mobilů. Zásuvková lišta s červeným vypínacím tlačítkem, která se na noc a víkend vypíná, je v tomto případě nejsnazším řešením.

Obyčejná žárovka potřebuje elektrický proud  na rozžhavení vlákna, které jen 8 % z dodané energie vyzáří v podobě viditelné, zbylé záření nás jen hřeje. Naprosto jednoznačnou alternativou jsou zářivky, buď lineární nebo kompaktní – tzv. úsporné. Ty dávají stejný světelný výkon jako klasická žárovka, ale při čtvrtinové či menší spotřebě. Mají elektronický předřadník, takže neblikají a příliš jim nevadí opakované zapínání a vypínání. K dostání jsou i žlutě zbarvené, které jsou vhodné pro večerní nebo noční práci.

Ve výše uvedeném vzorku problémů se snoubí riziko vyčerpání potenciálních zdrojů. Jednou z metod, jak změřit naši spotřebu, je metoda ekologické stopy. Ekologická stopa nám říká, jakou část Země potřebujeme pro zajištění jídla, energie, bydlení, dopravy, spotřebního zboží služeb, které běžně spotřebováváme. Tato spotřeba je převedena na množství biologicky produktivní země a vodních ploch nutných k vyprodukování daných zdrojů a k asimilaci odpadů. Vyjádření je v globálních hektarech. Průměrný Čech má ekologickou stopu 4,8 globálních hektarů, celosvětově je však k dispozici k stávajícímu počtu lidí jen 1,8 hektaru. Z globálního hlediska má tento trend zhoršující se podobu, a to v nárůstu počtu lidí, snižování ploch biologicky produktivní země a dále v růstu spotřeby zejména v Číně, jihovýchodní Asii a Indii.

Svou ekologickou stopu si každý občan může změřit na internetu, a to  http://www.hraozemi.cz/ekostopa!

 

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7