Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Náklady města na vytřídění a svoz komunálního odpadu

Město Mělník v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje a Plánem odpadového hospodářství města Mělníka počítá s dalším zahušťováním sítě sběrných nádob určených k třídění ekonomicky využitelných látkových složek, jako je sklo, papír, plasty a kompozitní obaly ( TETRAPAC). Cíle je postupně vytřídit převážnou část těchto odpadů. V současné době se v průměru daří vytřídit cca 15 % odpadu. V rámci plánovaného systému je cílem snížit do 10 let hmotnost zbytkového odpadu o 40 %. Město Mělník v rozpočtu na letošní rok plánuje výdaje spojené se tříděním na sběrných hnízdech (kontejnery na sklo, plast a papír) s částkou 1,3 mil Kč. Na provoz sběrových dvorů se počítá s výdaji 3,95 mil Kč. Celkové náklady na třídění tak budou činit 5,25 mil Kč. Příjem z prodeje látkových složek a příspěvku na třídění ze strany povinných osob jsou předpokládaný v částce 1,2 mil Kč, tedy čisté výdaje jsou 4,05 mil Kč. Na každého občan tak obec vydává na třídění jeho odpadu z jiných příjmů 210 Kč. Plánované náklady na svoz a odstranění zbytkového komunálního odpadu jsou 9,4 mil Kč. Občané v rámci místního poplatku za komunální odpad přispívají do rozpočtu města Mělník částkou 9,2 mil Kč.

Podle vyhlášky města Mělníka č. 63/2001 o nakládání s komunálním odpadem, je ve městě zaveden jednotný systém svozu. U sběrových nádob 110, 120 a 240 litrů může občan na veřejné prostranství umístit sběrovou nádobu 1x týdně podle harmonogramu svozu.

U sběrových nádob 1 100 litrů umístěných většinou v sídlištní zástavbě je svoz zajišťován 2x týdně, a to v úterý a v pátek. Postupně se městu daří stabilizovat hmotnost odpadu, a to tak aby nenarůstala o 2-3 % ročně jako v předcházejících letech. Bohužel, stále rostou náklady na skládkování zbytkového komunálního odpadu, a to zejména stoupajícími poplatky za skládkování, které v roce 2007 dosáhly 400 Kč za každou uloženou tunu. Poplatky od roku 2004 se zvýšily o 100 %.

Zatím je paradoxem, že při vyšším třídění se nesnižují celkové náklady, ale spíše narůstají.

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník


Město - z radnice