Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Uzavírky komunikací

V termínu od 10.4.2007 do 14.5.2007 dojde ve třech etapách k uzavírce  místních komunikací z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při  provádění výkopových prací pro uložení kabelů VN, NN a TS.

Půjde o tyto ulice: ul.Na Ráji, Pod Sirotčí,, Komenského, Nad Drahou, Perunov a Štorchova stezka.

  1. etapa :10.4. - 23.4.2007 - částečná uzavírka Na Ráji, Štorchova stezka, Perunov a Komenského
  2. etapa : 23.4. - 30.4.2007 - úplná uzavírka Komenského a Pod Sirotčí
  3. etapa: 7.5. - 14.5.2007 -úplná uzavírka Nad Drahou


Město - z radnice