Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

V největších městech na Mělnicku se obyvatelé již vrací do svých domovů


Mezi města zasažená povodní patřily v uplynulých dnech i Kralupy nad Vltavou, Mělník a Neratovice. V době, kdy bylo nebezpečí největší, vyhlásily krizové štáby uvedených obcí evakuaci obyvatel, ze zasažených oblastí.

V Kralupech nad Vltavou se toto opatření týkalo zhruba 4 000 občanů ze čtvrtí, přiléhajících k Vltavě. V Neratovicích muselo své domovy opustit asi 700 obyvatel, žijících na březích Labe a na soutoku obou řek, na Mělníku, uposlechlo výzvy k evakuaci cca 1 600 lidí.

Během několika uplynulých dní se situace v postižených oblastech uklidnila natolik, že krizové štáby a vedení postižených měst umožnily návrat obyvatel, až na malé výjimky, které se nachází v místech, odkud vodní živel ještě neustoupil, zpět do svých domovů.

Policisté i nadále provádějí v uvedených, ale i dalších lokalitách na Mělnicku, zasažených povodní, zvýšenou hlídkovou činnost. Do dnešního dne nebyl, vyjma jednoho pokusu v Kralupech nad Vltavou, zaregistrován žádný případ rabování v evakuovaných oblastech.

Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Preventivně informační skupina
M ě l n í k