Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Co nového na Mělnicku?V současné době se situace způsobená rozvodněnými řekami, v našem regionu, pomalu uklidňuje. Policisté však nadále, ve zvýšené míře, dohlížejí na oblasti, které byly zasaženy povodní a kde se život pomalu vrací do normálních kolejí.

Na Mělníku bylo dnes z rozhodnutí krizového štábu ukončeno opatření, týkající se kontroly protipovodňových zábran ve čtvrtích Pšovka a Mlazice. Policisté se odtud přesunuli do městské části Rybáře, kde si situace jejich přítomnost nadále vyžaduje.

Kralupy nad Vltavou jsou nadále neprůjezdné pro vozidla těžší 3,5 t, ale i v tomto městě se stav způsobený rozvodněnou Vltavou a následným vylitím Zákolanského potoka, po masivních dešťích, pomalu zklidňuje.

Policisté v okolí Neratovic v současné době kontrolují katastrální území obcí Kly, Tuhaň, Větrušice a městskou část Mlékojedy, které byly velkou vodou zasaženy nejvíce. Dále dohlížejí na areál firmy Spolana a.s., která je v současné době odstavená a uzavřená. Při této činnosti využívají, hlavně v nočních hodinách, zařízení pro noční vidění, která jim pomáhají včas objevit případné nevítané návštěvníky.

Mezi další místa, kde policisté z Mělnicka, jejich kolegové ze Středočeského a Libereckého kraje a v současnosti i vojáci Armády České republiky, v současné době hlídkují, patří okolí Lužce nad Vltavou a přilehlých obcí, část obce Dolní Beřkovice a dále obce Vojkovice, Bukol, Křivousy, Dědibaby,Zálezlice, Obříství a další místa, odkud řeky pomalu ustupují zpět do svých koryt.

Uvedená opatření budou platit na zasažených územích až do odvolání.Zpravodajství